Söndag 24 januari 2021

Västerbottningen

En vändpunkt och en kickstart

Ledare · Published jan 14, 2021 at 06:15

År 2021 blir året som många tror och hoppas på lite extra, betydligt mer än vid ett vanligt nyår, det beror utan tvekan på Corona-pandemin och vaccinet som är i antågande och kommer att rullas ut med hög hastighet under årets första månader.

Ingenting är klart förrän det är klart, det är därför av största vikt att vi alla håller i och håller ut ett tag till. Men vaccinet ger onekligen framtidshopp och kommer att möjliggöra den kickstart i Sverige som vi så väl behöver, inte minst norra Sverige. Pandemin har slagit oerhört olika i olika verksamheter, arbetsplatser, företag och orter. Men gemensamt för oss alla är att det finns en enorm styrka, kraft och längtan att få kicka igång Sverige igen. Vi längtar efter att få umgås med nära och kära, mötas, kramas, gå på konserter, hockeymatcher, teatrar, ja allt som fått stå tillbaka under en lång tid nu. Vi längtar efter att få återgå till det normala, det nya normala. 

Jag är övertygad om att det är just denna längtan som kan få oss på fötterna så mycket snabbare. Trots den oerhört prövande tid som vi nu går igenom är jag övertygad om att vi snart är på fötter igen. Tack vare att vi kämpat tillsammans, alla utifrån sina egna förutsättningar, positioner och möjligheter.

Det är också intressant att reflektera en stund kring det nya normala, vad kan det vara, vad kan det innebära egentligen? 

En förhoppning från min sida är att det nya normala ska inkludera en syn på samhället som bygger Sverige starkare tillsammans. Ett Sverige som hänger ihop där landsbygden värdesätts likväl som staden. En syn på den digitala tekniken och bredband som ytterligare möjliggör att du kan bo och arbeta var du själv vill i landet, på landsbygden, i inlandet. En förstärkt förståelse om vikten av närproducerad mat, vikten av de gröna näringarna i krissituationer så väl som i vardagen. Vikten av att bygga system, lager och förberedelser för kriser framåt. Vikten av att värdesätta civilsamhället som åter igen har visat sig vara kittet mellan människor och som ställt upp med ovärderlig hjälp till såväl vården som enskilda privatpersoner under denna pågående Corona-pandemi. Slutligen en insikt om vikten av att bygga robusta och hållbara organisationer inom vård och omsorg som står väl rustade när kriser likt denna Corona-pandemi inträffar. 

Trots eländet vi nu går igenom så kommer det också någonting gott utav alltihopa. Nya insikter, nya förhållningssätt och framförallt en beredskap och planering som kommer göra att vi på många plan i samhället står bättre rustad inför nästa kris. Jag vill med dessa hoppfulla ord om framtiden passa på att tillönska er läsare ett gott nytt 2021, fyllt av glädje, hopp och en nystart som vi så väl behöver.

Ingenting är klart förrän det är klart, det är därför av största vikt att vi alla håller i och håller ut ett tag till.

Bättre förutsättningar för att plogningen ska fungera

Vintern är här och det ställer höga krav på landets vinterväghållning. Som vägens hjältar ser vi landets yrkesförare. De som kliver upp och sätter sig i plogbilen när de flesta av...

Skala ner strandskyddet rejält

Vi har kommuner som har fler sjöar än invånare. Det borde gå att vara generösare.

Vänsterpartiet: Färdigställ Norrbotniabanan till 2030!

Norrbotniabanan är en nödvändig investering som riskerar att skjutas upp i mer än ett årtionde. Vänsterpartiet menar att det skulle få allvarliga konsekvenser, särskilt kännbara...

En vändpunkt och en kickstart

År 2021 blir året som många tror och hoppas på lite extra, betydligt mer än vid ett vanligt nyår.

Miljöpartiets recept: Tänk globalt – handla lokalt!

I en insändare i Västerbottningen 20201217 skriver centerpartisten Torbjörn Wennebro att han är intresserad av att höra mer om Miljöpartiets förslag om en regional grön fond för...

2020 – vändpunkt för landsbygden!

Ju mer det växer på åkrarna ju mer kol lagras in i marken i växternas rötter.
Sport