Onsdag 28 juli 2021

Västerbottningen

Djurplågerilag ses över

Gärningsmän som gör sig skyldiga till ett allvarligt fall av djurplågeri kan i framtiden dömas till fyra års fängelse. Detta om brottet grovt djurplågeri införs i brottsbalken.

Sverige · Published jun 9, 2020 at 14:10

Regeringen har sedan augusti 2018 låtit utreda lagstiftningen för djurskydd och djurplågeri. I dag är maxstraffet för djurplågeri två års fängelse.

Nu föreslås regeringens utredare Lars Wallinder att djurplågeribrottet även kan betecknas som grovt, vilket alltid skulle medföra fängelse – mellan sex månader och fyra år.

– Straffet ska stå i proportion till brottets allvar och det ska vara differentiering så att mer allvarliga gärningar möts av strängare straff. I dag är det ganska jämnt, säger Lars Wallinder till TT.

Wallinder föreslår också att mindre allvarliga brott ska kunna åtgärdas med en sanktionsavgift i stället för straff. Avgiften föreslås bli 1 000–100 000 kronor.

Avgiften ska utdömas av länsstyrelsen och i vissa fall Jordbruksverket, vars beslut ska kunna överklagas till förvaltningsrätten.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) är positiv till de föreslagna förändringarna, enligt TT.

Straffet ska stå i proportion till brottets allvar och det ska vara differentiering så att mer allvarliga gärningar möts av strängare straff. I dag är det ganska jämnt.

Fler nyheter från Västerbotten

Regeringen ger klartecken för hela Norrbotniabanan

LÄNET Nu har regeringen gett Trafikverket i uppdrag att påbörja planeringsarbetet av den återstående sträckan Skellefteå–Luleå.
Västerbottningen rekommenderar

Ny skogsvårdare i Vindeln

Vindeln. Björn Taavo och Ove Melitshenko har startat ett nytt företag i Vindeln där de bland annat ägnar sig åt skogsröjning och har kunder från hela Sverige.
Sport