Onsdag 3 mars 2021

Västerbottningen

Stark budget som möter pandemins utmaningar

Insändare · Published feb 18, 2021 at 01:15

Pandemiåret har präglat hela samhället och inneburit enorm press på hälso- och sjukvården. Men året har också präglats av samverkan och beslutsamhet. Det står klart när vi i Region Västerbottens majoritet, S, V och MP, presenterar den starkaste budgeten genom tiderna. Under 2021 skjuter vi till resurser och förstärker verksamheterna med över 300 miljoner kronor.

Vi lägger en budget som både kan möta vård som fått vänta under pandemin och gör satsningar på en bättre region – för alla. Vi återinför folkhälsobidraget, förstärker jämställdhetsarbetet, satsar på koordination mellan regionen och kommunerna för att stärka barns och ungas psykiska hälsa och öppnar en specialistmottagning för ME-/CFS-vård, den första norr om Stockholm. Oppositionen vill istället skära i sjukhusvårdens budget med 60 miljoner.

Det finns ett stort behov av att möta den uppskjutna vården och vi är ödmjuka inför att ingen vet när pandemin är över. Vi är övertygade om att den kommer påverka vår verksamhet under lång tid och lägger därför en ansvarsfull tilläggsbudget med hänsyn till det. Den borgerliga oppositionen verkar dock räkna med att pandemin ska vara över under årets andra kvartal, samtidigt som vi ser en dramatisk ökning av antalet fall i länet.

Vi lägger 108 miljoner extra under 2021 för att ta hand om den uppskjutna vården. Med en tydlig plan och en projektgrupp, med både politiker och tjänstepersoner, ska vi jobba systematiskt och resultatinriktat med att möta vårdbehovet som fått stå tillbaka. Projektgruppen fattar inga beslut, det görs regelrätt i regionstyrelsen och i hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Den pågående pandemin har visat ett behov av att säkerställa att äldre får bästa möjliga vård. Därför gör vi en satsning på primärvården, där tryggheten på våra äldreboenden stärks genom ökad läkarnärvaro.

Vårt mål är att regionen ska vara jämlik och jämställd. Under pandemin riskerar kvinnor att drabbas hårdare såväl ekonomiskt som fysiskt – ibland med livsavgörande konsekvenser som följd. Vi förstår vikten av att satsa på jämställdhet och förstärker därför det arbetet i vår budget. Jämställdhetsfrågorna ska finnas med i ordinarie arbete och inte vid sidan om.

Med det stöd vi fått från regering och riksdag har vår ekonomiska situation underlättats och vi lämnar 2020 med ett balanskravsresultat på 376 miljoner. Det finns fortsatta utmaningar i att klara framtida investeringar och pensionsavsättningar.

Därför fortsätter arbetet med omställningsplanen, beslutad av en stark politisk majoritet. Vi har hållit i omställningsplanen, även under pandemin, och fortsätter göra det för att säkerställa god och jämlik vård i hela länet.

Peter Olofsson (S)

regionstyrelsens ordförande

LiseLotte Olsson (V)

regionråd

ansvar för jämställdhet och jämlikhet

Emma Lindqvist (MP)

regionråd

ansvar för miljö, klimat och hållbarhet

Dags att betala kommunerna för elproduktion

En fråga till våra folkvalda ledamöter i riksdag och regering. Hur kan det system som vi har i Sverige med att en naturtillgång som vattenkraft ”exporteras” till södra Sverige och...

Se möjligheterna bortom krisen

Ur samhällskris utvecklas nya livsmönster och mötesformer och den processen pågår medan vi fightas mot Corona.

Energiförsörjning måste tas på allvar!

Edward Riedl är i en insändare (VK 20210228) upprörd över att regeringen och riksdagen inte körde över företagsledningen, när den beslutade att lägga ner Ringhals 1 och 2,...

Klimatsmart har blivit kommers

Tystnaden efter SVT:s inslag om att det skulle kosta 250 000 kronor att byta batteri i en elbil, är intressant.

Starkaste budgeten genom tiderna i Västerbotten

Pandemiåret har präglat hela samhället och inneburit enorm press på hälso- och sjukvården. Men året har också präglats av samverkan och beslutsamhet. Det står klart när vi i...

Lämna inte glesbygden i sticket

Det är bara att konstatera, Vi lever i ett land som styrs av ett genuint ointresse för lands- och glesbygdsfrågor.Häromsistens presenterade riksorganisationen Hela Sverige ska...