Torsdag 9 april 2020

Västerbottningen

Närproducerat är flerfalt bättre

Ledare · Published dec 19, 2019 at 01:15

Västerbottens-Kuriren har i en artikelserie aktualiserat frågan om mat och klimat. I en av artiklarna riktar jordbruksexperten Gunnar Rundgren hård kritik mot de klimatmärkningar som görs bl. a av det statliga forskningsinstitutet Rise. Kritiken har två huvudlinjer. Den ena att man sätter siffror på det som går att mäta och därmed bortser från mycket av den komplexa verklighet som påverkar klimatet från matens väg från jord till bord. Den andra är att man jobbar med genomsnittssiffror vilket innebär att klimatsmart produktion och klimatvidrig sådan dras över en kam.

Eller som Rundgren säger ”Klimatmärkningen bygger på ett genomsnittsvärde, men man har ingen aning om det gäller för den specifika produkten man säljer. Det skiljer väldigt mycket hur olika jordbruk påverkar klimatet i form av koldioxidutsläpp av fossila bränslen, tillverkning av konstgödsel och utsläpp av lustgas och mycket mer”. Här finns sannolikt huvudförklaringen till att nötköttet satts i skamvrån i klimatdebatten. Men det är himmelsvid skillnad mellan nötkött baserat på bete och grovfoder och nötkött baserat på spannmål och soja, där gödseln deponeras och antibiotika används i förebyggande syfte.

Klimatmärkningen blir därmed ett slag i ansiktet på lantbrukare och livsmedelsföretag som anstränger sig för att producera livsmedel med så liten klimatpåverkan som möjligt. Bannbullan över ex vis nötköttet ligger kvar även om den specifika produktionen skulle vara klimatneutral eller t o m klimatpositiv.

Sverige är till endast 50 procent självförsörjande på livsmedel men importen står för 60 procent av den svenska livsmedelsförsörjningens klimatpåverkan. Det beror inte i första hand på transporterna utan på att det svenska lantbruket kommit mycket längre i miljö- och klimathänsyn i sin produktion. Ändå tävlar tidningar, radio- och TV-program om att propagera för vegetariska alternativ som i huvudsak bygger på importerade råvaror.

Nötkreaturen har haft avgörande betydelse för att vår landsända är befolkad. Utan kon hade det inte varit möjligt att lagra sommarens grönska och i form av mjölk och kött överleva den långa kalla vintern. Klimatmärkningen har nu också bidragit till bannbullan över vårt viktigaste husdjur. Det är tragiskt.

Rundgren pekar på ett bättre angreppssätt. ”Titta på hur ett miljövänligt jordbruk ser ut där du bor och anpassa kosten efter det…Om du går efter livscykelanalyser så äter du från hela världen och struntar i varifrån maten kommer. Det är ett ohållbart sätt att konsumera”.

Så för oss i Sverige och särskilt i norra Sverige är frågan enkel. Köp närproducerat så långt det går. Det minimerar matens klimatpåverkan, minimerar antibiotikaanvändning och bidrar till jobb, ekonomisk utveckling, öppna landskap och levande landsbygd i en glest befolkad del av världen. Så låt julmaten med gott samvete väl smaka!

Med detta önskar ledarredaktionen alla läsare en riktigt God Jul!

Myndigheter måste ha gott omdöme

Efter den senaste tidens debatt om att tillåta vinterjakt på älg (däribland dräktiga kor), i mars-april måste omdömet ifrågasättas hos det statliga verk som beviljat detta. Enligt...

Ny maktordning efter coronan

Det sägs att det kinesiska skrivtecknet för kris även omfattar ordet möjlighet.

Västerbottens småföretag måste få akut hjälp!

Coronakrisen har redan slagit undan benen på många av Sveriges småföretag. Regeringens snabba stöd till näringslivet är välkommet – men risken är att det inte räcker. Nu krävs...

En förödande lögn som varat i 40 år

Urbaniseringen i Sverige, i meningen flytt från landsbygd till städer och tätorter, upphörde i stort sett för 40 år sedan

Coronaviruset synliggör systemfelen i samhället

Just nu pågår en gemensam samhällskamp mot coronaviruset där alla visar medmänsklighet och solidaritet för att minska spridningen. Vi är alla enade om att skydda dem som är i...

Nu är det hög tid att samarbeta

Politiker är fast i strukturer som enligt min uppfattning borde förändras i takt med att världen förändras.