Onsdag 19 juni 2019

Västerbottningen

Vill folket ha ett helt digitaliserat samhälle?

Insändare · Published jan 10, 2019 at 06:00

Ett digitalt 5G-Umeå, är det vad folket vill ha?

Det kommer att bli dyrt. Ny utrustning måste installeras, blir det sedan i hela landet handlar det om enorma resurser.

Den första fasen, testen av 5G i Umeå är skattebetalarna med och betalar eftersom bland annat Umeå kommun och VLL är med.

I presentationen av 5G projektet står att Umeå blir en än mer lättillgänglig stad.

När man talar om funktionsnedsättningar förekommer ordet tillgänglighet ofta, men här måste man mena något annat?

Personer med funktionsnedsättningen elöverkänslighet har redan idag stora problem med att vistas på många platser i Umeå, exempelvis lasarettet och universitetet där strålningen nu ska öka markant.

I en 5G-apell har över 200 vetenskapsmän och läkare begärt att utbyggnaden av 5G stoppas p g a allvarliga potentiella konsekvenser för människors hälsa och miljön (www.5gappeal.eu).

Dessa konsekvenser för 5G har idag inte utretts.

I presentationen om 5G till Umeå står att man kommer att testa nya tjänster och tekniklösningar direkt i verkligheten, ”givetvis under säkra former och med deltagare som frivilligt vill delta”.

Men är det frivilligt som en hel stad med omnejd ska låta sig bestrålas än mer?

Umeåborna har inte tillfrågats.

Att vara en stad i framkant kan vara att istället välja bort ännu mer elektromagnetisk strålning och hellre värna miljön och människors hälsa.

Elöverkänsligas förening

Västerbotten

E-cigaretten inte ofarlig men ökar bland unga

Allt färre västerbottningar röker – men i stället ökar andelen som testar e-cigaretter, framför allt bland unga. Nu visar ny forskning som presenteras i Lungrapporten 2019 att...

Kon – en klimatsmart ”uppfinning”

Kosläpp lockar så här års tusentals besökare på gårdar runt om i landet, så också i denna tidnings spridningsområde. Tyvärr har aktiviteten fått ställas in på vissa håll på grund...

Rädda bostadskrisen och bygg klimatsmarta trähus

Traditionella byggmetoder skapar långa ledtider och stora klimatutsläpp. Regeringen vill att bostadsbyggandet blir snabbare, billigare och mer hållbart. Västerbottens kommuner kan...

Vad ska vi med släktgårdar till?

Jag råkade följa en twitterdiskussion om släktgårdar. Två läger utkristalliserade sig snabbt. Det hela startade med frågan: ”tror journalisterna på DN m.fl verkligen att man ”bor...

(S)trandhäll är inte trovärdig

Ann-Mari Begler tillsattes som generaldirektör för Försäkringskassan september 2015 av Socialdemokraterna. Hon fick uttryckliga order att sänka kostnaderna för Försäkringskassan,...

Glesbygden passar aldrig riktigt in

Äntligen är valtiderna över. För mig som är politiskt intresserad glesbygdsbo är de deprimerande att höra samma tugg varje valår, i timslånga debatter och i väntan på att någon...