Lördag 25 januari 2020

Västerbottningen

Lokaltidningen 20190911

(V): Regionen blir jämlikare och lite rundare

Insändare · Published okt 3, 2019 at 01:15

Ledande Moderater från Västerbotten i kommun, region och riksdag har gått ut och kritiserat förslaget till ändringar i kostnadsutjämningssystemet. Senast Elisabeth Björnsdotter Rahm och Nicklas Sandström som i en replik till Socialdemokraterna Isak From och Anna-Lena Danielsson vände de sig mot förslaget och hävdade att Västerbotten skulle bli förlorare - felaktigt, då det inte är sant. Inför den förra ändringen, som genomfördes av alliansregeringen med Moderaterna i spetsen 2011, sammanfattade de dåvarande utredarna; ”Den största negativa förändringen för kommuner och landsting sammantaget sker i Västerbottens län, vilket främst beror på den förändrade hälso- och sjukvårdsmodellen och att de nuvarande strukturbidragen till kommuner och landsting reduceras.” SOU 2011:39 ”Likvärdiga förutsättningar”. 

Till skillnad från vad Moderaterna påstår så finns det beräkningar och simuleringar på hur förslaget kommer att slå mot olika kommuner och regioner. Och utredningen är tydliga med konsekvenserna. Stockholmsregionen är, när summan av kommunal och regional utjämning läggs samman, idag mottagare i systemet med 1 085 kr/invånare, och om utredningens förslag går igenom är de fortfarande mottagare, men 315 kr/invånare istället. Västerbotten kommer fortfarande betala in till systemet, i simuleringarna -1 064 kr/invånare, betydligt mindre än i nuvarande system, -1 911 kr/invånare. 

Umeå kommun och Skellefteå kommun kommer få betala in mer i förslaget på ny kommunal utjämning, övriga kommuner i Västerbotten kommer få ut mer, och hela regionen kommer bli lite jämlikare och lite rundare. Det är heller inte överraskande med tanke på att ett av målen med utredningen ”Lite mer lika” SOU 2018:74 är att något minska skillnaderna i ekonomiska förutsättningar mellan olika kommuner och regioner. I förslaget får fortfarande kommuner med tillväxtkostnader och minskande befolkning stöd. Det förs även in, till exempel socioekonomiska variabler för skola, och de socioekonomiska variablerna ses över för omsorg och vård. Förslaget underblåser inte som Moderater påstår, konflikter mellan stad och land, det gör däremot den politik som förts sedan tidigt 90-tal. En politik som drivits och förstärkts under regeringarna Bildt och Reinfeldt, och som socialdemokratin inte lyckats bryta med.

Det finns så mycket mer som kan göras, men för den som liksom vi tror på ett solidariskt, jämlikt och rättvist samhälle, för den är förslaget om ändringar i den kommunala kostnadsutjämningen i alla fall ett steg i rätt riktning.

LiseLotte Olsson (V)

Regionråd i Västerbotten

med flera

V: 10 miljarder till välfärden

Förra året var ett tufft år för kommuner och regioner och under året som kommer väntar fler nedskärningar för att spara pengar. En fungerande välfärd är en förutsättning för många...

Landsbygdens framtid nalkas

Likt knopparna som brister på träden under våren, skir grönska, fyllda med energi och vilja, så ser jag på landsbygdens framtid och utveckling. Landsbygdens revansch är på gång...

S: Mer pension till de som har jobbat längst!

De som varit med och byggt landet genom sitt arbete har lagt grunden för vår gemensamma välfärd. De har rätt till en trygg ålderdom, något annat duger inte i det starka samhället....

Låt nya vindar blåsa in 2020

Jag är ledsen, men 2020 kan vara början på ett nytt decennium med fortsatt avveckling. Eller inte. Förändring börjar alltid med en tanke. Så låt oss stanna upp och tänka till.

Moderaterna vill sänka skatten för alla pensionärer

Medan Socialdemokraterna förklarar vad de vill göra på sikt för pensionärerna vill Moderaterna förbättra deras situation redan i dag. Tack vare överenskommelsen i Pensionsgruppen,...

Närproducerat är flerfalt bättre

Västerbottens-Kuriren har i en artikelserie aktualiserat frågan om mat och klimat. I en av artiklarna riktar jordbruksexperten Gunnar Rundgren hård kritik mot de klimatmärkningar...