Måndag 18 mars 2019

Västerbottningen

Vill folket ha ett helt digitaliserat samhälle?

Insändare · Published jan 10, 2019 at 06:00

Ett digitalt 5G-Umeå, är det vad folket vill ha?

Det kommer att bli dyrt. Ny utrustning måste installeras, blir det sedan i hela landet handlar det om enorma resurser.

Den första fasen, testen av 5G i Umeå är skattebetalarna med och betalar eftersom bland annat Umeå kommun och VLL är med.

I presentationen av 5G projektet står att Umeå blir en än mer lättillgänglig stad.

När man talar om funktionsnedsättningar förekommer ordet tillgänglighet ofta, men här måste man mena något annat?

Personer med funktionsnedsättningen elöverkänslighet har redan idag stora problem med att vistas på många platser i Umeå, exempelvis lasarettet och universitetet där strålningen nu ska öka markant.

I en 5G-apell har över 200 vetenskapsmän och läkare begärt att utbyggnaden av 5G stoppas p g a allvarliga potentiella konsekvenser för människors hälsa och miljön (www.5gappeal.eu).

Dessa konsekvenser för 5G har idag inte utretts.

I presentationen om 5G till Umeå står att man kommer att testa nya tjänster och tekniklösningar direkt i verkligheten, ”givetvis under säkra former och med deltagare som frivilligt vill delta”.

Men är det frivilligt som en hel stad med omnejd ska låta sig bestrålas än mer?

Umeåborna har inte tillfrågats.

Att vara en stad i framkant kan vara att istället välja bort ännu mer elektromagnetisk strålning och hellre värna miljön och människors hälsa.

Elöverkänsligas förening

Västerbotten

Kanske dags med en ny Generaldirektör

Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist skriver att min beskrivning av omständigheterna kring skogsstyrelsens beslut att överklaga, de så kallade fjällnära-domarna...

En folklig vrede börjar växa fram

Samhällskontraktet med inlandsborna har brutits och en folklig vrede börjar växa fram. Vi har sett det förr. Engelbrektsupproret där bergsmannen och dalkarlen Engelbrekt...

Arla svarar på kritik mot ny förpackning

Vi förstår att vårt förpackningsbyte har lett till upprörda känslor. Vi vill dock försäkra våra konsumenter att vi på Arla har omfattande krav på att våra förpackningar inte bara...

Lovande befolkningssiffror

De nyligen presenterade befolkningssiffrorna för 2018 är spännande läsning. Obalanserna kvarstår på länsnivå. Umeå kommun ökar med 2 039 personer medan ökningen för länet stannar...

Att hålla ihop landet står högst på dagordningen

De omfattande nedläggningarna inom Arbetsförmedlingen, som är en konsekvens av M-KD-(SD)-budgeten, aktualiserar behovet av en politik för hela landet. För oss socialdemokrater är...

Vården går bet utan våra invandrare

Ibtisam Mohammed från Eritrea utbildade sig till läkare i Libyen, där hon också har arbetat som akutläkare. Sedan tio månader bor hon i Sverige. Nu läser hon svenska och hoppas om...