Söndag 31 maj 2020

Västerbottningen

När landsbygden vägrar ta skit!

Ledare ˇ Published nov 7, 2019 at 01:15

Vid tre tillfällen de senaste 10 åren har möten i skolans matsal i Tavelsjö, arrangerade av den lokala centeravdelningen, satt stopp för Umeå kommuns försök att dra undan service från landsbygden eller undanröja uppenbara tokigheter. Till det senare hör ett beslut inom hemtjänsten om att medarbetarna skulle samlas i Umeå för morgonmöte för att sedan åka ut på sina uppdrag. Då många av de som arbetar i Tavelsjöbygden är ortsbor skulle man alltså först åka ca 3 mil in till stan för att sedan åka tillbaka och börja arbeta. Alltså ett avancerat slöseri med tid, pengar och drivmedel som vad jag vet sattes stopp för.

Vid ett annat tillfälle försökte brandförsvaret i Umeå att lägga ner Tavelsjö deltidsbrandkår. Även det ledde till ett välbesökt möte i skolans matsal där konsekvenserna av en sådan förändring redovisades där allt från ökade försäkringspremier, försämrad trygghet och sjunkande fastighetspriser togs upp. Tavelsjö deltidsbrandkår lever vidare.

Det tredje välbesökta mötet handlade om kommunens beslut att spara pengar genom att dra in det kommunala bidraget till enskilda vägar, en kostnad på ca 3 miljoner kronor i en budget på ca 6 miljarder kronor. Året efter kom bidraget till enskilda vägar tillbaka.

Och så var det dags igen. För- och grundskolenämnden har fattat ett beslut om att det måste finnas 4 dagbarnvårdare inom ett begränsat geografiskt område för att sådan verksamhet ska få bedrivas och att den form av samverkan som dagbarnvårdarna bedriver i Rödåsels bygdegård inte är OK då föräldrarna lämnar barnen där och inte i dagbarnvårdarnas hem. Den här gången behövdes det inget möte. Föräldrar, dagbarnvårdare och andra i bygden blev rasande. Frågan kom till och med upp i kommunens företagarråd. Kommunen backade direkt. Verksamheten i Rödåsel blir kvar i nuvarande, mycket uppskattade form, tills ett eventuellt alternativ finns på plats.

Vad hade hänt i dessa fyra fall om inte människorna i bygden hade agerat på det sätt som man har gjort. Exemplen visar med all önskvärd tydlighet att det är nödvändigt att agera i en kommun där, åtminstone hittills, alla ekonomiska och personella resurser satsas på att utveckla staden Umeå medan resten av kommunen lämnas åt sitt öde. Stadsborna behöver inte bry sig, här sköter kommunen allt. Landsbygdsborna måste däremot hela tiden vara på alerten och vägra ta skit!

Kanske en förändring ändå är på gång. Kommunens nya översiktsplan ger, efter omfattande påverkansarbete, inte minst från Tavelsjöbygden, en mer positiv bild av tillväxtmöjligheter på landsbygden. Uppenbart är dock att denna nya syn på landsbygdens framtid inte har implementerats i den kommunala förvaltningen, åtminstone inte i för- och grundskolenämnden. Det finns med andra ord mycket att ta tag i för kommunens nybildade landsbygdsråd som hade sitt första sammanträde den 21 oktober.

Det finns med andra ord mycket att
ta tag i för kommunens nybildade
landsbygdsråd

Stimulanspaketen hamnar fel

Småföretagare blir förbisprungna av storföretag och för kommuner och regioner görs ingen urskiljning mellan fattig och rik.

Vindkraften skadar bara oss

Varje vecka kan man i dagstidningarna läsa artiklar från vindkraftsindustrin där de beskriver storsatsningar, ”grön energi” och diverse andra fördelar med vindkraft. De verkar...

Coronan får oss att tänka om

Vilka är det som är hjältarna i denna obehagliga saga? Inte är det bolagen med högst vinst, eller med starkast likviditet.

Wennebro: Skattesystemet är orättfärdigt

Uppgifterna i min ledare är hämtade ur Hela Sverige ska levas rapport ”Naturresurser i hela landet”. Ditt påstående om ”okunskap eller medvetet vilseledande” får i så fall...

Så mycket bättre…

I det populära TV-programmet ”Så mycket bättre” samlas ett gäng kända artister och tolkar varandras låtar. Resultatet blir ofta så mycket bättre. Tänk om man skulle tillämpa samma...