Onsdag 25 november 2020

Västerbottningen

V: Glöm inte de kroniskt sjuka under pandemin

Insändare · Published okt 31, 2020 at 01:15

När många vårdinsatser uteblivit på grund av risk att smittas av Covid 19 så får inte de kroniskt sjukas behov glömmas bort. Långt över 100 000 besök i länets sjukvård verkar ha uteblivit första halvåret 2020.

En del kan vara att vi inte behöver läkarintyg förrän efter två veckors sjukfrånvaro, men många har nog uteblivit från vårdbesök för att de tillhör en riskgrupp. Att vara kroniskt sjuk, tex med Diabetes, KOL eller hjärt/kärlsjukdom innebär vanligtvis behov av återkommande vårdinsatser, nödvändig vård som nu blivit uppskjuten av rädsla för smittan.

Jag befarar att det innebär att många kroniskt sjuka har försämrad hälsa, och får större vårdbehov framöver. Därför kan inte länets sjukvård lägga all kraft enbart på att hantera de operationer inom vårdgarantin som inte genomförts under Coronatiden.

Från olika håll, till exempel moderater, kristdemokrater och privata vårdföretagare ropas nu högt efter att snabbt åtgärda alla behandlingar och operationer inom specialistvården som blivit uppskjutna av Coronahanteringen. Att privata vårdföretag vill ha speciellt utformade satsningar för att få kunder till kliniker som rustats för att ta emot snabbopererade människor från hela landet är ju helt rimligt ur deras perspektiv. Men att sjukvårdspolitiker med lång erfarenhet enbart följer köredovisningen inom vårdgarantin gör mig lite besviken. Jag tycker att det är att göra det alldeles för lätt för sig att kräva åtgärder på de områden som vi har speciell statistik på, utan att reflektera över vad mer som kan ha påverkats detta år.

Den som enbart letar uppskjuten vård inom redovisning av vårdgarantin gör som den berusade människan som letade borttappade nycklar under gatlyktan. Inte för att hen tappat nycklarna där utan för att det var där det fanns belysning att leta under. En korkad sökmetod som inte ska överföras till sjukvården när vi ska hantera den uppskjutna vården.

Sjukvården måste ges efter behov, inte efter vilka som efterfrågar den med högsta tonläget. Mottagandet och behandlingarna av de kroniskt sjukas vård får inte glömmas bort.

Vi måste förstå att det är en komplicerad process, många som skulle få en operation inom vårdgarantin är också kroniker av olika slag och behöver först få ordning på den bestående behandling som under detta år skjutits upp eller minimerats. Det vore intressant att få veta hur patientföreningarna för olika kronikergrupper ser på uppskjuten vård efter Corontiden.

Kjell Bäckman (V)

Hälso- och Sjukvårdsnämnden

Region Västerbotten

Sjukvården måste ges efter behov, inte efter vilka som efterfrågar den med högt tonläget.

Vänsterpartiet menar att sjukförsäkringen måste lagas

Mitt i den härjande pandemin utförsäkras långtidssjuka av Försäkringskassan och tvingas söka hjälp till hyra och mat från kommunerna. Enligt tidningen Arbetet sökte drygt 18 000...

Nystart för Granö, Hällnäs och Åmsele

Framtiden för de tre älvsnära byarna ligger i bybornas egna händer samtidigt som det har stor betydelse för hela kommunens framtid. Kommunen måste nu göra allt som står i deras förmåga att stötta bybornas initiativ.

Stad och land hand i hand då blommar Sverige upp

Vi är kommunstyrelseordförande i två av landets minsta kommuner – Malå och Sorsele. Kommunerna ligger i Västerbottens inland – södra Lappland. Våra kommuner innehåller stora...

Enad front vinner tilit och tro

Att som medborgare och företagare se kommunledningen i enad front ökar den gemensamma självkänslan.

Stötta urkraften i bytänkandet

När skolor lades ner förr så var det statliga företrädare, inspektörer från Länsskolnämnden som skulle möta bybor och politiker som var sams om att skolan måste vara kvar. Staten...

Småskolors vara eller icke vara

Eftersom skolnedläggningar är vanliga och alltid väcker känslor, följs processen med stort intresse på många håll i landet.