Onsdag 28 juli 2021

Västerbottningen

EU är på villovägar i skogen

Ledare · Published jul 22, 2021 at 06:15

Tänk om EU-kommissionen skulle föreslå att Grekland och Spanien ska strypa sin turistnäring, att Tyskland ska avveckla delar av sin bilindustri eller att nederländarna ska minska sin grönsaksodling för att värna klimatet och den biologiska mångfalden. Det skulle ses som helt otänkbart och strida mot EU:s grundläggande principer som näringsfrihet och fri rörlighet för varor och tjänster. Men det är precis vad EU-kommissionen nu föreslår i den nya skogsstrategin genom detaljerade regler för hur skogsbruket ska bedrivas, som om den blir verklighet, inte bara drabbar Sverige och Finland utan också klimatet mycket hårt.

Det är särskilt anmärkningsvärt att EU i sina vällovliga klimatambitioner ger sig på den näring som redan idag har stor positiv effekt för klimatet och därmed de länder som varit föregångare genom en långsiktig skogspolitik.

Den brukade skogen suger upp stora mängder koldioxid samtidigt som produkterna från skogen ersätter en stor mängd produkter som annars skulle tillverkas av fossila bränslen. Den helhetssynen saknas i förslaget. Lika anmärkningsvärt är att Miljöpartiet som varit motståndare till svenskt EU-medlemskap nu okritiskt applåderar det trångsynta, byråkratiska och centralistiska regelverk som nu föreslås från EU-kommissionen. Ett regelverk som kommer att minska skogens betydelse för klimatet, landsbygden och ekonomin.

Anmärkningsvärt är också att många svenska medier så välvilligt låtit sig bli en del av kampanjen mot svenska skogsbruksmetoder med ord som skövling och plantager och genom att ge ett fåtal kritiska röster samma tyngd som alla som representerar långvarig praktik, vetenskap och beprövad erfarenhet.

Dagens Nyheter är kanske det värsta exemplet som under senaste halvåret bedrivit kampanj mot det svenska skogsbruket genom att ogenerat och konsekvent ställa sig på kritikernas sida och mer eller mindre omyndigförklarat de 100 000-tals människor som är engagerade i skogsnäringen.

Att det blivit på det här sättet måste tolkas som att man på många redaktioner saknar tillräcklig kunskap om skogsnäringen för att kunna värdera vad som är rimligt och vad som behöver tas med stora nypor salt.

Att vi i Sverige årligen sätter mer än 350 miljoner plantor för att skapa ny skog förtigs medan slutavverkningar på i genomsnitt några hektar beskrivs som jättelika kalhyggen. Och när en av våra TV-kanaler bildsätter EU-kommissionens förslag om att på EU-nivå sätta 3 miljarder skogsplantor utöver vad som görs idag visar man hur flera personer planterar ett halvvuxet parkträd med stor rotklump. Pinsamt.

Just förslaget om att sätta 3 miljarder skogsplantor i Europa är naturligtvis utmärkt men det blir intressant att se hur man i det perspektivet ska hanteras den biologiska mångfalden. Eftersom EU-kommissionen försöker döma ut trakthyggesbruket så måsta man väl kräva plantering av blandskog och dessutom vid olika tidpunkter för att få skogar med träd i olika åldrar (hur det nu ska gå till). En konfrontation med verkligheten kanske är nödvändig för att nå tillnyktring i debatten.

(S) i länet vill driva på om framtidens kompetensbehov

Inför partikongressen i november kommer vi socialdemokrater i Västerbotten tillsammans med andra distrikt från norra Sverige driva på genom en motion för att säkra framtidens...

EU är på villovägar i skogen

En konfrontation med verkligheten kanske är nödvändig för att nå tillnyktring i debatten.

Vi är stolta över våra bönder - köp svensk mat

Svensk djurhållning använder minst antibiotika i EU. Inte minst i ljuset av den nu falnande pandemin är detta något väldigt viktigt och en anledning att välja svenskt kött för...

Tillsätt en landsbygdsminister!

Nej, hördu Stefan Löfven. Tänk om, tänk rätt. Landsbygdsfrågorna är så pass viktiga att landsbygden behöver en egen minister!

Förlossningsvården måste kunna fungera hela året om

För en tid sedan kom beskedet att förlossningsvården i Lycksele ska hålla stängt i tre veckor i sommar på grund av bristen på barnmorskor. Detta är djupt beklagligt och visar...

Demokrati betyder folkstyre

Vi måste ta oss en allvarlig funderare över hur vårt land ska styras.
Sport