Torsdag 21 november 2019

Västerbottningen

När landsbygden vägrar ta skit!

Ledare · Published nov 7, 2019 at 01:15

Vid tre tillfällen de senaste 10 åren har möten i skolans matsal i Tavelsjö, arrangerade av den lokala centeravdelningen, satt stopp för Umeå kommuns försök att dra undan service från landsbygden eller undanröja uppenbara tokigheter. Till det senare hör ett beslut inom hemtjänsten om att medarbetarna skulle samlas i Umeå för morgonmöte för att sedan åka ut på sina uppdrag. Då många av de som arbetar i Tavelsjöbygden är ortsbor skulle man alltså först åka ca 3 mil in till stan för att sedan åka tillbaka och börja arbeta. Alltså ett avancerat slöseri med tid, pengar och drivmedel som vad jag vet sattes stopp för.

Vid ett annat tillfälle försökte brandförsvaret i Umeå att lägga ner Tavelsjö deltidsbrandkår. Även det ledde till ett välbesökt möte i skolans matsal där konsekvenserna av en sådan förändring redovisades där allt från ökade försäkringspremier, försämrad trygghet och sjunkande fastighetspriser togs upp. Tavelsjö deltidsbrandkår lever vidare.

Det tredje välbesökta mötet handlade om kommunens beslut att spara pengar genom att dra in det kommunala bidraget till enskilda vägar, en kostnad på ca 3 miljoner kronor i en budget på ca 6 miljarder kronor. Året efter kom bidraget till enskilda vägar tillbaka.

Och så var det dags igen. För- och grundskolenämnden har fattat ett beslut om att det måste finnas 4 dagbarnvårdare inom ett begränsat geografiskt område för att sådan verksamhet ska få bedrivas och att den form av samverkan som dagbarnvårdarna bedriver i Rödåsels bygdegård inte är OK då föräldrarna lämnar barnen där och inte i dagbarnvårdarnas hem. Den här gången behövdes det inget möte. Föräldrar, dagbarnvårdare och andra i bygden blev rasande. Frågan kom till och med upp i kommunens företagarråd. Kommunen backade direkt. Verksamheten i Rödåsel blir kvar i nuvarande, mycket uppskattade form, tills ett eventuellt alternativ finns på plats.

Vad hade hänt i dessa fyra fall om inte människorna i bygden hade agerat på det sätt som man har gjort. Exemplen visar med all önskvärd tydlighet att det är nödvändigt att agera i en kommun där, åtminstone hittills, alla ekonomiska och personella resurser satsas på att utveckla staden Umeå medan resten av kommunen lämnas åt sitt öde. Stadsborna behöver inte bry sig, här sköter kommunen allt. Landsbygdsborna måste däremot hela tiden vara på alerten och vägra ta skit!

Kanske en förändring ändå är på gång. Kommunens nya översiktsplan ger, efter omfattande påverkansarbete, inte minst från Tavelsjöbygden, en mer positiv bild av tillväxtmöjligheter på landsbygden. Uppenbart är dock att denna nya syn på landsbygdens framtid inte har implementerats i den kommunala förvaltningen, åtminstone inte i för- och grundskolenämnden. Det finns med andra ord mycket att ta tag i för kommunens nybildade landsbygdsråd som hade sitt första sammanträde den 21 oktober.

Det finns med andra ord mycket att
ta tag i för kommunens nybildade
landsbygdsråd

Vad gör Umeåpolitikerna för miljömålen

Umeå kommun ska snart besluta om nya miljömål, däribland nya klimatmål. De flesta tror att det finns gott om tid att minska våra utsläpp, kanske ända till år 2030 eller 2040. Det...

Våga bryta tystnadskulturen!

Att utmana ”vänskapsband” och anmäla när vi känner oro kräver mod.

Ta fram en modell för AF som funkar i hela landet

I sociala medier så diskuteras Arbetsförmedlingen och flera av inläggen handlar om Martin Ådahl som ”boven i dramat”, att det är han ensam som ska lägga ner Arbetsförmedlingen med...

När landsbygden vägrar ta skit!

Vid tre tillfällen de senaste 10 åren har möten i skolans matsal i Tavelsjö, arrangerade av den lokala centeravdelningen, satt stopp för Umeå kommuns försök att dra undan service...

Digitalisera landsbygden!

Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter, det har riksdagen slagit fast. Men i dag har bara 6 av 10 hushåll och företag på landsbygden i...

Vi måste våga ta itu med systemfelen

Landstingen blöder. Kommunerna går på knäna. De har för mycket att göra och för lite pengar. Den administrativa hydran växer, äter sig in och biter sig fast. Tjänster tillsätts...