Lördag 20 april 2019

Västerbottningen

GARV visar vägen för framtiden

Ledare · Published jan 17, 2019 at 08:00

Avnjöt på trettondagsafton en helt fantastisk föreställning ”MS GARV-LINE” på Forum i Vindeln med GARV-gänget som gör nyårsrevy vartannat år. Professionell musik med fina arrangemang, fantastiskt bra sång, välgjorda scenkläder, fin dekor, bra sketcher och professionellt agerande. Fullt i klass med den scenföreställning av ”Macken” som sändes i TV kvällen därpå. Det är imponerande att något sådant kan åstadkommas i en liten kommun som Vindeln medan nyårsrevyn sedan länge är insomnad i Umeå.

Nyårsrevyn är definitivt en av kommunens stora tillgångar. Till de stora tillgångarna hör naturligtvis det skogsindustriella klustret med företag som Indexator, Rototilt, Cranab, Vimek med flera och nu senast Komatsus etablering av ett servicecenter i Tvärålund, en by som till skillnad från kommunen som helhet växer så det knakar. Besöksnäringen har under fjolåret växt betydligt snabbare i Vindelns kommun än i andra delar av Umeåregionen med företag som Granö Beckasin, Aurora Borealis, Hotell Vindelgallerian och Hotell Forsen. Framgångarna gjorde att turistnäringens ”firmafest” 2018 genomfördes i Vindeln, för första gången utanför Umeå.

Det skogstekniska klustrets behov av arbetskraft gör att det numera är fler som jobbpendlar in till Vindeln än de som pendlar ut till jobb i andra kommuner (även om de som konstruerar tidtabeller för tåg och bussar tror att det är tvärtom). Den goda tillgången på arbetstillfällen borde rimligtvis leda till befolkningstillväxt och ökade skatteintäkter men så är det än så länge inte, med undantag för Tvärålund.

Just nu färdigställs ett punkthus med ett 30-tal lägenheter mitt emot ICA som förhoppningsvis skapar flyttkedjor som frigör villor som gör att fler barnfamiljer etablerar sig i kommunen och bidrar till att vända den negativa befolkningsutvecklingen. Varför är det inte fler som väljer Vindelns kommun som livsmiljö när det finns gott om jobb, fantastisk natur och relativ närhet till utbildning och kvalificerad offentlig och kommersiell service och utmärkta fjärrkommunikationer i Umeå. Det måste finnas bra platser i överflöd att bygga på, både för familjer och företag, i den till ytan stora kommunen.

Kan det vara så att kommunen, och särskilt tätorten Vindeln, betraktas som trist, att det helt enkelt händer för lite inom kultur och nöjesliv. GARV är i så fall undantaget som bekräftar regeln. Det räcker dock inte med en lysande föreställning vart annat år. Det behövs många fler aktörer som erbjuder mötesplatser och aktiviteter av olika slag som gör det mer trivsamt att leva och verka i kommunen. Uppsättningen av nyårsrevyn är en rejäl ansträngning för alla inblandade från att skriva texter, repetera sånger och sketcher, sy kläder, producera dekor mm. Tänk om alla i Vindeln ansträngde sig på samma sätt för att göra det trivsammare och roligare att bo och verka i kommunen. Alla har ett ansvar. Kommunen kan inte göra allt men det är samtidigt en skam att kommunen plågar GARV-gänget med höga hyror i de lokaler som man använder för middagar och föreställning. Kommunens ledning borde i stället stå på första parkett och applådera. GARV visar vägen för framtiden.

Parkinsonvården har stora brister i Västerbotten

Trots tydliga riktlinjer från Socialstyrelsen har parkinsonvården i Västerbotten lång väg kvar för att nå målen. Parkinsonförbundets medlemsundersökning visar att hela sex av...

Nu är det bråttom att förändra!

Tänk ändå vilket slöseri det är. Ett fatalt misstag från det styrande oberoende av valör som går vidare från regering till regering utan att densamme inser hur mycket det påverkar...

Bygget av Norrbotniabanan måste få ordentlig fart nu!

Sedan 2014 när socialdemokraterna bildade regering har arbetet med Norrbotniabanan återupptagits med hög fart, efter åtta års stiltje med alliansregeringen. Det skriver...

När lokalbanken tar över!

Skandalen i Swedbank har närmast obegripliga dimensioner: En VD som blåljuger, en ordförande som gömmer sig, en stämma som beslutar om höjda styrelsearvoden mitt under brinnande...

Förstår vi de äldres behov ?

I det lokala politiska arbetet har jag funderat åtskilligt över varför det skall vara så svårt att få gehör för de äldres behov av omsorg och vård.Trots allt är vi i nästan alla...

Digitalisering frälsning eller fördärv?

Digitalisering framhålls ofta som en av vår tids allra viktigaste demokratifrågor. I samhällsdebatten frodas föreställningen om att digitalisering är lösningen på landsbygdens...