Måndag 14 oktober 2019

Västerbottningen

Lokaltidningen 20190911

(V): Regionen blir jämlikare och lite rundare

Insändare · Published okt 3, 2019 at 01:15

Ledande Moderater från Västerbotten i kommun, region och riksdag har gått ut och kritiserat förslaget till ändringar i kostnadsutjämningssystemet. Senast Elisabeth Björnsdotter Rahm och Nicklas Sandström som i en replik till Socialdemokraterna Isak From och Anna-Lena Danielsson vände de sig mot förslaget och hävdade att Västerbotten skulle bli förlorare - felaktigt, då det inte är sant. Inför den förra ändringen, som genomfördes av alliansregeringen med Moderaterna i spetsen 2011, sammanfattade de dåvarande utredarna; ”Den största negativa förändringen för kommuner och landsting sammantaget sker i Västerbottens län, vilket främst beror på den förändrade hälso- och sjukvårdsmodellen och att de nuvarande strukturbidragen till kommuner och landsting reduceras.” SOU 2011:39 ”Likvärdiga förutsättningar”. 

Till skillnad från vad Moderaterna påstår så finns det beräkningar och simuleringar på hur förslaget kommer att slå mot olika kommuner och regioner. Och utredningen är tydliga med konsekvenserna. Stockholmsregionen är, när summan av kommunal och regional utjämning läggs samman, idag mottagare i systemet med 1 085 kr/invånare, och om utredningens förslag går igenom är de fortfarande mottagare, men 315 kr/invånare istället. Västerbotten kommer fortfarande betala in till systemet, i simuleringarna -1 064 kr/invånare, betydligt mindre än i nuvarande system, -1 911 kr/invånare. 

Umeå kommun och Skellefteå kommun kommer få betala in mer i förslaget på ny kommunal utjämning, övriga kommuner i Västerbotten kommer få ut mer, och hela regionen kommer bli lite jämlikare och lite rundare. Det är heller inte överraskande med tanke på att ett av målen med utredningen ”Lite mer lika” SOU 2018:74 är att något minska skillnaderna i ekonomiska förutsättningar mellan olika kommuner och regioner. I förslaget får fortfarande kommuner med tillväxtkostnader och minskande befolkning stöd. Det förs även in, till exempel socioekonomiska variabler för skola, och de socioekonomiska variablerna ses över för omsorg och vård. Förslaget underblåser inte som Moderater påstår, konflikter mellan stad och land, det gör däremot den politik som förts sedan tidigt 90-tal. En politik som drivits och förstärkts under regeringarna Bildt och Reinfeldt, och som socialdemokratin inte lyckats bryta med.

Det finns så mycket mer som kan göras, men för den som liksom vi tror på ett solidariskt, jämlikt och rättvist samhälle, för den är förslaget om ändringar i den kommunala kostnadsutjämningen i alla fall ett steg i rätt riktning.

LiseLotte Olsson (V)

Regionråd i Västerbotten

med flera

Liberalerna: Vi får den fordonspolitik som vi förtjänar!

Miljöfrågan är i dag den absolut hetaste frågan. Vi har fått lära oss om flygskam, båtskam, bilskam, hemester osv. Att nå målet ett klimatneutralt samhälle 2045 kräver tydliga...

Ska vi fortsätta godta smulor?

Synen är noll på de långa distanserna, på nära håll finns de många nyanserna” skrev Tage Danielsson och inga ord kan kännas mer rätt när det gäller landsbygdspolitiken.

Bankerna borde åläggas hantering av kontanter

Distriktsstyrelsen för Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG) i Västerbotten har nyligen stått värd för en dialogkonferens med ett 90-tal pensionärer från Västerbotten och...

Stoppa den sociala dumpningen

Rika kommuner med tillväxt i närheten av storstäderna dumpar människor med sociala problem i glesbygden. Det kan vara missbrukare som behöver vård, invandrare som står långt från...

(C) kritisk till besparing som innebär nedsatt IT-säkerhet

Centerpartiet sa nej till besparingsförslaget som innebär att IT-säkerheten riskeras och att förstärkt säkerhetslösning med utökat barnporrfilter inte kommer att genomförs i Umeå...

Offentliga investeringar göder staden

Landsbygden har hamnat lite högre upp på agendan i 2020 års budget som presenterades i förra veckan. Det mest påtagliga är skattesänkningar för 850 000 personer i landsbygd och...