Lördag 29 februari 2020

Västerbottningen

V: Vi jobbar för jämlikhet och en grön omställning

Insändare · Published okt 17, 2019 at 01:15

Sverige har länge varit ett av världens mest jämlika länder. Ett land där vi sökte gemensamma lösningar på våra problem. Tyvärr har det under en lång tid förts en politik som istället verkat för ökad ojämlikhet. De senaste decennierna har Sverige därför varit ett av de länder där klyftorna ökat mest och med mittenregeringens budget kommer den utvecklingen att gå ännu snabbare.

Den växande ojämlikheten visar sig inte bara i ökade klyftor mellan fattiga och rika personer och klasser. Den syns även i orättvisor mellan stad och land och mellan kommuner. Välfärden har urholkats av stora skattesänkningar - trots det lägger 73-punktsgänget sex miljarder på en avskaffad värnskatt för de rikaste.

Den ökande ojämlikheten är inte någon naturlag, det är en produkt av politiska prioriteringar. Vänsterpartiet lägger därför fram en ny budgetplan för rättvisa och grön omställning. I den föreslår vi bland annat kraftigt höjda garantipensioner och satsningar på såväl klimatomställning som infrastruktur. Vi föreslår även en utbildningsreform för att fler ska både kunna och vilja jobba i den offentliga sektorn.

I Region Västerbotten innebär vår nya budget ett tillskott på cirka 90 miljoner kronor riktat till satsningar på arbetsmiljö och psykiatri, eller 180 undersköterskor. Vi satsar dessutom 170 miljoner kronor på sjukvården i Västerbottens inland, vilket innebär att vi kan anställa uppemot 330 undersköterskor.

I Umeå och Skellefteå kommun skulle vår budget innebära en satsning på uppemot 470 miljoner kronor i den kommunala välfärden. Med den satsningen skulle vi kunna anställa 750 fler i exempelvis äldreomsorgen eller förskolan.

För inlandskommunerna Lycksele, Storuman och Vilhelmina innebär vår budget en satsning på nästan 60 miljoner kronor, eller cirka 100 anställda i välfärden.

Med vår budgetplan vänder vi gemensamt utvecklingen och bygger ett av världens mest rättvisa och jämlika land igen. Det gör vi genom att satsa på klimat, jämlikhet, jämställdhet och välfärd för alla - inte genom skattesänkningar för de rikaste.

LiseLotte Olsson (V)

Regionråd, Västerbotten

Daniel Johansson (V)

Södra Lappland

Lilian Nilsson (V)

Skellefteå - Norsjöområdet

Ulrika Edman (V)

Umeå

Agneta Hansson (V)

Skellefteå

Den ökande ojämlikheten är inte någon naturlag, det är en produkt av politiska prioriteringar. Vänsterpartiet lägger därför fram en ny budgetplan.

Nya lösningar på bristen på tandläkare

Vid folktandvården i Vindeln har det föreslagits att tandsköterskor från Vindeln ska åka in till Umeå 2-3 dagar i veckan tills vidare, för att assistera tandläkare som saknar...

Nån gång trillar väl poletten ner

Att fattiga kommuner går samman kommer givetvis inte att göra dem rikare. Inte ens Sveriges kommuner och regioner tror det.

Bankerna och glesbygden

Bankerna har kunnat göra goda affärer genom att skattebetalarna – även i glesbygden – sänkt Riksbankens ränta delvis genom att bekosta stora köp av obligationer. Vad gör då...

Det viktigaste skälet negligeras

För drygt en vecka sedan skickade en bybo i Trehörningen ut ett mail till samtliga bybor med information om att vägbelysningen genom den långsträckta byn är under utredning....

Ta ställning mot rasism, hat, hot och fientlighet!

Jag känner mer och mer hur en åskboll växer i bröstet på mig. Det är känslor av ilska och frustration och samtida sorg och skam över hur vi låter vår tid präglas av växande...

Äntligen vänder flyttströmmen

Nu vänder flyttströmmen från glesbygden. Stockholm som dragit till sig folk som flugor till en sockerbit är inte längre lika attraktiv. Det är främst barnfamijler som lämnar...