Fredag 6 augusti 2021

Västerbottningen

Foto: ARKIV/SUSANNHE MELIN

Finska bönder kan ta semester

Vad sägs om rätt till 26 semesterdagar per kalenderår inklusive avbytarhjälp? Så ser verkligheten ut för lantbrukare i Finland.
– Systemet har funnits så länge jag kan komma ihåg, säger Fredrik Grannas, ombudsman vid Österbottens Svenska Producentförbund.

Österbotten · Published jun 15, 2020 at 11:15

Systemet gäller för lantbrukare som driver enskild firma, inte för lantbruk i bolagsform.

– I Finland är semesterrätten självklar och väldigt uppskattat av de finländska lantbrukarna. Alla tar ut sina semesterdagar, säger Fredrik Grannas.

– Vi har även ett system med subventionerad vikariehjälp om lantbrukaren skulle bli sjuk.

– Det handlar om vikten av att ha ett aktivt jordbruk för att kunna ha en hög självförsörjningsgrad.

Men precis som i Sverige så ser man i Finland en minskning av antalet aktiva jordbrukare.

Den finländska statens andel av finansieringen för skötseln av semesteravbytartjänster inom lantbruket uppgår till 150 miljoner euro, eller 70 procent av finansieringen.

Lantbrukaren betalar för avbytarhjäpen indirekt genom pensionsavgiften till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, LPA, som har 200 000 kunder.

LPA grundades 1969 och lagen om pension för lantbruksföretagare trädde i kraft 1970.

På hemmaplan i Sverige tittar många lantbrukare avundsjukt på kollegernas förmåner på andra sidan Kvarken.

– Orsaken till att Finland har det system de har är minnena från krig och elände och vikten av att ha en livsmedelsproduktion, säger Stellan Strand, bonde, Västra Spötand, Vännäs, en av initiativtagarna till avbytarföretaget Bonn-jour som opererar i Umeåregionens sex kommuner sedan 15 år tillbaka med för närvarande sex anställda avbytare.

De anställda är folk som gått på naturbruksgymnasium eller slutat med sitt lantbruk.

– Behovet av avbytare i lantbruket är större än efterfrågan. Boven i dramat är den ekonomiska situationen för bönderna.

– Djurbönder jobbar 365 dagar per år, de måste ha folk på gården som kan rycka in, säger han.

– Jätteviktigt att få in folk nu när vårbruket startar.

Den viktigaste frågan vid Bonn-jours nyligen avslutade årsmöte var avveckling eller utveckling.

– Den nya styrelsen beslutade för att utveckla verksamheten, i fjol hade vi 6 000 timmar, tidigare har vi legat runt 8 000 årstimmar och dit upp ska igen, säger han.

Växa Sverige driver avbytarservice i huvudsak koncentrerad till söder om Dalälven, förklarar Ingemar Eriksson, avdelningschef vid avbytarservice.

Avbytarservice gör totalt 50 000 timmar per år i lantbruket, antalet heltidstjänster är 35-36 stycken.

Totalt är 100 avbytare anställda, både tim- och heltidsanställda.

Huvuddelen av avbytarna arbetar på mjölkgårdar.

De flesta har utbildning via naturbruksgymnasium eller annan likvärdig utbildning,

– Vi har mycket kunnigt folk, vi skräddarsyr tjänsterna för gårdarna, säger Ingemar Eriksson.

Avbytarservice finns norr om Dalälven, Östersund och Hälsingland

– Vi verkar på 10-20 gårdar i norra Sverige, förhoppningen är att vi ska kunna utveckla verksamheten norrut, säger han.

Problemet är att avbytarna får för få arbetstimmar.

– Vi behöver 6-8 timmar per dag, 120 timmar per månad, för att avbytarna ska kunna få ut en skälig lön och avstånden mellan gårdarna kan vara ett problem, säger han.

– Avstånden bör inte vara mer än tre mil.

Avbytare får Växa Sverige tag på i huvudsak via sitt nätverk och annonser.

– 2019 satte vi ut en annons till elva platser och fick väldigt bra respons med 115 sökande, säger Ingemar Eriksson.

Ingemar Eriksson, Växa Sverige Avbytarservice. Foto: VÄXA SVERIGE

Lagstadgad avbytarservice i Finland

  • Syftet med avbytarservice för lantbruksföretagare är att stödja lantbruksföretagens möjligheteratt utöva sin rätt till social trygghet samt att stödja lantbruksföretagens arbetsmotivation och möjligheter till ett längre arbetsliv.
  • Avbytarservice för lantbruksföretagare är avbytartjänst under semester, vikariehjälp och avgiftsbelagd avbytarhjälp.

Källa: Finlex. Lag om Lagstadgad avbytarservice för lantbruksföretagare. 1 kap. Allmänna stadganden 1§ 30.12.2015/1663

Fler nyheter från Västerbotten

Åtal mot misstänkt dröjer

Lögdeå Mannen som misstänks för grov stöld från Häggströms Modehus underkastas förlängd häktningstid. "Utredningen är ännu inte klar", säger Peter Jonsson, vice chefsåklagare.

Populär orientering i repris

Vännäs Populära orienteringstävlingen Naturpasset i Vännäs och Vännäsby har åter startat för sommaren och alla tävlingssugna har möjlighet att hoppa på fram till slutdatumet den sista september.
Västerbottningen rekommenderar

Stora satsningar på färjeterminalen

Holmsund För att Aurora Botnia ska kunna trafikera Umeå hamn görs stora investeringar i färjeterminalen. En ny passagerargång och en anläggning för automatisk incheckning av fordon hör till nyheterna.

Rödå runt: Det nya springloppet för alla

RÖDÅ. I helgen går ett nytt lopp av stapeln. Både barn, nybörjare och mer erfarna löpare har alla möjlighet att testa på den nya banan.
Sport