Lördag 8 augusti 2020

Västerbottningen

Vansinne att lägga ner samtalsstödet Hjälplinjen

Insändare · Published jan 16, 2020 at 01:15

Nationella Hjälplinjen, som erbjuder samtalsstöd för människor i kris, har lagts ner nu vid årsskiftet. Funktionen ska istället föras över till regionerna är det meningen. Det är ett stort svek mot alla som ringer och får hjälp anonymt.

Vi vet att den psykiska ohälsan växer, och att trycket på andra ideellt drivna hjälplinjer, redan är för stort.

Rapporter från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har under flera år visat, att den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar Detta är djupt oroande.

Psykisk ohälsa florerar också bland medelålders och äldre.

Bland pensionärer finns många som kämpar med psykisk ohälsa utan att få rätt diagnos, stöd och behandling.

Det är en utsatt grupp, som riskerar att bli marginaliserad, utan rättmätig hjälp, som skulle kunna ge dem ett bättre liv.

Varje dag tar en person över 65 år, oftast en man, sitt liv i Sverige. Anledningen är många gånger ofrivillig ensamhet. Här rycks nu Hjälplinjen bort. En möjlig livlina för människor med bland annat självmordstankar.

Psykisk ohälsa möts inte sällan av fördomar och okunskap, som skapar känslor av skuld, skam och utanförskap hos den som är psykiskt sjuk.

Här kan de som bemannar Hjälplinjen också motverka stigmatiseringen. Hjälplinjen erbjuder tillfälligt stöd vid psykisk kris eller svåra livssituationer via en jourtelefon, som är öppen alla dagar.

Personligen har jag erfarenhet av psykisk ohälsa. Mitt i en aktiv tillvaro med föreläsningsuppdrag över hela landet, rådgivningssamtal, familjeliv med barn och barnbarn, hus och vänner, idrottsintresse, insjuknade jag i en svår egentlig depression, tillsammans med djup, ofta på gränsen till outhärdlig, ångest.

Under en tioårsperiod förändrar sjukdomen mitt liv. Det som verkade utstakat för flera år framåt sattes plötsligt i kraftig gungning, vilket hotade att smula sönder min integritet och personlighet.

Jag har nu varit frisk under några år. Depression och ångest handlar inte om en flyktig sinnesstämning, som man kan ta sig ur med egen viljeansträngning. Detta kan vara svårt att förstå för människor, som aldrig själva lidit av någon psykisk sjukdom.

För egen del kan jag vittna om att inget jag hittills gjort i mitt liv har krävt mer av mig, än varje minut jag orkade leva, när jag var som mest plågad.

Jag är legitimerad psykolog och diplomerad psykoterapeut vid S:t Lukas. Det innebär att jag under mitt liv har haft och fortfarande har kontakter med människor, som drabbats av psykisk ohälsa

Att stänga ner Hjälplinjen, som är en livlina och tröst för många plågade människor och hänvisa till regionerna utan att ha en konkret plan för hur detta skall gå till, är både ansvarslöst och oanständigt.

Detta beslut måste vara fattat av människor bakom ett skrivbord, utan egen personlig erfarenhet av vad psykisk ohälsa är.

Utveckla Hjälplinjen istället för att avveckla den - så att fler får tidig hjälp!

Christer Olsson

Psykolog och författare

75 år efter Hiroshima: Inför kärnvapenförbud NU!

Sadako Sasaki var knappt två år gammal när en atombomb släpptes över hennes hemstad Hiroshima i Japan 1945. 100 000-tals dog ögonblickligen, minst lika många blev sjuka till följs...

Var rädd om dricksvattnet

Slås dricksvattenförsörjningen ut i ett område finns inga ”reservkällor” att tillgå. Något att tänka på när man protesterar mot restriktioner runt ett vattenskyddsområde.

Vi behöver ett näringsliv som klarar kriser

Coronakrisen visar hur sårbart Sveriges näringsliv är. När politiker och beslutsfattare nu mildrar konsekvenserna av pandemin för svenska företag bör de samtidigt ha siktet...

Dags att köpa "härproducerat"

Om svensk livsmedelsproduktion ska vara livsduglig och få bärkraft räcker det inte med att köpa svenskt när det är fest.

Barn med autism behöver bättre stöd i länets skolor

Endast hälften av föräldrarna till skolbarn med autism upplevde att deras barn fick bättre stöd i skolan efter att barnet fått sin diagnos. Skolan behöver bli bättre på att hjälpa...

Ska bredbandståget spåra ur?

För att klara det är tillgång till snabbt bredband en nödvändighet.