Tisdag 29 september 2020

Västerbottningen

Coronakrisen får oss att tänka om

Ledare · Published maj 20, 2020 at 01:15

Corona gör ingen skillnad. Den drabbar lika och påverkar alla mer eller mindre. Det är länge sen en kris slog till så demokratiskt helt oberoende av samhällsklasser och kön. Jo, det finns de som tillhör riskgrupper och det slår hårdare mot äldre, vilket är mycket tråkigt. Men när det gäller vilken utbildning, eller vilket yrke man valt är det lika. Så också oberoende av vilket kön man identifierar sig med.

Jag tillhör de som tycker att alla jobb är viktiga och att alla människor är lika mycket värda. Därför stör jag mig på att yrken i välfärden nedvärderas jämfört med de som jobbar med ekonomi eller teknik. För att inte säga börsnoterade bolag i jämförelse med den som sliter med sin egen försörjning och att försörja några fler i ett av alla småföretag som håller upp Sverige.

Nu när pandemin tagit ett grepp på vår tillvaro ser man en viss förskjutning när det gäller hur olika yrken värderas till förmån för de som nedvärderats onödigt mycket. För handen på hjärtat. Vilka är det som är hjältarna i denna obehagliga saga? Inte är det bolagen med högst vinst, eller med starkast likviditet. Det är heller inte de som valt en väg som genererar högst lön och saftigast pensionspoäng. Nej, det är de som jobbar inom vården och de som ställer om sina företag till rådande läge. Antingen med nya tjänster eller produkter som krävs på grund av Corona.

Alla vi som värnar ett mer jämlikt samhälle kan känna hopp om en förändring som är helt rätt i tiden och då syftar jag inte bara på coronakrisen. Det är hög tid att höja såväl löner som status för yrken inom vård och omsorg vilket traditionellt valts av kvinnor och är en anledning till att yrket värderas lägre än branscher som traditionellt valts och väljs av män. Med anledning av att vi lever längre behövs fler i vården och med anledning av att svensk sjukvård centraliserat bort tryggheten för oss som bor utanför storstäderna behövs en bredare satsning som anpassas efter de samhällsutmaningar vi står inför.

”Ska du bli en så`n där rödvinspsykolog med palestinasjal och ludden?” Uttryckte en kollega på min dåvarande arbetsplats när jag berättade att jag tagit mig in på socionomutbildningen. Detta var 1990 men jag minns det som igår. Jag tyckte nämligen det var ett riktigt roligt uttalande, eftersom det sades med humor och värme, och att jag faktiskt alltid varit lite av en bohem. Däremot har jag vid andra tillfällen känt hur yrket socionom nedvärderats helt felaktigt och jag är säker på att vi behöver satsa på fler socionomer både i behandlingsarbete men också i att förstå hur samhällsförändringar påverkar såväl individ som samhällen.

Vilka är det som är hjältarna i denna obehagliga saga? Inte är det bolagen med högst vinst, eller med starkast likviditet.

Likvärdig skola en utopi

I glesbygd är vi för få för att vara intressanta.

Landsbygden fossilfri först

Landsbygden blir fossilfri före städer och större tätorter.

Region Västerbotten måste bli en bättre arbetsgivare!

Coronapandemin har varit utmanande och har påverkat och fortsätter att påverka oss alla i samhället. Alldeles särskilt har covid-19 påverkat sjukvården. Förändrade...

Det lokala ledarskapet vet bäst

Veckans besked är därför hoppingivande på flera plan, dels en hyllning till det lokala ledarskapet, att man från centralt håll förstår att det är lokalt som man bäst vet

Sluta dalta med utländska brottslingar!

Det måste bli ett slut med daltandet gällande utländska kriminella som begår brott i Sverige. Av utlänningslagen följer att den som saknar svenskt medborgarskap och döms för brott...

Sluta ge allmosor till blödande

Vi är inte mer beroende av staten än staten är beroende av oss och det är dags att ändra på system som bygger på allmosor och centraliserad makt.