Lördag 23 november 2019

Västerbottningen

V: Vi jobbar för jämlikhet och en grön omställning

Insändare · Published okt 17, 2019 at 01:15

Sverige har länge varit ett av världens mest jämlika länder. Ett land där vi sökte gemensamma lösningar på våra problem. Tyvärr har det under en lång tid förts en politik som istället verkat för ökad ojämlikhet. De senaste decennierna har Sverige därför varit ett av de länder där klyftorna ökat mest och med mittenregeringens budget kommer den utvecklingen att gå ännu snabbare.

Den växande ojämlikheten visar sig inte bara i ökade klyftor mellan fattiga och rika personer och klasser. Den syns även i orättvisor mellan stad och land och mellan kommuner. Välfärden har urholkats av stora skattesänkningar - trots det lägger 73-punktsgänget sex miljarder på en avskaffad värnskatt för de rikaste.

Den ökande ojämlikheten är inte någon naturlag, det är en produkt av politiska prioriteringar. Vänsterpartiet lägger därför fram en ny budgetplan för rättvisa och grön omställning. I den föreslår vi bland annat kraftigt höjda garantipensioner och satsningar på såväl klimatomställning som infrastruktur. Vi föreslår även en utbildningsreform för att fler ska både kunna och vilja jobba i den offentliga sektorn.

I Region Västerbotten innebär vår nya budget ett tillskott på cirka 90 miljoner kronor riktat till satsningar på arbetsmiljö och psykiatri, eller 180 undersköterskor. Vi satsar dessutom 170 miljoner kronor på sjukvården i Västerbottens inland, vilket innebär att vi kan anställa uppemot 330 undersköterskor.

I Umeå och Skellefteå kommun skulle vår budget innebära en satsning på uppemot 470 miljoner kronor i den kommunala välfärden. Med den satsningen skulle vi kunna anställa 750 fler i exempelvis äldreomsorgen eller förskolan.

För inlandskommunerna Lycksele, Storuman och Vilhelmina innebär vår budget en satsning på nästan 60 miljoner kronor, eller cirka 100 anställda i välfärden.

Med vår budgetplan vänder vi gemensamt utvecklingen och bygger ett av världens mest rättvisa och jämlika land igen. Det gör vi genom att satsa på klimat, jämlikhet, jämställdhet och välfärd för alla - inte genom skattesänkningar för de rikaste.

LiseLotte Olsson (V)

Regionråd, Västerbotten

Daniel Johansson (V)

Södra Lappland

Lilian Nilsson (V)

Skellefteå - Norsjöområdet

Ulrika Edman (V)

Umeå

Agneta Hansson (V)

Skellefteå

Den ökande ojämlikheten är inte någon naturlag, det är en produkt av politiska prioriteringar. Vänsterpartiet lägger därför fram en ny budgetplan.

Vi behöver för en trygg och hållbar tillväxt i området!

I maj introducerade regiondirektör Kent Ehliasson en plan för en omställning till en hållbar ekonomi för regionen. I juni fastställde regionfullmäktige planen i sin helhet. Något...

Sverige måste hitta balansen

Finansdepartementet och regeringen stoltserar med goda statsfinanser och stort reformutrymme. Samtidigt går många kommuner på knäna och tvingas dra ner på välfärden. Vård, skola...

Förneka inte Nazityskland!

Dokumentärfilmen ”De sista vittnena, om det som hände och som aldrig får hända igen” visades nyligen i SVT 2. Det var väldigt gripande och fruktansvärt upprörande, när många av de...

Våga bryta tystnadskulturen!

Att utmana ”vänskapsband” och anmäla när vi känner oro kräver mod.

Bankerna är ogina mot landsbygden

I Norrbotten har det startat ett bankuppror som protesterar mot att bankerna bara tar inlåning och förmedling till avgiftsbelagda fonder från landsbygden, men när det gäller att...

När landsbygden vägrar ta skit!

Vid tre tillfällen de senaste 10 åren har möten i skolans matsal i Tavelsjö, arrangerade av den lokala centeravdelningen, satt stopp för Umeå kommuns försök att dra undan service...