Onsdag 28 juli 2021

Västerbottningen

MP sviker landsbygden och klimatet

Ledare · Published maj 20, 2021 at 01:15

Efter en historiskt lång process efter valet 2018 kunde en ny regering bildas i början av 2019 genom det så kallade januariavtalet mellan (s), (c), (l) och (mp). Trots att många dömde ut det hela har följsamheten till överenskommelsen varit förvånansvärt stor. Men nu bränner det till på ett par mycket viktiga områden – äganderätten till skogen och strandskyddet – där miljöpartiet i båda fallen obstruerar mot det avtal som man själva skrivit under.

Utredningen, ledd av Agneta Öhgren, Umeå, med uppdrag att förslå stärkt äganderätt har kommit med förslag som i flera avseenden går i rakt motsatt riktning. Det mest förödande är förslaget om att förbjuda skogsbruk i ett sammanhängande område på en halv miljon hektar i Norrlands inland. Om detta förverkligas läggs en död hand över det mest utsatta lands- och glesbygdsområdet i landet. Men Miljöpartiet applåderar trots att man på senare tid säger sig vilja satsa på landsbygden.

Förslaget är i många avseenden i otakt med tiden. Pålästa och insiktsfulla människor inser att vi genom att använda skogen både mer och smartare kan göra mycket för att minska utsläppen av växthusgaser. Förslaget är därmed direkt kontraproduktivt. Kritiken mot förslaget är hård från företrädare för kommuner, företag och andra, särskilt i det område som berörs, men också från andra delar av landet. För Centerpartiet är förstärkt äganderätt i skogen en hjärtefråga varför partiet omöjligen kan låta detta passera riksdagen. Också många socialdemokrater, särskilt i de område som berörs, är starkt kritiska till varför ett nytt förslag i enlighet med januariavtalet måste tas fram.

Umeå, Skellefteå, Lycksele och alla övriga 12 kommuncentra i länet ligger vid vatten, liksom flertalet byar på landsbygden. För många framgår detta av byanamnen – Hörnsjö, Yttersjö, Hissjö, Tavelsjö, Varmvattnet, Mickelsträsk, Björksele etc. etc. Så är det i stort sett i hela landet. Ändå har vi sedan flera årtionden en lag som i princip förbjuder byggande vid vatten. Flera försök har sedan lagens tillkomst gjorts för att mildra de regida regelverket men dessvärre utan framgång. I januariavtalet sägs att ”Strandsskyddslagen behöver göras om i grunden genom en ökad differentiering”. Den utredning som tagits fram av Chatarina Håkansson innehåller vällovliga förslag men få tror att det kommer att bli någon nämnvärd skillnad då kommunerna inte föreslås ges mandat att hantera frågan. Länsstyrelserna ska alltjämt ha sista ordet.

Läsarna och Länsstyrelserna må ursäkta. Men med den ”strandsskyddsmaffia” som verkar finnas på varje Länsstyrelse är det svårt att se att någon verklig förändring kan komma till stånd. I den här frågan behöver ett nytt förslag tas fram som innebär att kommunerna ges rejäl makt över hanteringen av strandsskyddsfrågorna. Miljöpartiet verkar dock helt ointresserade av att makten flyttas ned till de människor och bygder som berörs.

Två viktiga frågor där Miljöpartiet sviker det man tidigare skrivit under och därmed sviker både landsbygden och klimatet. Inte konstigt att partiet står och stampar i opinionen.

(S) i länet vill driva på om framtidens kompetensbehov

Inför partikongressen i november kommer vi socialdemokrater i Västerbotten tillsammans med andra distrikt från norra Sverige driva på genom en motion för att säkra framtidens...

EU är på villovägar i skogen

En konfrontation med verkligheten kanske är nödvändig för att nå tillnyktring i debatten.

Vi är stolta över våra bönder - köp svensk mat

Svensk djurhållning använder minst antibiotika i EU. Inte minst i ljuset av den nu falnande pandemin är detta något väldigt viktigt och en anledning att välja svenskt kött för...

Tillsätt en landsbygdsminister!

Nej, hördu Stefan Löfven. Tänk om, tänk rätt. Landsbygdsfrågorna är så pass viktiga att landsbygden behöver en egen minister!

Förlossningsvården måste kunna fungera hela året om

För en tid sedan kom beskedet att förlossningsvården i Lycksele ska hålla stängt i tre veckor i sommar på grund av bristen på barnmorskor. Detta är djupt beklagligt och visar...

Demokrati betyder folkstyre

Vi måste ta oss en allvarlig funderare över hur vårt land ska styras.
Sport