Tisdag 28 september 2021

Västerbottningen

Jord & Skog

Prognos: Lägre skörd 2021

SVERIGE Årets svenska skörd av spannmål prognostiseras till totalt 5,6 miljoner ton, enligt Lantmännen.

Skogsstyrelsen: Stora betesskador i norra Sverige

NORRLAND I norra Sverige skadades 11 procent av tallskogen av älg eller andra djur förra året, enligt Skogsstyrelsen.

Värmen ökar risken för borreangrepp

SVERIGE Det är inte bara människor som sett fram emot sommarvärmen – för granbarkborren betyder det att svärmningen är igång med skogsskador som följd.

Ny jaktförening bildad i Sverige

SVERIGE Nu har en ny jaktförening bildats i Sverige och redan efter fem dagar hade cirka 600 personer betalat medlemsavgift.

Ökad efterfrågan för många lantbrukare

SVERIGE En av fyra lantbrukare har upplevt en ökad efterfrågan på livsmedelsprodukter under coronapandemin.

Penningregn till skogsägare

LÄNET Norra Skog vill ge sina medlemmar en halv miljard att dela på. Fusionen mellan Norrskog och Norra Skogsägarna har gett pengar och man föreslår en omfattande utdelning.

Aldrig sågats så mycket i Sverige

SVERIGE För att möta den höga efterfrågan har svenska sågverk växlat upp till högsta möjliga tempo och nådde i mars en produktion på 1,9 miljoner kubikmeter trävaror.

Svenska kontorshus i trä ökar

SVERIGE Efterfrågan på limträ har skjutit i höjden och orsaken är de ökade kraven på hållbarhet.

Återvätning av dikade våtmarker

SVERIGE Skogsstyrelsen har fått 169 miljoner kronor över tre år i ett nytt regeringsuppdrag som handlar om att intensifiera arbetet med att återväta dikade våt- och torvmarker.

Satsar på forskning om multiskadad skog

LÄNET Norra Skogs forskningsstiftelse har valt att satsa särskilt på forskning kring multiskadad skog.

Gårdarna blir färre och större

SVERIGE Mellan 2016 och 2020 minskade antalet jordbruksföretag med 4 000 till 58 000, enligt statistik från Jordbruksverket.

Säkrare prognoser om risk för skogsbrand

SVERIGE Efter de omfattande och svårsläckta skogsbränderna i Sverige sommaren 2018 har nu brandriskprognoser med större precision utvecklats.

20 miljoner på ny skogsteknik

SVERIGE Nu görs en rejäl satsning på att utveckla ny teknik inom markberedning med en självgående, fjärrövervakad förarlös planteringsmaskin.

Fågelinfluensa drar norrut

SVERIGE Årets utbrott av fågelinfluensa är det värsta i Sveriges historia och börjar nu märkas av i flera led av fjäderfäproduktionen.

Tveksam effekt för barkborrefällor

SVERIGE Det sätts ett stort hopp till att feromonfällor ska hjälpa till att bekämpa granbarkborren, men en ny rapport från Skogsforsk visar på tveksam effekt.

Lantbruksföretag fokuserar på underhåll och anställa

SVERIGE Landshypotek Bank har gjort en undersökning om vad lantbruksföretag skulle prioritera om lönsamheten ökade.

Doft kan leda till genombrott mot barkborrar

SVERIGE Granbarkborren är en stor huvudvärk för skogsägare; på katastrofala nivåer på kontinenten, men även i Sverige.

Fler träd än någonsin skadade av granbarkborrar

SVERIGE I år har närmare åtta miljoner kubikmeter svenska granar dödats av granbarkborrar. Det är den högsta siffran hittills och ett skäl är den varma, torra sommaren 2018 som gjorde att...

Höjd beredskap för fågelinfluensa

Sverige Höjd skyddsnivå. Det gick idag Jordbruksverket ut med efter att flera fall av fågelinfluensa upptäckts i ett flertal europeiska länder på sistone. Den höjda skyddsnivån syftar...

Invägningen av mjölk ökar i Sverige

SVERIGE Arla höjer priset på konventionell mjölk med 348,2 öre per kilo och 420,9 öre per kilo på ekologisk mjölk.

LRF: Lantbruk har klarat krisen bra

SVERIGE Många branscher har lidit stora förluster under coronakrisen men Sveriges lantbrukare har klarat det ganska bra, enligt LRF:s branchindex.

Lägsta markpriserna i Norrland

Norrland Lägsta genomsnittliga priserna på åker- och betesmark finns i övre Norrland, visar statistik från Jordbruksverket.

Självkörande skogsmaskin testas i fält

SVERIGE En självkörande skogsmaskin som konstruerats och byggts vid Luleå tekniska universitet är nu klar att testas i fält.

LISTA: Så blir årets älgtilldelning i länet

Länet Nu är det klart hur tilldelningen av älger blir till höstens älgjakt i Västerbotten. Målsättningen är att sammanlagt 12 904 älgar ska fällas i länet.

Finska bönder får semester

Österbotten Det är sällsynt att svenska bönder kan unna sig semester på sommaren. Men I Finland har de löst problemet. "Systemet har funnits så länge jag kan komma ihåg", säger Fredrik Grannas, ombudsman vid Österbottens Svenska Producentförbund.

Oenighet om EU-jordbruket

Umeå Förhandlingarna pågår om EU:s budget för de kommande sju åren. "EU-länderna är oeniga om EU-budgeten och CAP-budgeten", säger Sofia Björnsson, LRF:s expert på jordbrukspolitik, med anledning av jordbrukspolitiken.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport