Torsdag 28 oktober 2021

Västerbottningen

Sluta stänga bankkontoren!

Insändare · Published sep 16, 2021 at 01:15

När bankerna stänger sina kontor i landsbygder går kunskapen om lokala förhållanden förlorad och med den förmågan att värdera lokala affärsmöjligheter. Rapporten ”Kapital i hela landet” visar på en dramatisk trend med kontorsnedläggningar. Riksorganisationen Hela Sverige uppmanar därför bankerna att tänka om, att se affärsmöjligheterna och fortsätta finansiera lokal utveckling.

Sedan 90-talet har hälften av alla bankkontor försvunnit, och de bankanställda finns nu i regionala centralorter och i centrala Stockholm i stället för runt om i Västerbotten. Storstädernas andel av bankkontoren har ökat, främst på landsbygdskommunernas bekostnad. I dag saknar 10 procent av alla kommuner bankkontor. I Västerbotten saknar Åsele, Dorotea, Sorsele och Bjurholm helt bankkontor.

Utvecklingen går snabbt och åt fel håll. Bara sedan 2015 har ett av tre bankkontor i Sverige stängts, antalet har minskat från 1 644 till 1 048 kontor idag. Under 2021 har Handelsbanken aviserat nedläggning av ytterligare 180 kontor. Snart kommer ännu fler kommuner helt sakna bankkontor.

Att banknedläggning är negativ för landsbygderna är väl känt. Trots att storbankerna framhåller digitaliseringens möjligheter, är tillgången till snabbt internet dålig i många av de kommuner som saknar bankkontor, vilket försvårar för kunderna. Bankerna har också en central roll vid utlåning och krediter till företag som gynnar samhället. När kontoren stänger försvinner kunskapen om lokala förhållanden, vilket är en förutsättning för rättvisande lånebedömningar och att värdera affären.

Den kommun där ett bankkontor har störst upptagningsområde, i Jokkmokk, ska bankens lokalkännedom omfatta 17 000 kvadratkilometer. I Stockholms kommun täcker de 140 bankkontoren i snitt 1,3 kvadratkilometer.

När allt fler gör verklighet av drömmen att leva och bo utanför storstäderna och flyttströmmarna nu vänts från storstad till landsbygd måste bankerna tänka om. Hela Sveriges nya rapport ”Kapital i hela landet” visar att även bankerna tjänar på att finnas både i landsbygder och i städer.

Terese Bengard

verksamhetschef Hela Sverige ska Leva

Lars Westerlund

Ordf. Hela Sverige ska leva Västerbotten

Gruvnäringens regelverk är krångligt och hämmande

Sverige är ett rikt land och ett av de rikaste länderna inom EU gällande gruv- och mineralnäringen. Vi har en stark miljölagstiftning och våra miljöprövningar är grundligt...

Tala klarspråk i oktober!

Så varför denna hajp kring näringslivsrankning om jag får fråga? Lägg fokus på att främja föreningslivet och få fler att engagera sig ideellt.

L: Nedrustning av Neurorehab Sävar har påbörjats!

Verksamheten i Sävar stängdes sommaren 2019 på grund av ”sjuka hus” och flyttades till hotell Björken. Sedan hösten 2020 är Neurorehab Sävar inhysta i Geriatriskt centrum på...

Utbilda för "riktiga" jobb!

Statusen på praktiska jobb behöver höjas.

Hugg inte ner gammelskogen

De senaste åren har vi sett hur extremt väder och skogsbränder har ökat. Det är en jobbig insikt att vi människor har misslyckats när det gäller att ta hand om denna vackra...

Modiga beslutsfattare efterlyses

De beslut man tar, den väg man väljer har betydelse för kommande genrationer. Mer än någonsin.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport