Måndag 3 augusti 2020

Västerbottningen

Jord & Skog

LISTA: Så blir årets älgtilldelning i länet

Länet Nu är det klart hur tilldelningen av älger blir till höstens älgjakt i Västerbotten. Målsättningen är att sammanlagt 12 904 älgar ska fällas i länet.

Finska bönder får semester

Österbotten Det är sällsynt att svenska bönder kan unna sig semester på sommaren. Men I Finland har de löst problemet. "Systemet har funnits så länge jag kan komma ihåg", säger Fredrik Grannas, ombudsman vid Österbottens Svenska Producentförbund.

Oenighet om EU-jordbruket

Umeå Förhandlingarna pågår om EU:s budget för de kommande sju åren. "EU-länderna är oeniga om EU-budgeten och CAP-budgeten", säger Sofia Björnsson, LRF:s expert på jordbrukspolitik, med anledning av jordbrukspolitiken.

Djurplågeri ses över

Sverige Gärningsmän som gör sig skyldiga till ett allvarligt fall av djurplågeri kan i framtiden dömas till fyra års fängelse. Detta om brottet grovt djurplågeri införs i brottsbalken.

Corona kan påverka säkerheten

Länet Transporter, skogsbruk, jordbruk och bygg är de branscher som är mest drabbade av arbetsplatsolyckor. Konjunkturnedgång och corona kan komma att påverka negativt, konstaterar Arbetsmiljöverket.

Bönder gör viktig enkät

Sverige Under sommaren 2020 kommer alla jordbruk i Sverige få en enkät från Jordbruksverket med frågor om strukturen på just deras jordbruk. Det handlar om arealer, djur, utbildning med...

Svensk skogsindustri stark trots corona

Sverige Trots negativa konsekvenser till följd av coronapandemin har svensk sågverksindustri klarat sig bättre än andra stora skogsnationer i början av 2020.

Halv miljon till länets skogar

Länet Skogsstyrelsen fördelar sammanlagt 10 miljoner kronor mellan länen för att "stärka skogens roll i samhällsutvecklingen".

Äganderätten avgörs i morgon

Länet I morgon avgörs en utdragen skogstvist. "Domen från Svea hovrätt kommer yttest att avgöra vilken äganderätt som privata markägare har till sin skog", säger en allmänningsförvaltare i länet.

Torr sommar märks fortfarande i skogen

Sverige Det extremt torra sommaren 2018 får fortfarande konsekvenser för svensk skog, de försvagade träden får minskad motståndskraft mot andra faror.

Sveaskog avstår från avskjutning

Länet Sveaskog meddelade i går söndag att de inte kommer att genomföra någon skyddsavskjutning i varken Västerbotten eller Norrbotten. Anledningen är enligt företaget att "ärendet...