Torsdag 25 februari 2021

Västerbottningen

Strandskyddet bör bestämmas kommunalt

Insändare · Published jan 25, 2021 at 01:15

Nyligen presenterades ännu ett förslag till ändring av strandskyddsbestämmelserna. Liksom de två tidigare utredningarna i närtid (Alliansen samt förra S-regeringen) utlovas förenklingar i tillämpningen av strandsskyddslagen. (Själv deltog jag som ledamot i den utredning som föregick dagens PBL-lag  dat.2010-07-01).

Uppdraget för utredaren av detta nya förslag var “att stärka strandskyddet i vissa områden och komma med förslag till flexiblare regler i andra områden”.

Förslaget säger att kommunerna även i fortsättningen måste be om lov hos länsstyrelserna för att få upphäva något strandskydd ! Blir det resultatet efter den politiska beredningen av utredningsförslaget tror jag inte att förslaget kommer att ge någon reell förändring i verkligheten. Utredningen vill tyda det tidigare – och luddiga begreppet “vattendrag av betydelse” att det skall omfatta sjöar större än ett hektar och bäckar bredare än en meter.

Vi har i norrlandsmått mätt flera hundra vattendrag/sjöar större än de måtten i varje kommun. Alltså är strandskyddet kvar för den markägare som ville bygga en stuga på sin mark vid en tjärn som mäter 3 hektar. Är detta rimligt ? Länsstyrelsens tjänstemän kommer även i fortsättningen ha möjlighet att avslå alla försök till lättnader av strandskyddet vid den absoluta majoriteten av alla vattendrag i vårt land om ingen korrigering sker i Miljöbalken.

Där stadgas att Länsstyrelsen har beslutanderätten när det gäller strandsskyddsfrågorna.  Att enbart lita på formuleringen “särskilda skäl”  blir en svag tröst för de som hoppas på en förenkling och förbättring.

För att få en förankring och förståelse för förslagen som rör skogs- och landsbygder kan ett förslag vara att kommunerna på lämpligt sätt själva inventerar och definierar vad som  kan omfattas i begreppet “vattendrag av betydelse”.

Åke Sandström, C

tidigare riksdagsledamot

Starkaste budgeten genom tiderna i Västerbotten

Pandemiåret har präglat hela samhället och inneburit enorm press på hälso- och sjukvården. Men året har också präglats av samverkan och beslutsamhet. Det står klart när vi i...

Se möjligheterna bortom krisen

Ur samhällskris utvecklas nya livsmönster och mötesformer och den processen pågår medan vi fightas mot Corona.

Vi behöver ett aktivt skogsbruk för att få välfärd

I skogsdebatten ställs olika skogliga intressen mot varandra, som om allt vore oförenligt. Skall vi ha skogen för att ströva i och där vi plockar bär och svamp, eller skall den...

Klimatsmart har blivit kommers

Tystnaden efter SVT:s inslag om att det skulle kosta 250 000 kronor att byta batteri i en elbil, är intressant.

Hjärtsjuka barn ska överleva!

Trots att barn som föds med hjärtproblem löper ökad risk för hjärtsjukdom senare i livet är det många som aldrig följs upp av sjukvården. Nästan alla hjärtsjuka barn i Sverige...

Lämna inte glesbygden i sticket

Det är bara att konstatera, Vi lever i ett land som styrs av ett genuint ointresse för lands- och glesbygdsfrågor.Häromsistens presenterade riksorganisationen Hela Sverige ska...
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport