Torsdag 28 oktober 2021

Västerbottningen

5 km-staden stärker landsbygden!

Ledare · Published sep 23, 2021 at 06:53

Många människor, inte minst barnfamiljer, vill bo i småhus vilket också i hög grad är fallet runt om i vårt län. För den som vill skaffa sig ett boende i småhus i Umeå stad är möjligheterna däremot mycket små. Det begränsade utbudet av villor innebär skyhöga priser och idén om 5 km-staden ger inte utrymme för ny småhusbebyggelse.

Just nu processas ett nytt kollektivtrafikprogram i Umeå med målet att 65 procent av persontransporterna inom tätorten ska ske till fots, med cykel och buss. Ett program som driver på för en kraftigt förtätad bebyggelse längs Ultras stomlinjer. Kollektivtrafiken fungerar numera som en överideologi för samhällsplaneringen i många kommuner och kanske särskilt i Umeå. Huruvida detta är något som kommuninnevånarna efterfrågar eller vill ha blir i det perspektivet av underordnad betydelse.

Svårigheterna att skaffa ett småhus i Umeå tätort är säkert en bidragande orsak till att fastighetspriserna nu ökar snabbare på landsbygden än i staden om än från lägre nivåer. Denna trend har de senaste året fått en rejäl boost av pandemin genom krav på hemarbete och därmed behov av ökad bostadsyta. I stora delar av Umeå kommuns landsbygd är nu villapriserna på en sådan nivå att det är möjligt att låna pengar för nybyggnation.

Vad som nu behövs är fler byggbara tomter på landsbygden både i Umeå och angränsande kommuner. Alla markägare på landsbygden bör därför inventera vad man har att erbjuda i form av attraktiva tomtlägen. Markägarna har därmed nyckeln till en livskraftig, växande landsbygd. Ska Umeå klara målet om 200 000 invånare måste efterfrågan på småhus kunna mötas. Ökat byggande av småhus på landsbygden blir därmed en viktig del för att klara målet.

Ett ökat byggande på landsbygden får andra spännande konsekvenser. Även om det nu är möjligt att få banklån för att bygga krävs dock en kontantinsats som gör att det i huvudsak är familjer med någorlunda god ekonomi som kan göra det. Redan idag är medelinkomsten på landsbygden i Umeå kommun högre än i tätorten, delvis på grund av det stora antalet studenter. Den effekten kommer sannolikt att förstärkas genom ökat byggande på landet. Talet om ”den fattiga kusinen från landet” är därmed historia.

I ambitionen att öka gång-, cykel- och busstrafik till 65 procent av persontrafiken i tätorten finns inslag som syftar till att försvåra för bilägande och biltrafik exempelvis färre parkeringsplatser. Det gör det svårare för stadsbor som behöver/vill ha bil att skaffa en elbil. För att elbilsägande skall vara praktiskt och ekonomiskt optimalt krävs en parkeringsplats med laddmöjlighet nära bostaden. Då detta bara i begränsad utsträckning kan uppfyllas blir tätortens elbilsägare beroende av (dyrare) publik laddning.

På landsbygden har däremot nästan alla tillgång till en parkeringsplats och tillräckligt med el i direkt anslutning till bostaden. Dessutom har alla som pendlar till jobb mer att vinna på elbilarnas extremt låga driftkostnader. Detta talar för att landsbygden blir fossilfri långt före städerna.

Gruvnäringens regelverk är krångligt och hämmande

Sverige är ett rikt land och ett av de rikaste länderna inom EU gällande gruv- och mineralnäringen. Vi har en stark miljölagstiftning och våra miljöprövningar är grundligt...

Tala klarspråk i oktober!

Så varför denna hajp kring näringslivsrankning om jag får fråga? Lägg fokus på att främja föreningslivet och få fler att engagera sig ideellt.

L: Nedrustning av Neurorehab Sävar har påbörjats!

Verksamheten i Sävar stängdes sommaren 2019 på grund av ”sjuka hus” och flyttades till hotell Björken. Sedan hösten 2020 är Neurorehab Sävar inhysta i Geriatriskt centrum på...

Utbilda för "riktiga" jobb!

Statusen på praktiska jobb behöver höjas.

Hugg inte ner gammelskogen

De senaste åren har vi sett hur extremt väder och skogsbränder har ökat. Det är en jobbig insikt att vi människor har misslyckats när det gäller att ta hand om denna vackra...

Modiga beslutsfattare efterlyses

De beslut man tar, den väg man väljer har betydelse för kommande genrationer. Mer än någonsin.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport