Tisdag 4 augusti 2020

Västerbottningen

Elflyg och drönare är framtiden

Ledare · Published jul 2, 2020 at 06:15

Häromveckan presenterades ett spännande forskningsprojekt med bland annat Åsele kommun, Örnsköldsviks flygplats, Luleå tekniska universitet, Luftfartsverket och Trafikverket som intressenter.

Det handlar om att utveckla tekniken för drönare och elflyg som kan användas i samhällets tjänst.

Forskningsprojektet EDIS (elflyg och drönare i samhällets tjänst) ska visa på möjligheter att förbättra samhällsservice och transporter med hjälp av drönare och elflyg i områden med stora avstånd och begränsad tillgång till kritiska samhällsfunktioner.

Intentionerna i projektet är att man i framtiden ska kunna använda drönare för en första bedömning vid akuta insatser som till exempel bilolyckor, fjällräddning och lavinsökning.Drönarnas hastighet ger möjlighet att färdas snabbt över långa avstånd.

Andra områden som ska utvecklas är funktioner för rutinmässiga och schemalagda insatser som idag rutinmässigt görs med hjälp av helikopter. Helikoptrar kan ersättas med elflyg för till exempel översyn av skogsbestånd, bedömning av lavinfara och sjöförhållanden, stormskador som påverkar infrastrukturen och skogsbränder.

Bas för projektet blir LARC (Luftfartsverket Aviation Research Center) på Örnsköldsviks flygplats och diskussioner förs med Åsele och Storumans kommuner att de ska bli ”satellitbaser” för tester och validering.

Potentialen är stor för hur det här kan vara landsbygden till gagn. De maskiner som används är bland annat drönare som kan färdas i hastigheter på 250 km/h med en räckvidd på över tio mil.

Räddningstjänst och övervakning i glesbygd innebär långa avstånd. Att mer effektivt använda modern drönarteknik och elflyg är därför miljömässigt hållbart, ekonomiskt försvarbart och kan ge en förbättrad samhällsservice för oss människor som bor i glest befolkade områden som också har rätt att känna trygghet i vår närmiljö.

Bakom knuten väntar andra utvecklingsområden. Tänk bara på vad det här skulle kunna innebära för den växande besöksnäringen. Tanken svindlar – det är bara fantasin som sätter gränser!

Dessutom är det miljösmart att använda elflyg drivna med förnybar energi istället för helikoptrar som körs på fossila drivmedel. Eldrivna drönare och flygplan bidrar helt enkelt till minskad klimatpåverkan.

Det handlar om att utveckla tekniken för drönare och elflyg som kan användas i samhällets tjänst.

Vi behöver ett näringsliv som klarar kriser

Coronakrisen visar hur sårbart Sveriges näringsliv är. När politiker och beslutsfattare nu mildrar konsekvenserna av pandemin för svenska företag bör de samtidigt ha siktet...

Dags att köpa "härproducerat"

Om svensk livsmedelsproduktion ska vara livsduglig och få bärkraft räcker det inte med att köpa svenskt när det är fest.

Barn med autism behöver bättre stöd i länets skolor

Endast hälften av föräldrarna till skolbarn med autism upplevde att deras barn fick bättre stöd i skolan efter att barnet fått sin diagnos. Skolan behöver bli bättre på att hjälpa...

Ska bredbandståget spåra ur?

För att klara det är tillgång till snabbt bredband en nödvändighet.

Öka digitaliseringen inom arbetet mot psykisk ohälsa

Människor tar livet av sig mitt framför näsan på oss, och det enda vi kan göra är att rycka på axlarna med en sorgsen min och prata om hur personen hade hela livet framför sig....

När gleshet blir fördel

Corona-pandemin, både dess ursprung och spridning, stavas trängsel.