Söndag 27 september 2020

Västerbottningen

Det lokala ledarskapet vet bäst

Ledare · Published sep 10, 2020 at 01:15

Sveriges kommuner och regioner behöver långsiktiga förutsättningar, långsiktiga spelregler. Som politiker på lokal och regional nivå känner man igen osäkerheten från år efter år som finns i såväl budgetprocesser som uppföljningar under innevarande år.

Förutsättningarna ändras ständigt, statsbidrag kommer och går. Specialdestinerade statsbidrag som driver på kostnaderna i kommunen ena året och som rycks undan andra året, medan kostnaden består. Kostnadsmassor som man många gånger får leva kvar med lokalt och regionalt under lång tid utan kompensation.

Nu i veckan kom dock ett glädjande besked ett besked i rätt riktning från Centerpartiet, Liberalerna och regeringen, ett tillskott på 20 miljarder i form av generella statsbidrag och satsningar på vården och äldreomsorgen 2021 och 14 miljarder 2022.

Detta innebär den största satsningen någonsin på äldreomsorgen. Efterlängtade pengar till välfärden som både sträcker sig över flera år och är av generell karaktär vilket gör att kommunerna och regionerna själva får möjlighet att välja var pengarna gör störst nytta. 

Veckans besked är därför hoppingivande på flera plan, dels en hyllning till det lokala ledarskapet, att men från centralt håll förstår att det är lokalt som man bäst vet hur medlen fördelas mest effektivt och dels en hyllning till våra hjältar inom vård- och omsorgen som gjort och gör fantastiska insatser under denna Corona-pandemin. 

Jag är övertygad om att utvecklingen går åt rätt håll, om än lite långsamt ibland. 

Veckans besked är därför hopp-
ingivande på flera plan, dels en
hyllning till det lokala ledarskapet,
att man från centralt håll förstår
att det är lokalt som man bäst vet

Landsbygdens största hot är centralstyrda beslut och medel, som kväver engagemang och drivkrafter.

Likvärdig skola en utopi

I glesbygd är vi för få för att vara intressanta.

Landsbygden fossilfri först

Landsbygden blir fossilfri före städer och större tätorter.

Region Västerbotten måste bli en bättre arbetsgivare!

Coronapandemin har varit utmanande och har påverkat och fortsätter att påverka oss alla i samhället. Alldeles särskilt har covid-19 påverkat sjukvården. Förändrade...

Det lokala ledarskapet vet bäst

Veckans besked är därför hoppingivande på flera plan, dels en hyllning till det lokala ledarskapet, att man från centralt håll förstår att det är lokalt som man bäst vet

Sluta dalta med utländska brottslingar!

Det måste bli ett slut med daltandet gällande utländska kriminella som begår brott i Sverige. Av utlänningslagen följer att den som saknar svenskt medborgarskap och döms för brott...

Sluta ge allmosor till blödande

Vi är inte mer beroende av staten än staten är beroende av oss och det är dags att ändra på system som bygger på allmosor och centraliserad makt.