Torsdag 4 juni 2020

Västerbottningen

En förödande lögn som varat i 40 år

Ledare · Published apr 2, 2020 at 01:15

Globalisering, digitalisering och urbanisering brukar anges som dagens globala megatrender. Må så vara i ett globalt perspektiv men i svensk kontext är det sistnämnda inget annat än ”lögn och förbannad dikt”. Urbaniseringen i Sverige, i meningen flytt från landsbygd till städer och tätorter, upphörde i stort sett för 40 år sedan men fortfarande ältas ständigt påståendet om landsbygdens avfolkning av politiker, debattörer, medier och dessvärre även av många landsbygdsboende.

En titt på aktuell statistik från SCB visar att det i huvuddelen av landet är precis tvärtom. En jämförelse mellan år 2015 och 2018 visar att befolkningen utanför tätort, d v s på landsbygd ökade i alla län utom sex. Med tätort avses orter med minst 200 invånare. Landsbygdsbefolkningen minskade något i Västernorrlands, Jämtlands, Stockholms, Kalmar, Norrbottens och Örebro län. I övriga 15 län ökade antal invånare på landsbygden bl. a i Västerbottens län med 572 invånare.

Att antal invånare på landsbygden ökar i Umeå kommun är hyfsat väl känt men nära hälften av länets kommuner visar under perioden ökat antal invånare på landsbygden. Det gäller Nordmaling, Vindeln, Robertsfors, Malå, Sorsele, Åsele och Umeå. Att många av länets kommuner minskar i befolkning är inte detsamma som att landsbygden förlorar invånare. Åsele kommun som under lång tid förlorat mycket folk är det tydligaste exemplet. Under perioden 2015 – 2018 ökade landsbygden med 29 invånare vilket innebär att det är tätorten Åsele som tappar invånare.

I Skellefteå kommun, som är stor till ytan, bor mer än hälften av innevånarna på landsbygd och i småorter. Där minskade antalet invånare på landsbygden mest i länet från 2015 till 2018 eller med 208 invånare. Det är marginellt med tanke på att drygt 13 000 invånare bor på landsbygden. Detta kommer troligtvis att ändras med Northvolts etablering och svårigheterna att få fram bostäder till drygt 3 000 anställda som förväntas tillkomma. Detta leder sannolikt till fler invånare och ökade fastighetspriser på betydande pendlingsavstånd till fabriken i Hedensbyn.

En lögn blir inte bättre av hur många tusen gånger den än upprepas. Det stora problemet är att den 40-åriga lögnen om landsbygdens avfolkning blir en självuppfyllande profetia. Därför är det angeläget att alla som vill se en livskraftig, växande landsbygd i alla sammanhang protesterar mot spridning av lögnen om landsbygdens avfolkning och belägger protesten med fakta. SCB är i det sammanhanget bra att stödja sig på.

Det är samtidigt anmärkningsvärt att begreppet landsbygd inte existerar i SCB:s statistik genom att man använder begreppet boende utanför tätort. Städer och tätorter finns i statistiken men inte begreppet landsbygd. Detta borde LRF, Hela Sverige ska leva och andra som arbetar för en livskraftig landsbygd högljutt protestera emot.

Stimulanspaketen hamnar fel

Småföretagare blir förbisprungna av storföretag och för kommuner och regioner görs ingen urskiljning mellan fattig och rik.

Vindkraften skadar bara oss

Varje vecka kan man i dagstidningarna läsa artiklar från vindkraftsindustrin där de beskriver storsatsningar, ”grön energi” och diverse andra fördelar med vindkraft. De verkar...

Coronan får oss att tänka om

Vilka är det som är hjältarna i denna obehagliga saga? Inte är det bolagen med högst vinst, eller med starkast likviditet.

Wennebro: Skattesystemet är orättfärdigt

Uppgifterna i min ledare är hämtade ur Hela Sverige ska levas rapport ”Naturresurser i hela landet”. Ditt påstående om ”okunskap eller medvetet vilseledande” får i så fall...

Så mycket bättre…

I det populära TV-programmet ”Så mycket bättre” samlas ett gäng kända artister och tolkar varandras låtar. Resultatet blir ofta så mycket bättre. Tänk om man skulle tillämpa samma...