Måndag 25 januari 2021

Västerbottningen

Vänsterpartiet menar att sjukförsäkringen måste lagas

Insändare · Published nov 26, 2020 at 01:15

Mitt i den härjande pandemin utförsäkras långtidssjuka av Försäkringskassan och tvingas söka hjälp till hyra och mat från kommunerna. Enligt tidningen Arbetet sökte drygt 18 000 personer i Sverige ekonomiskt bistånd (tidigare kallat socialbidrag) av sin kommun under augusti i år - trots att de samtidigt var sjukskrivna av läkare.

Vi konstaterar att stupstocken som S-MP regeringen stolt tog bort tillsammans med Vänsterpartiet har ersatts av en fallucka i sjukförsäkringen. Ingenting tyder på att regeringen och de borgerliga samarbetspartierna fokuserar på annat än att styra Försäkringskassan ännu mer restriktivt.

Många sjuka tvingas idag ut i ett arbetsliv de inte klarar av, på en arbetsmarknad där de inte hittar någon plats, med ödesdigra konsekvenser. Denna politik slår sönder människors liv. Att bli misstänkliggjord av myndigheter och bli utlämnad till andras välvilja förstör relationer och isolerar människor. Följden blir fattigdom, vilket blir extra drabbande för barnen.

Personer som alltså borde få ersättning från sjukförsäkringen tvingas söka ekonomiskt bistånd. Förutom att kostnader som staten bör bära läggs över på kommunen uppstår andra problem när människor knuffas in i fel system. För att få ekonomiskt bistånd måste du ha gjort allt du kan för att försörja dig på annat sätt, exempelvis förbruka dina besparingar, sälja tillgångar som bil och boende, samt aktivt söka arbete.

I riket var 13 procent av de som fick ekonomiskt bistånd mellan januari och augusti 2020 samtidigt sjukskrivna. Siffran är ett månadssnitt för perioden. I Västerbottens kommuner var motsvarande siffra; Robertsfors 29, Umeå 25, Norsjö 24, Vilhelmina 23, Vindeln och Storuman 18, Skellefteå 17, Vännäs 16, Nordmaling 14, Lycksele och Åsele 13 samt Bjurholm, Dorotea, Malå liksom Sorsele 0.

Vänsterpartiet menar att sjukförsäkringen måste lagas. Det är bråttom. Regeringen bör omedelbart gå vidare med de utredningar som ligger på dess bord. Rehabiliteringskedjan som infördes 2008 måste slopas till förmån för ett system utan fasta tidsgränser. Regeringen måste styra Försäkringskassan så att den fattar beslut utifrån lagstiftningen och inte utifrån egna begrepp och föreställningar.

Vi kan alla bli sjuka. Och vi ska ha rätt till ekonomisk trygghet även då.

Ida Gabrielsson

talesperson för sjukförsäkringen (V)

Gudrun Nordborg

riksdagsledamot (V)

Daniel Johansson

distriktsordförande (V)

Regeringen måste styra Försäkringskassan så att den fattar beslut utifrån lagstiftningen och inte utifrån egna begrepp och föreställningar.

Bättre förutsättningar för att plogningen ska fungera

Vintern är här och det ställer höga krav på landets vinterväghållning. Som vägens hjältar ser vi landets yrkesförare. De som kliver upp och sätter sig i plogbilen när de flesta av...

Skala ner strandskyddet rejält

Vi har kommuner som har fler sjöar än invånare. Det borde gå att vara generösare.

Vänsterpartiet: Färdigställ Norrbotniabanan till 2030!

Norrbotniabanan är en nödvändig investering som riskerar att skjutas upp i mer än ett årtionde. Vänsterpartiet menar att det skulle få allvarliga konsekvenser, särskilt kännbara...

En vändpunkt och en kickstart

År 2021 blir året som många tror och hoppas på lite extra, betydligt mer än vid ett vanligt nyår.

Miljöpartiets recept: Tänk globalt – handla lokalt!

I en insändare i Västerbottningen 20201217 skriver centerpartisten Torbjörn Wennebro att han är intresserad av att höra mer om Miljöpartiets förslag om en regional grön fond för...

2020 – vändpunkt för landsbygden!

Ju mer det växer på åkrarna ju mer kol lagras in i marken i växternas rötter.
Sport