Fredag 23 oktober 2020

Västerbottningen

Undvik onödig björnexplosion!

Insändare · Published okt 15, 2020 at 01:15

Många av oss som upplevde “älg explosionen” på 1980-talet, ser många likheter med dagens utveckling av björnstammen i Västerbotten.

Då, vid början av 1980-talet upplevde jägarna en mycket stor ökning av älgstammen. Men länsstyrelsen bromsade. Till slut insåg man misstaget och ökade tilldelningen radikalt. På en del håll flera hundra procent. Det som skulle vara älgjakt blev för många älgslakt !

Nu gäller det björnen.Tidigare bedömningar pekade på 300-350 björnar i länet. Oj, vad fel vi hade! Den senaste  spillningsinventeringen visar att vi länet har cirka 500 björnar. Många vet dessutom att det finns ett stort mörkertal. Många “bryr” sig inte då de genom åren känt att myndigheterna inte tar hänsyn till de lokala kunskaperna.

En för stor björnstam inte bara ger skador för rennäringen utan dagens utveckling då björnen kommer allt närmare tätbebyggelse skapar rädsla och oro för folk att gå ut i skogen och plocka bär och svamp. Därför anser jag att det måste vara av “allmänt” intresse att reglera björnstammen.

Nu gäller det för nästa år, enligt min uppfattning, att kraftigt öka licensjakten och återställa proportionerna mellan skyddsjakt och licensjakt. Regleringen av björnstammen ska i första hand ske genom licensjakt.

Åke Sandström

Tidigare ledamot, C

Viltförvaltningsdelegationen

Västerbotten

Den senaste  spillningsinventeringen visar att vi länet har cirka 500 björnar. Många vet dessutom att det finns ett stort mörkertal.

Fler entreprenörer behövs i pandemins spår

Ett nytt läsår har startat och gymnasieeleverna är tillbaka i skolorna för att rusta sig inför framtiden. En framtid som i coronapandemins tecken är oviss. Därför är...

Skjut inte björn från helikopter

Svenska jägareförbundet anser att man misslyckats kapitalt med att balansera licensjakt och skyddsjakt.

Hur förberedd är sjukvården inför den nya batterifabriken

Hur ser sjukvårdsplaneringen i Skellefteå ut inför etableringen av Northvolt batterifabrik? Det förväntas en ökning av minst 5000 nya människor i Skellefteåområdet till 2025 och...

Norrlands glesbygd är en gödkalv

Utvecklingen är en katastrof. Alla blir förlorare. För medan husen töms i lands- glesbygder kommer parker och grönområden i storstäderna att förvandlas till villa-, radhus- och lägenhetsområden.

Rovdjurspolitiken hotar att utrota svensk fäbodskultur

Fäbodbrukarna upplever under Coronasommaren 2020 ett ökat tryck från våra rovdjur. Tamdjuren kor, getter och får, ja de djur som har sin hemvist på fäbodskogen blir förföljda,...

Stadsnorm hejdar omställning!

Det mesta av både nyhetsförmedling och samhällsdebatt förs ur ett stadsperspektiv. Staden är normen varmed andra livsmiljöer ses som avvikande.