Söndag 24 januari 2021

Västerbottningen

2020 – vändpunkt för landsbygden!

Ledare · Published dec 30, 2020 at 01:15

Covid-19 har dominerat 2020 för alla – nationer, företag, organisationer och enskilda människor. Många har insjuknat och dött runtom i världen vilket är djupt tragiskt. Men ingenting är så tragiskt att det inte för något gott med sig. Många tecken tyder på att just pandemin blir starten på en positiv vändpunkt för landsbygden. Här är några tecken som har tydliga samband med varandra:

Ökat distansarbete. Norske Bank spår att distansarbete efter pandemin kommer att öka från 5 % till 20 %. Det innebär en dramatisk förändring för var många människor kan bosätta sig. Med hemarbete två dagar i veckan kan pendlingsavståndet till arbetsplatsen öka med två mil utan att mer tid och pengar behöver läggas på arbetsresor.

Ökade fastighetspriser på landet. Ovanstående förhållande kan redan avläsas i ökade fastighetspriser på landsbygden och i mindre städer och tätorter medan priserna i ex vis Stockholm nu pressas neråt. Hemarbete leder till behov av större bostadsyta för att rymma ett hemmakontor. Större boendeyta kan man komma över billigare längre från städerna.

Trängsel inte längre inne. Trängsel som överideologi i samhällsplaneringen har nu fått sig en rejäl törn. Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö har drabbats hårdast av pandemin. Runt 70 procent av stockholmarna vill inte att man ska bli fler. På landsbygden har pandemin påverkat livet betydligt mindre.

Ödehus renoveras. En tydlig trend under året är att fler ödehus i områden som drabbats hårt av urbaniseringen köps och renoveras och därmed väcks nytt liv i dessa bygder. Internet gör att sådana projekt kan kombineras med kvalificerade distansjobb.

Jordbruket samhällsviktig verksamhet. Från klassning som miljöfarlig verksamhet i miljöbalken har nu jordbruket- och livsmedelsbranschen under pandemin klassats som samhällsviktig verksamhet. Äntligen!

Närproducerat före ekologiskt. Kraftigt ökat intresse för närproducerade livsmedel och tillbakagång för så kallad ekologisk mat. Nödvändigt för att öka svensk självförsörjning, för ökad ekonomisk verksamhet på landsbygden och inte minst ur klimatsynpunkt. Ju mer det växer på åkrarna ju mer kol lagras in i marken i växternas rötter.

Strandskyddsutredningen. Som grädde på moset kom i mitten av denna månad Chatarina Håkanssons Strandskyddsutredning (en följd av januariavtalet). Förslaget går ut på att skärpa kraven där de behövs och göra det lättare att bygga där de inte behövs. Äntligen!

Nu gäller det för alla att göra sitt – politiker, företagare, organisationer och enskilda personer – för att ta tillvara de möjligheter som finns att skapa en livskraftig, växande landsbygd när vi tillsammans förhoppningsvis får bukt på pandemin.

Med detta önskar ledarredaktionen alla läsare ett

Gott nytt År.

Bättre förutsättningar för att plogningen ska fungera

Vintern är här och det ställer höga krav på landets vinterväghållning. Som vägens hjältar ser vi landets yrkesförare. De som kliver upp och sätter sig i plogbilen när de flesta av...

Skala ner strandskyddet rejält

Vi har kommuner som har fler sjöar än invånare. Det borde gå att vara generösare.

Vänsterpartiet: Färdigställ Norrbotniabanan till 2030!

Norrbotniabanan är en nödvändig investering som riskerar att skjutas upp i mer än ett årtionde. Vänsterpartiet menar att det skulle få allvarliga konsekvenser, särskilt kännbara...

En vändpunkt och en kickstart

År 2021 blir året som många tror och hoppas på lite extra, betydligt mer än vid ett vanligt nyår.

Miljöpartiets recept: Tänk globalt – handla lokalt!

I en insändare i Västerbottningen 20201217 skriver centerpartisten Torbjörn Wennebro att han är intresserad av att höra mer om Miljöpartiets förslag om en regional grön fond för...

2020 – vändpunkt för landsbygden!

Ju mer det växer på åkrarna ju mer kol lagras in i marken i växternas rötter.
Sport