Tisdag 22 oktober 2019

Västerbottningen

Kon – en klimatsmart ”uppfinning”

Ledare · Published jun 13, 2019 at 01:15

Kosläpp lockar så här års tusentals besökare på gårdar runt om i landet, så också i denna tidnings spridningsområde. Tyvärr har aktiviteten fått ställas in på vissa håll på grund av hot från så kallade djurrättsaktivister. Motiven kan variera från de som menar att konsumtion av animalier är att betrakta som mord till de som fått för sig att kon är ett hot mot klimatet. Men varför ge sig på den ur klimatsynpunkt smartaste av all tamboskap. Hade inte kon funnits hade vi fått uppfinna den, hur det nu skulle ha gått till.

Kon är dubbelt klimatsmart. Kons förmåga att av både färskt och lagrat gräs (hö och ensilage) producera mjölk och kött året runt, även under långa kalla vintrar, har gjort det möjligt att överleva och utvecklas på våra breddgrader. I vår by fanns när jag växte upp 13 hushåll med mjölkkor som bas för familjernas försörjning. Utan kon hade vår by nog inte funnits, liksom tusentals andra byar. Idag finns inga kor kvar i vår by men all åkermark brukas av mjölkbönder i angränsande byar. Utan kon hade Norra Sverige, liksom alla andra områden med liknande klimat, varit långt mer glesbefolkat än vad de är idag. Exempelvis hade Umeå knappast haft den befolkning som gjorde det möjligt att grunda ett universitet. Resten är som bekant historia.

I den aktuella klimatdebatten är kon lika intressant. Kons huvudsakliga föda baseras på gräs från bevuxen mark som lagrar in kol i marken till skillnad från ettåriga grödor som odlas på öppen mark som läcker kol till atmosfären. Om gräset istället får ligga och ruttna frigörs så småningom kolet till atmosfären. Men i kons fyra magar sker underverk. Så här skriver Björn Hammarskjöld, ass. professor, f d överläkare, fil. lic. biokemi: ”Ett flertal av kolatomerna från höet blir till kött och fett och kan därför inte bli till metan och koldioxid. Kon kan inte fisa så mycket metan som förruttnelsen ger. De fyra magarna är naturens mest effektiva förädlare av cellulosa och stärkelse till proteiner och fett, människans viktigaste födoämnen. Dessutom får gräsätarna i sig alla vitaminer och mineraler de behöver och vi får dem med i köttet. Kor minskar således naturens utsläpp av växthusgaser. Med andra ord utgör de metansänkor, helt i analogi med att skogarna är koldioxidsänkor”.

Att ”naturens mest effektiva förädlare av cellulosa och stärkelse till proteiner och fett” har kunnat ställas i skamvrån i den aktuella klimatdebatten är en gåta. Sannolikt ligger svaret i skriande brist på helhetssyn både bland aktivister liksom i vissa forskarkretsar. Nu är dessbättre en tillnyktring på gång. Att varje kosläpp som arrangeras har hundratals eller tusentals besökare får tas som ett tecken på att folk i allmänhet har bättre förstånd än de som med begränsat synfält skriker högst.

Det finns dom som säger att kor är dumma. Han som sa det han va det.

Kor utgör metansänkor, helt i analogi med att skogarna är koldioxidsänkor.

Glesbygden kan inte längre vara landets bidragsgivare

Skattereformen måste få ett innehåll som sätter stopp för delningen av landet i välmående storstadsområden och fattig landsbygd. I sitt sommartal i Kristinehamn sa statsminister...

Motion, sömn, vänner – och natur!

Över 2 miljoner människor lyssnade på psykiatriläkaren Anders Hansens sommarprogram i radio och poddar, vilket lär vara ett rekord. Hans budskap om att vi människor inte är...

V: Vi jobbar för jämlikhet och en grön omställning

Sverige har länge varit ett av världens mest jämlika länder. Ett land där vi sökte gemensamma lösningar på våra problem. Tyvärr har det under en lång tid förts en politik som...

Ska vi fortsätta godta smulor?

Synen är noll på de långa distanserna, på nära håll finns de många nyanserna” skrev Tage Danielsson och inga ord kan kännas mer rätt när det gäller landsbygdspolitiken.

Tandvård är en rättvisefråga!

I helgen fick vi riksdagsledamöter flera mail från västerbottningar angående tandvården. I mailen uppmanades vi politiker i riksdagen att agera för en rättvis tandvård. Ett...

Stoppa den sociala dumpningen

Rika kommuner med tillväxt i närheten av storstäderna dumpar människor med sociala problem i glesbygden. Det kan vara missbrukare som behöver vård, invandrare som står långt från...