Måndag 28 september 2020

Västerbottningen

Stadsborna har sinkat bredband på landsbygden

Insändare · Published maj 21, 2020 at 01:15

Om man bor i staden, allt det man behöver finns nära och cykeln är det fordon man använder mest då är det lätt att tro att det är så hela landet fungerar. De som bor i den täta staden har därför inte tidigare förstått nyttan och vikten av ett digitalt samhälle. Men nu när vi kom in i den här krisen då vips gick det fort. Nu tvingas människor som tidigare tyckt att alla möten ska vara fysiska och som varit tröga i att använda teknik, både av lågt teknikintresse och av tröghet att implementera nya saker. När stadsborna inser det digitalas fördelar då händer det nåt. 

I de glesa delarna av landet inte minst i Västerbotten har digitala verktyg använts av många under lång tid. Distansundervisning tex där Saxnäs och Dikanäs skolor är bra exempel, de har jobbat lång tid digitalt. Men även i de samarbeten som finns mellan kommuner, bibliotek, skolor, företag etc.

Nu när stadsborna börjat jobba mer digitalt, blivit mer effektiva och produktiva inser de fördelarna. Det finns många vinster för både miljö, människa och företag att vara både tids och resurseffektiva vilket man är när man jobbar digitalt.

Jag har i mina politiska uppdrag i regionen ständigt tjatat om att vi ska kunna delta på distans, både i möten men även i konferenser, seminarier och andra träffar som vanligtvis ligger i Umeå. Men vi inlandspolitiker har fått foga oss och resa. Jag har ofta känt mig som den där enerverande kvinnan som alltid ska tjata om webbmöten och webbsändningar. Det har varit svårt att få Umeåborna att se möjligheten med det digitala. Det har varit ett helt annat ljud i skällan om det handlat om att kustbon skulle resa till en inlandskommun för en dags möte.

Sen finns det utmaningar och problem med att människor inte ses och bryter tankar och möts i sociala sammanhang också det är jag medveten om. Men det är väl här som i det mesta, att det krävs en balans mellan des fysiska och det digitala. Så en positiv sak den här krisen ger är insikten om att man kan mötas utan att resa. Låt oss ta vara på den lärdomen och förvalta den väl för att både länet och Sverige som land ska kunna bli det digitala samhället vi behöver.

Maria Kristoffersson 

Centerpartiet

Likvärdig skola en utopi

I glesbygd är vi för få för att vara intressanta.

Landsbygden fossilfri först

Landsbygden blir fossilfri före städer och större tätorter.

Region Västerbotten måste bli en bättre arbetsgivare!

Coronapandemin har varit utmanande och har påverkat och fortsätter att påverka oss alla i samhället. Alldeles särskilt har covid-19 påverkat sjukvården. Förändrade...

Det lokala ledarskapet vet bäst

Veckans besked är därför hoppingivande på flera plan, dels en hyllning till det lokala ledarskapet, att man från centralt håll förstår att det är lokalt som man bäst vet

Sluta dalta med utländska brottslingar!

Det måste bli ett slut med daltandet gällande utländska kriminella som begår brott i Sverige. Av utlänningslagen följer att den som saknar svenskt medborgarskap och döms för brott...

Sluta ge allmosor till blödande

Vi är inte mer beroende av staten än staten är beroende av oss och det är dags att ändra på system som bygger på allmosor och centraliserad makt.