Torsdag 28 oktober 2021

Västerbottningen

Att stänga fordonsregistret skulle minska bilstölderna menar Anders Ydstedt ordförande i Kungliga Automobil Klubben, KAK. Foto: PIXABAY

Fordonsregistret är ett verktyg för tjuvar

Ledare · Published aug 12, 2021 at 01:15

Dagligen kommer rapporter om otryggheten i samhället. Inte minst drabbas många hårt av organiserade stöldligor. Varje år smugglas stöldgods för 1,5 miljarder från Sverige. Inte sällan rör det sig om fordon, entreprenad och lantbruksmaskiner av olika slag.

Enligt Polisen är stölderna ofta välplanerade. Förövarna har kartlagt offrens tillgångar och platsen där stölderna sker. De är noga utvalda och specifika fordon eller delar stjäls på direkt beställning.

Mycket mer måste göras för att komma till rätta med denna problematik. Många har efterfrågat ökade gränskontroller. Tullen kommer att ges ökade befogenheter från och med 1 augusti att utföra fler kontroller och att kvarhålla misstänkta. Men mer måste göras för att stöldligorna aldrig ens ska kunna verka i Sverige.

En viktig åtgärd vore att ta ifrån de kriminella ett verktyg i form av det öppna fordonsregistret. I dagsläget kan vem som helst med några knapptryck skaffa sig information om vilka fordon en person äger och var det hör hemma. Detta är ett system som är tämligen unikt för Sverige och bidrar till vår utsatthet.

Mot bakgrund av detta ställde Kungliga Automobil Klubben frågan om svenska folket anser att fordonsregistret skall vara öppet för alla eller endast för myndigheter som har giltiga skäl att hantera uppgifterna?

Nästan tre av fem svenskar (58 procent) anser att fordonsregistret bara skall vara öppet för myndigheter, vilket också är ordningen i de flesta andra jämförbara länder.

Stölderna ska inte behöva stoppas vid gränsen, utan redan innan de sker. Att stänga fordonsregistret vore en viktig del i detta. En uppmaning till Sveriges politiker: gör det nu!

Anders Ydstedt

ordförande

Expertrådet

Kungliga Automobil Klubben, KAK

En viktig åtgärd vore att ta ifrån de kriminella ett verktyg i form av det öppna fordonsregistret.

Gruvnäringens regelverk är krångligt och hämmande

Sverige är ett rikt land och ett av de rikaste länderna inom EU gällande gruv- och mineralnäringen. Vi har en stark miljölagstiftning och våra miljöprövningar är grundligt...

Tala klarspråk i oktober!

Så varför denna hajp kring näringslivsrankning om jag får fråga? Lägg fokus på att främja föreningslivet och få fler att engagera sig ideellt.

L: Nedrustning av Neurorehab Sävar har påbörjats!

Verksamheten i Sävar stängdes sommaren 2019 på grund av ”sjuka hus” och flyttades till hotell Björken. Sedan hösten 2020 är Neurorehab Sävar inhysta i Geriatriskt centrum på...

Utbilda för "riktiga" jobb!

Statusen på praktiska jobb behöver höjas.

Hugg inte ner gammelskogen

De senaste åren har vi sett hur extremt väder och skogsbränder har ökat. Det är en jobbig insikt att vi människor har misslyckats när det gäller att ta hand om denna vackra...

Modiga beslutsfattare efterlyses

De beslut man tar, den väg man väljer har betydelse för kommande genrationer. Mer än någonsin.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport