Torsdag 28 oktober 2021

Västerbottningen

Bekämpa bränderna för klimatet!

Ledare · Published aug 12, 2021 at 01:15

Denna sommar härjar skogsbränder runt om i världen i kanske större omfattning än någonsin tidigare. I Canada och Nordvästra USA, Kalifornien, vid Medelhavet i Grekland och Turkiet, i Australien och inte minst i Ryssland. Därutöver anläggs ett stort bränder i Amazonas i syfte att omvandla regnskog till åkermark.

I nyhetsrapporteringen upprepas ständigt att det ökande antalet skogsbränder är en konsekvens av klimatförändringarna men ytterst sällan nämns att bränderna i hög grad också bidrar till desamma. Skogsbränderna spyr ut enorma mängder koldioxid som förstärker växthuseffekten. Enbart fjolårets bränder i Ryssland bedömdes motsvara 5 gånger Sveriges årliga utsläpp. I år har det i Ryssland brunnit ännu mer. Lägg till detta bränderna på alla andra ställen i världen.

Att förebygga och bekämpa bränder är därför en mycket viktig del i klimatpolitiken. Här har nog de flesta länder och regioner en hemläxa att göra. Här i Sverige blev det pinsamt tydligt i och med den katastrofala branden i Västmanland. Bristfällig utrustning, dålig organisation och revirtänkande ödelade ett stort skogsområde helt i onödan. Sedan dess har det blivit bättre men både det förebyggande arbetet och brandbekämpningen men det behöver utvecklas vidare.

Brandbekämpningen visar också betydelsen av internationellt samarbete där resurser i form av flygplan, helikoptrar och markbundna enheter från många länder snabbt kan styras om till problemområden vilket nu sker inom EU. Sådana samarbeten behöver utvecklas runt om i världen som ett viktigt led i klimatarbetet. Här får inte politiska motsättningar lägga hinder i vägen. Både Ryssland och Turkiet måste erbjudas hjälp.

Att förebygga och bekämpa bränder är inte bara en fråga för brandförsvar och andra myndigheter utan gäller oss alla. Grundläggande är att alltid vara försiktig med eld i skog och mark, att snabbt larma vid upptäckt brand och att efter bästa förmåga hjälpa till i släckningsarbetet. I det sammanhanget har Sveriges bönder på sina håll gjort en heroisk insats bl. a genom att anpassa och använda sina gödseltunnor för vattenbegjutning av brandgator.

I rapporteringen från den nordamerikanska västkusten sägs att det ses som ett problem att det byggs bostäder och samhällen i områden med skog med hänvisning till brandrisken. Något som i förlängningen kan innebära att områden med bebyggelse avskogas. Om så sker är vi riktigt illa ute. Vi behöver mera skog, inte mindre, för att klara klimatkrisen. Det gäller i stället att anlägga ny skog på sätt som minskar risken för bränder genom rätt val av trädslag och andra brandförebyggande åtgärder.

Varje oönskad skogbrand är en för mycket. Här behöver världen kraftsamla på samma sätt som när det gäller pandemin.

Att förebygga och bekämpa bränder är inte bara en fråga för brandförsvar.

Gruvnäringens regelverk är krångligt och hämmande

Sverige är ett rikt land och ett av de rikaste länderna inom EU gällande gruv- och mineralnäringen. Vi har en stark miljölagstiftning och våra miljöprövningar är grundligt...

Tala klarspråk i oktober!

Så varför denna hajp kring näringslivsrankning om jag får fråga? Lägg fokus på att främja föreningslivet och få fler att engagera sig ideellt.

L: Nedrustning av Neurorehab Sävar har påbörjats!

Verksamheten i Sävar stängdes sommaren 2019 på grund av ”sjuka hus” och flyttades till hotell Björken. Sedan hösten 2020 är Neurorehab Sävar inhysta i Geriatriskt centrum på...

Utbilda för "riktiga" jobb!

Statusen på praktiska jobb behöver höjas.

Hugg inte ner gammelskogen

De senaste åren har vi sett hur extremt väder och skogsbränder har ökat. Det är en jobbig insikt att vi människor har misslyckats när det gäller att ta hand om denna vackra...

Modiga beslutsfattare efterlyses

De beslut man tar, den väg man väljer har betydelse för kommande genrationer. Mer än någonsin.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport