Onsdag 22 januari 2020

Västerbottningen

Nu krävs åtgärder som säkrar en trygg elförsörjning i Sverige och Skaraborg även i framtiden, skriver moderaten Elisabeth Björnsdotter Rahm. Foto: PIXABAY

Trygga energiförsörjningen med satsning på kärnkraft

Insändare · Published jan 9, 2020 at 01:15

Under mörkare och kallare tider är energi-frågorna än mer brännheta. Det är nödvändigt för att trygga Skaraborg och Sveriges elförsörjning och klara klimatomställningen, att hitta breda och långsiktiga lösningar som räcker både över traditionella politiska blockgränserna och som sträcker sig över flera mandatperioder.  

En stabil elförsörjning är en förutsättning för Skaraborg och Sveriges välfärd och konkurrenskraft. Dessutom kan svensk energi spela en viktig roll i den globala klimatomställningen. Vår elproduktion – med framförallt kärnkraft och vattenkraft – är renast i hela EU.

I framtiden kommer ännu mer ren el att behövas för att driva bilar, tunga transporter och industrier. Experter uppskattar att det handlar om en 50- till 60-procentig ökning av elanvändningen under de kommande 25 åren.

Men nu ser vi allvarliga problem på elmarknaden. Stamnätet har många år på nacken och kapaciteten måste öka. Återkommande problem med strömavbrott i delar av landet är inte ovanligt numera. Andra elproblem har också drabbat delar av Sverige. Till slut riskerar det att hindra investeringar och jobbtillfällen.

Det duger inte. Nu krävs åtgärder som säkrar en trygg elförsörjning i Sverige och Skaraborg även i framtiden. 

Moderaterna tillsammans med Kristdemokraternas och Liberalerna har ställt ett antal gemensamma krav inför morgondagens lösningar för långsiktig hållbar energiförsörjning i Skaraborg och hela Sverige. De består bl a av;

1. Sverige elsystem ska vara 100 procent fossilfritt. Det betyder att kärnkraft måste få vara en viktig del av det svenska energisystemet också i framtiden. 

2. Den befintliga kärnkraften måste värnas. 

3. En svensk färdplan mot fjärde generationens kärnkraft ska utvecklas. 

4. Elmarknadens utformning måste utredas. 

5. En analys av elförsörjningen – inklusive en effektutredning – bör genomföras. 

6. Sverige måste agera för gemensamma EU-regler för godkännande av nya kärnkraftsreaktorer. 

7. Inom energiforskningen ska resurser avsättas även till kärnteknisk forskning. 

8. Skatter och stöd ska styra mot minskade utsläpp på ett kostnadseffektivt sätt som inte bidrar till en snedvridning mellan olika fossilfria energislag. 

9. Kraftvärmens konkurrenskraft måste värnas. 

För att säkra ett mer hållbart klimat och morgondagens kvalitet i välfärden, krävs en långsiktig energiförsörjning. Nu måste alla ta sitt ansvar, att ta fram lösningar och tillsammans komma fram till en gemensam plan för energifrågorna.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Riksdagsledamot Västerbotten

Moderaterna vill sänka skatten för alla pensionärer

Medan Socialdemokraterna förklarar vad de vill göra på sikt för pensionärerna vill Moderaterna förbättra deras situation redan i dag. Tack vare överenskommelsen i Pensionsgruppen,...

Låt nya vindar blåsa in 2020

Jag är ledsen, men 2020 kan vara början på ett nytt decennium med fortsatt avveckling. Eller inte. Förändring börjar alltid med en tanke. Så låt oss stanna upp och tänka till.

Fördela intäker från vindkraften

M och KD lämnar nu den svenska energiöverenskommelsen, men i stället för att avveckla överenskommelsen bör den utvecklas. Låt kommunernai Västerbotten få skatteintäkter från...

Närproducerat är flerfalt bättre

Västerbottens-Kuriren har i en artikelserie aktualiserat frågan om mat och klimat. I en av artiklarna riktar jordbruksexperten Gunnar Rundgren hård kritik mot de klimatmärkningar...

Vansinne att lägga ner samtalsstödet Hjälplinjen

Nationella Hjälplinjen, som erbjuder samtalsstöd för människor i kris, har lagts ner nu vid årsskiftet. Funktionen ska istället föras över till regionerna är det meningen. Det är...

Lite civilkurage vore klädsamt

Osthyvlarnas tid är över, nu behövs bödelns yxa, svärd och skoningslöshet.