Tisdag 4 augusti 2020

Västerbottningen

Halkan blottlägger orättvisor

Ledare · Published nov 28, 2019 at 09:00

I tisdags i förra veckan slog halkan till, samma dag som våra sopor skulle hämtas. Sopbilen var i faggorna innan den beställda sandningen hann utföras varmed chauffören bestämde att inte utföra hämtningen. Helt OK naturligtvis, men när ingenting hände påföljande dagar tog vi kontakt med Umeå kommuns vatten- och avloppsbolag, Vakin, för att höra när sopbilen skulle komma.

Efter många om och men fick vi det uppseendeväckande beskedet att inga extraturer körs när det gäller boende efter enskilda vägar om ordinarie hämtning inte kan utföras på grund av otjänligt väglag. Om en tur av samma skäl måste ställas in efter statlig (eller kommunal) väg körs extratur vid senare tillfälle utan extra kostnad för kunderna! Boende vid enskild väg måste däremot beställa extratur och betala en framkörningsavgift på 210 kronor samt en lyftavgift på 55 kronor/kärl. Då alla har ett grönt och ett brunt kärl blir det därmed 110 kronor per hushåll samt en framkörningsavgift. Samma taxa, olika service.

Efter detta besked bestämde vi att våra, i vissa fall med blöjor överfulla, soptunnor får stå kvar vid vägkanten i två veckor tills det är dags för nästa ordinarie tömning och istället föra upp frågan på den politiska agendan. I vårt fall handlar det inte heller om ett enskilt hushåll. Efter vår enskilda väg på en km finns 7 hushåll och efter grannföreningens väg som också blev utan hämtning finns 12 hushåll, alltså totalt 19 hushåll. Vi är inte heller unika. I Umeå kommun finns inte mindre än 182 enskilda vägar som tillkommit för att det bor folk där. Hur många hushåll det totalt sett rör sig om, som kan riskera utebliven hämtning vid otjänligt väglag, vet jag inte men det rör sig om flera tusen.

Vår ”upptäckt” på grund av halkan väcker flera frågor. Har det kommunala avfallsbolaget hittat på undantaget för boende vid enskilda vägar själv eller finns detta med i den avfallstaxa som rimligen beslutas av kommunfullmäktige? Om så är fallet måste det strida mot den likabehandlingsprincip som kommunerna enligt lag måste följa. Och vilka regler gäller för extraturer i andra kommuner? Är det lika galet i Vindeln som ju ingår i Vakins verksamhetsområde?

Och hur stämmer denna negativa särbehandling med Umeå kommuns nya översiktsplan som säger att landsbygden ska växa i samma takt som staden. Detta är naturligtvis ingen stor frågan men är ytterligare ett exempel på att landsbygden förväntas sköta sig själv. Inte nog med att vi landsbygdsbor med stora ideella insatser själva sköter våra vägar, vi ska också till skillnad från andra stå för kostnaderna för extraturer om väglaget inte är tjänligt vid ordinarie sophämtning.

Enligt uppgift ska fullmäktige snart besluta om en ny avfallstaxa. Då måste den här särbehandlingen bort så att inte kommunen lägre bryter mot likabehandlingsprincipen.

Boende vid enskild väg måste beställa extratur och betala en framkörningsavgift

Vi behöver ett näringsliv som klarar kriser

Coronakrisen visar hur sårbart Sveriges näringsliv är. När politiker och beslutsfattare nu mildrar konsekvenserna av pandemin för svenska företag bör de samtidigt ha siktet...

Dags att köpa "härproducerat"

Om svensk livsmedelsproduktion ska vara livsduglig och få bärkraft räcker det inte med att köpa svenskt när det är fest.

Barn med autism behöver bättre stöd i länets skolor

Endast hälften av föräldrarna till skolbarn med autism upplevde att deras barn fick bättre stöd i skolan efter att barnet fått sin diagnos. Skolan behöver bli bättre på att hjälpa...

Ska bredbandståget spåra ur?

För att klara det är tillgång till snabbt bredband en nödvändighet.

Öka digitaliseringen inom arbetet mot psykisk ohälsa

Människor tar livet av sig mitt framför näsan på oss, och det enda vi kan göra är att rycka på axlarna med en sorgsen min och prata om hur personen hade hela livet framför sig....

När gleshet blir fördel

Corona-pandemin, både dess ursprung och spridning, stavas trängsel.