Tisdag 29 september 2020

Västerbottningen

Redan innan krisen fanns det i Sverige finns över 320.000 barn som for illa av sina föräldrars alkoholkonsumtion. Foto: PIXABAY

Stor risk att fler super under coronakrisen

Insändare · Published maj 20, 2020 at 01:15

I Sverige finns över 320.000 barn som redan innan krisen for illa av sina föräldrars alkoholkonsumtion. När nu krisen leder till ökat drickande, spelande och troligtvis ökat bruk av även andra droger, riskerar vi en eskalerande situation för dessa barn som redan levde under sådana omständigheter samt ytterligare många nya barn.

Konsekvenserna som detta för med sig för barnen kommer orsaka stort lidande och vara avsevärt mycket svårare att reparera, än de ekonomiska konsekvenser som redan är uppenbart hotande. Vi vet sedan länge att kriser också riskerar att leda till en ökad konsumtion av beroendeskapande produkter och denna kris tycks följa samma mönster. Systembolagets försäljning har ökat med 10% under krisen och spelbolagen fortsätter sin aggressiva marknadsföring.

Sedan en lång tid tillbaka består reklampauserna på TV nästan uteslutande av reklam för alkohol, spel samt lån av pengar. Produkter som orsakar beroende och stort mänskligt lidande. Denna reklam är även omfattande i såväl sociala medier som i tidningar och det offentliga rummet.

Den pandemi vi befinner oss i har i skrivande stund orsakat drygt 200.000 dödsfall i världen och förtjänas att tas på det allra största allvar. Alkoholen orsakar dock över tre miljoner dödsfall i världen, varje år. På vilket allvar tar vi dessa siffror?

Blå Bandet är en folkrörelse för hälsa som arbetar för ett tryggt samhälle fritt från alkohol och andra droger.

Vi anser att myndigheter och lagstiftare snarast behöver vidta åtgärder för att begränsa tillgången på beroendeprodukter och marknadsföringen av dessa. Särskilt med omtanke om våra barn och unga.

 Ann-Marie Lindgren

distriktsordf. Blå Bandet Västerbotten

Ulrika Nordström

ledamot Blå Bandets förbundsstyrelse

Systembolagets försäljning har ökat med 10 procent under krisen.

Likvärdig skola en utopi

I glesbygd är vi för få för att vara intressanta.

Landsbygden fossilfri först

Landsbygden blir fossilfri före städer och större tätorter.

Region Västerbotten måste bli en bättre arbetsgivare!

Coronapandemin har varit utmanande och har påverkat och fortsätter att påverka oss alla i samhället. Alldeles särskilt har covid-19 påverkat sjukvården. Förändrade...

Det lokala ledarskapet vet bäst

Veckans besked är därför hoppingivande på flera plan, dels en hyllning till det lokala ledarskapet, att man från centralt håll förstår att det är lokalt som man bäst vet

Sluta dalta med utländska brottslingar!

Det måste bli ett slut med daltandet gällande utländska kriminella som begår brott i Sverige. Av utlänningslagen följer att den som saknar svenskt medborgarskap och döms för brott...

Sluta ge allmosor till blödande

Vi är inte mer beroende av staten än staten är beroende av oss och det är dags att ändra på system som bygger på allmosor och centraliserad makt.