Onsdag 28 juli 2021

Västerbottningen

13 djur behövde avlivas på en gård

Länsstyrelsen i Västerbotten genomförde 480 djurskyddskontroller 2019, varav 40 resulterade i förelägganden på grund av allvarliga brister. Vid ett lantbruk i länet avlivades 13 ungdjur på grund av vanvård, ett fall där åklagare inlett en förundersökning.

Länet · Published jun 9, 2020 at 14:15

Antalet djurskyddskontroller i länet brukar variera mellan 500 och 600 per år, varav en majoritet utgör tillsyn hos lantbruk.

– Det växlar mellan åren. Ambitionsnivån för vår del har inte höjts, men man hinner olika mycket, konstaterar länsveterinär Annelie Grip Hansson,

Hon påpekar att länsstyrelsen har inget krav på sig att klara av ett visst antal djurskyddskontroller. Däremot ska myndigheten hinna med att kontrollera minst tio procent av de livsmedelsproducerande djurhållningarna i länet per år.

Skulle det behövas fler kontroller i länet?

– Det är en politisk fråga. Den nivå vi håller nu, det är den som lagstiftarna har sagt att länsstyrelsen och Jordbruksverket har i sina riktlinjer att utföra, säger Grip Hansson.

Vid 40 djurskyddskontroller i länet i fjol var bristerna så stora att länsstyrelsen utfärdade ett föreläggande, det vill säga ett myndighetskrav på förbättringar. 2018 och 2017 gjordes 29 respektive 21 förelägganden.

– Det måste vara ett visst allvar och upprepning för att vi ska förelägga. Det handlar ofta om att utfordra i rätt omfattning, rätt typ av foder, tillkalla veterinär när djur är sjuka, djur som behöver tas omhand samt rengörning.

Är bristerna så allvarliga att det kan röra sig om brott gör länsstyrelsens en anmälan till åklagarmyndigheten. Under 2019 ledde åtta missförhållanden i länet till åtalsanmälningar.

– Det är inte speciellt vanligt. Det är de allvarligare överträdelserna som vi åtalsanmäler, säger Annelie Grip Hansson.

I fjol noterades drygt 20 fall av omhändertagna djur i länet, mest hundar och katter. Men även lantbruk finns i statistiken.

– Det är en blandning av allvarlighetsgrad och där vi bedömer att djurägaren själv inte kan göra något åt situationen.

Förra sommaren omhändertogs och avlivades 13 ungdjur tillhörande ett lantbruk i Västerbotten på grund av vanvård.

– De var inte skötta på ett sådant sätt att vi bedömde att de kunde finnas kvar i den här besättningen, fastslår Annelie Grip Hansson.

En förundersökning om misstänkt djurplågeri har inletts mot djurägaren.

Det måste vara ett visst allvar och upprepning för att vi ska förelägga.

Fler nyheter från Västerbotten

Regeringen ger klartecken för hela Norrbotniabanan

LÄNET Nu har regeringen gett Trafikverket i uppdrag att påbörja planeringsarbetet av den återstående sträckan Skellefteå–Luleå.
Västerbottningen rekommenderar

Ny skogsvårdare i Vindeln

Vindeln. Björn Taavo och Ove Melitshenko har startat ett nytt företag i Vindeln där de bland annat ägnar sig åt skogsröjning och har kunder från hela Sverige.
Sport