Tisdag 1 december 2020

Västerbottningen

Stötta urkraften i bytänkandet

Insändare · Published nov 19, 2020 at 01:15

När skolor lades ner förr så var det statliga företrädare, inspektörer från Länsskolnämnden som skulle möta bybor och politiker som var sams om att skolan måste vara kvar. Staten stod för notan. I dag möter byborna sina politiker och då handlar det om att kommunen måste spara för att klara ekonomin, vilket nu senast skedde i Vindeln.

Demokratifrågorna är viktiga när man gör förändringar. Man måste börja med de som berörs och göra en grundlig analys av vilka effekter som beslutet får för människor och då inte bara ta med kostnaderna utifrån budget, utan även få med vilka ekonomiska och sociala följder det får för de som bor i byn.

När det gäller skolnedläggelser saknas det tyvärr forskning och analyser av vad som hänt i en bygd när skolan lagts ner. Det skulle med all sannolikhet bli en skrämmande läsning.

Bytänkande bör inte vara negativt utan tvärtom visar det hur människor vill vara med i en demokratisk process där alla parter får komma till tals så att man tar till vara allas kompetens och inser vilka följder det får för livsmiljön. Det gäller att se till helheten. När någon väljer var den vill bo så ser man givetvis till vilken service man får för hela familjen och vilka kostnader som det innebär att bo på landsbygden. Skola och vård är högst prioriterade vid val av bostadsort.

Demokrati handlar om att vara delaktig och kunna påverka sitt liv. Om vi tror på allas människors lika värde, så tar man tillvara mångfalden av nytänkande. Vi behöver stötta och uppmuntra bytänkandet och se det som en urkraft hos varje människa som slåss för sin bygd. ”I nöden prövas vännen” Kunskap har många som bor eller har bott på landsbygden och den är så enormt viktig att lyssna till. Kommunen har nog många dolda konsulter med kunskap som bygger på erfarenheter. Nyttja dem i första hand.

Man säger att stat och landsbygd behöver varandra men tätort och glesbygd behöver även varandra. De har båda sitt berättigande utifrån olika aspekter. Är de som bor i tätorten beredda att visa solidaritet med de som bor i glesbygd?

Bo Nilsson

ordf. Västerbotten
Hembygdsförbund

Lars Westerlund

ordf. Hela Sverige ska
Leva Västerbotten

Skamligt att psykiskt sjuka behandlas sämre i vården

Det är en skam att psykiskt sjuka får sämre vård än andra då de drabbas av fysisk sjukdom. Det finns hårresande berättelser från psykiskt sjuka människor, som kan vittna om detta....

Hylla de gröna näringarna

Den gröna näringen är stor i norra Sverige och vi har oerhört mycket att vara stolta över.

Munskydd ger säkra avstånd

Fler än 8 personer kan sitta säkert i Globen. Från och med 24 november får endast åtta personer delta vid allmänna sammankomster. Detta gäller bl. a. teaterföreställningar,...

Nystart för Granö, Hällnäs och Åmsele

Framtiden för de tre älvsnära byarna ligger i bybornas egna händer samtidigt som det har stor betydelse för hela kommunens framtid. Kommunen måste nu göra allt som står i deras förmåga att stötta bybornas initiativ.

Vänsterpartiet menar att sjukförsäkringen måste lagas

Mitt i den härjande pandemin utförsäkras långtidssjuka av Försäkringskassan och tvingas söka hjälp till hyra och mat från kommunerna. Enligt tidningen Arbetet sökte drygt 18 000...

Enad front vinner tilit och tro

Att som medborgare och företagare se kommunledningen i enad front ökar den gemensamma självkänslan.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport