Lördag 20 april 2019

Västerbottningen

Dåliga beslut är inte alltid det sämsta

Ledare · Published jan 24, 2019 at 01:15

Efter drygt fyra månader av ovisshet och otaliga kafferep hos talmannen så har vi till sist fått en regering på plats. Det är knappast en regering som någon känner sig riktig nöjd med och jag hör definitivt till den missnöjda skaran. Att det till sist var rädslan för ett annalkande omval som blev tungan på vågen är knappast en alltför vågad gissning. Vägen fram till den slutliga regeringsöverenskommelsen har kantats av hårda ord, smutskastning, svekdebatter och rent av anklagelser om förräderi. I sammanhanget är det ganska intressant att de partier som faktiskt stått fast vid sin övertygelse fått utstå de mesta av anklagelserna och smutskastningen. Det är även värt att notera att de som nu är allra mest upprörda och gormar om svek och katastrof faktiskt är de som ändrat ståndpunkt allra mest. Men de hoppas kanske på att ingen ska komma ihåg den lilla detaljen om de bara skriker nog högt…

Den politiska resan från valdagen och fram till regeringsbildningen har till stora delar påmint om den klassiska barnvisan, Prästens lilla kråka. Men vi får väl hoppas att den nya regeringen till skillnad från kråkan i visan klarar sig undan dikeskörningen i slutet. Hur det blir med den saken får vi nog snart se. För det är nu när det faktiskt ska bli verkstad av alla dessa överenskommelser som det blir besvärligt på riktigt. Det som nu personligen intresserar mig allra mest är huruvida regeringsöverenskommelsen faktiskt kommer att ha någon positiv effekt på landsbygdspolitiken. Vid en första anblick så finns ett antal punkter som, om de faktiskt genomförs, är bra för landsbygden. Några saker som kan nämnas är bättre villkor för småföretag, ökade möjligheter till högre utbildning, förenklade regler för byggande, stärkt äganderätt till skog och inte minst ett bondepaket.

Allt detta är förstås bra men om vi verkligen vill att hela Sverige ska leva så krävs det betydligt mer än så. I överenskommelsen finns en punkt där det lite luddigt nämns omfattande skattereformer, vilket är precis vad landsbygden behöver. Det som skulle behövas är reformer som bl.a. utmynnar i ett differentierat skattesystem med lägre inkomstskatt och arbetsgivaravgifter på landsbygden. Dessutom måste en större del av de värden som skapas av naturresurser stanna kvar i de regioner där värdet skapas. Om regeringsöverenskommelsen resulterar i detta så kan jag rent av tänka mig att låta udda vara jämt och villigt erkänna att det inte blev så tokigt trots allt. Men finns inte dessa ekonomiska reformer med så är det bara att konstatera att det ur ett landsbygdsperspektiv var ett riktigt dåligt beslut att återigen släppa fram Stefan Löfven till makten. Men med det sagt så får vi dock aldrig glömma bort att alternativet hade varit sju resor värre…

Den politiska resan från valdagen och fram till regeringsbildningen har till stora delar påmint om den klassiska barnvisan, Prästens lilla kråka.

Parkinsonvården har stora brister i Västerbotten

Trots tydliga riktlinjer från Socialstyrelsen har parkinsonvården i Västerbotten lång väg kvar för att nå målen. Parkinsonförbundets medlemsundersökning visar att hela sex av...

Nu är det bråttom att förändra!

Tänk ändå vilket slöseri det är. Ett fatalt misstag från det styrande oberoende av valör som går vidare från regering till regering utan att densamme inser hur mycket det påverkar...

Bygget av Norrbotniabanan måste få ordentlig fart nu!

Sedan 2014 när socialdemokraterna bildade regering har arbetet med Norrbotniabanan återupptagits med hög fart, efter åtta års stiltje med alliansregeringen. Det skriver...

När lokalbanken tar över!

Skandalen i Swedbank har närmast obegripliga dimensioner: En VD som blåljuger, en ordförande som gömmer sig, en stämma som beslutar om höjda styrelsearvoden mitt under brinnande...

Förstår vi de äldres behov ?

I det lokala politiska arbetet har jag funderat åtskilligt över varför det skall vara så svårt att få gehör för de äldres behov av omsorg och vård.Trots allt är vi i nästan alla...

Digitalisering frälsning eller fördärv?

Digitalisering framhålls ofta som en av vår tids allra viktigaste demokratifrågor. I samhällsdebatten frodas föreställningen om att digitalisering är lösningen på landsbygdens...