Fredag 28 februari 2020

Västerbottningen

Greta behöver en kompis

Ledare · Published aug 1, 2019 at 01:15

Greta Thunberg gör succé världen över med sitt patos och engegemang för klimatet. Personligen har jag varit lite skeptisk till fenomenet och funderat över det kloka i att låta ett barn med diagnosen Aspergers syndrom ta på sig ett uppdrag av den här digniteten. Det verkar dock som om folk lysssnar till en ren oskuldsfull röst sprungen ur folket. En nutda Jeanne d´Arc. Det kan inte makthavare och ledare negligera. Därav detta genomslag. Slusatsen blir att detta ändå är bra och att det är upp till Greta och hennes anhöriga att avgöra hurvida det är hälsosamt för henne själv.

Klimatforskarna är till absolut överväldigande del överens om att utsläppen av koldioxid måste minska. Där är Gretas engagemang viktigt men problemet är att det uppstått i en urban kontext som slår mot landsbygden. Det mest flagaranta exemplet på det är när man höjer dieselskatten i syfte att minska användningen av fossilbränsledrivna fordon. Det drabbar direkt och hårt bönderna. Deras verksamhet blir olönsam och jordbruksföretagen drivs i konkurs eller läggs ner. För storstadsbefolkningen som kan cykla året om kan detta tyckas vara ett ickeproblem men för Sveriges jordbruksproduktion som har världens bästa djurhållning och världens minsta antibiotikaanvädning är detta en katastrof. Utan inhemskt jordbruk måste vi livnära oss på importmat - antibiotikastinna ostar och uppumpade pampasbiffar och i krigs- och kristiden ingen mat alls.

Greta skulle behöva en kompis - vi kan kalla honom Hans - som åker runt och upplyser om hälsosam matproduktion och landsbygdens betydelse för mänsklig överlevnad. Med Greta som frontfigur kanske vi kan få bukt med klimatkrisen och minska koldioxidutsläppen i atmosfären men vad hjälper det om vi redan har svultit ihjäl eller massdött av simpla infektioner eller sjukdomar på grund av antibiotikaresistens.

Hans - du fattas oss.

Gretas engagemang är viktigt men problemet är att det uppstått i en urban kontext som slår mot landsbygden

Greta skulle behöva en kompis - vi kan kalla honom Hans - som åker runt och upplyser om hälsosam matproduktion och landsbygdens betydelse för mänsklig överlevnad.

Nya lösningar på bristen på tandläkare

Vid folktandvården i Vindeln har det föreslagits att tandsköterskor från Vindeln ska åka in till Umeå 2-3 dagar i veckan tills vidare, för att assistera tandläkare som saknar...

Nån gång trillar väl poletten ner

Att fattiga kommuner går samman kommer givetvis inte att göra dem rikare. Inte ens Sveriges kommuner och regioner tror det.

Bankerna och glesbygden

Bankerna har kunnat göra goda affärer genom att skattebetalarna – även i glesbygden – sänkt Riksbankens ränta delvis genom att bekosta stora köp av obligationer. Vad gör då...

Det viktigaste skälet negligeras

För drygt en vecka sedan skickade en bybo i Trehörningen ut ett mail till samtliga bybor med information om att vägbelysningen genom den långsträckta byn är under utredning....

Ta ställning mot rasism, hat, hot och fientlighet!

Jag känner mer och mer hur en åskboll växer i bröstet på mig. Det är känslor av ilska och frustration och samtida sorg och skam över hur vi låter vår tid präglas av växande...

Äntligen vänder flyttströmmen

Nu vänder flyttströmmen från glesbygden. Stockholm som dragit till sig folk som flugor till en sockerbit är inte längre lika attraktiv. Det är främst barnfamijler som lämnar...