Lördag 23 februari 2019

Västerbottningen

Norrtåg sviker Nordmalingsborna

Ledare · Published dec 6, 2018 at 06:00

Om ett par dagar försvinner en kvällstur från Umeå på Botniabanan. Det här går stick i stäv med Norrtågs övergripande mål om att tillgodose behovet av arbets- och utbildningspendling i regionen. Det rimmar även illa med deras argument till varför man ska åka tåg. Miljön tackar dig och hälsan drar en vinstlott, det är några av skälen som anges för att välja Norrtåg.

Att fördelarna med tåg är många skriver nog de allra flesta under på. Så länge inte avstånden är för stora är tåget överlägset för snabba transporter. Dessutom är det ett säkert sätt att resa på. Inget rattsurfande eller vansinnesomkörningar i snörök här inte. Ser man enbart till själva transporten finns det knappast något energieffektivare och miljövänligare alternativ. Väger vi in byggnation, drift och underhåll av den totala infrastrukturen i beräkningen så är utfallet inte lika givet. Utfallet för miljön hänger i slutändan på att det är många som väljer att ta tåget och då är det ju helt avgörande att viktiga turer finns kvar.

Det finns forskning som visar att pendling är skadligt för hälsan och ju längre restiden är desto större blir de negativa effekterna. Snabba tågresor är alltså att föredra. Forskarna menar dock att det är möjligt att motverka de negativa hälsoeffekterna. Receptet är helt enkelt att använda restiden till något meningsfullt. Detta är något som Norrtåg tagit fasta på i sin marknadsföring. Under parollen ”Vi ger dig livstid” så framhålls tidsvinsterna jämfört med att åka bil. Man får helt enkelt en massa tid över som man kan göra något roligt med. En Nordmalingsbo som pendlar till Umeå kan enligt Norrtåg spara motsvarande 47 arbetsdagar på ett år.

De lyfter här också fram en rad andra vinster med att ta tåget - ”Du kan kissa i farten, Sträcka på benen. Läsa. Betala räkningar, flirta lite med personen mitt emot dig. Dessutom slipper du hålla krampaktigt i ratten, du slipper svära över att spolarvätskan är slut och att vägen är dåligt plogad.”

Norrtåg avslutar käckt med en uppmaning - ”Vänta inte på livet”. De bör dock ta sig en rejäl funderare på om de vill att någon ska vänta på tåget. Med tanke på all väntan som förra vinterns tågstrul ledde till så torde nog många tveka om de verkligen vill ge bort mer av sin livstid till Norrtåg. Om de med någon som helst trovärdighet ska kunna prata om hållbarhet och miljönytta så måste de arbeta för att få fler resenärer att välja tåget. Att då rycka undan mattan genom att dra in en tur från Umeå är direkt kontraproduktivt då det ger färre resenärer i båda riktningarna, vilket förstås avspeglas på miljönyttan. Beträffande de positiva hälsoeffekterna med att åka tåg så är jag övertygad om att Norrtåg på sistone snarast har bidragit till att minska Nordmalingsbornas livstid. Det finns trots allt vissa saker som är viktigare än att kissa i farten och flirta med sina medpassagerare…

Jag övertygad om att Norrtåg på sistone snarast har bidragit till att minska Nordmalingsbornas livstid

Skogsstyrelsen agerar skamligt i rättsprocess

Tänk om en grupp fastighetsägare i Stockholm inte skulle få hyra ut lägenheterna i sina fina gamla hus eftersom de är så väl underhållna och fina och därför är skyddsvärda. Ägarna...

Våga utmana flyttströmmen!

Att korkskallar bor kvar i glesbygd medan smarta flyttar verkar vara en historia som är värd att berätta hur många gånger som helst. Själv måste jag ha växt upp i någon form av...

Straffbeskatta inte kvinnor utanför stan

Den feministiska regeringen med stöd av Centern och Liberalerna minskar kvinnors månadsinkomster och livsutrymme med en ökad skatt på bensin och diesel. Gapet mellan landsbygd och...

Lämna soffan för landsbygdens skull

Att norrlänningar och då i synnerhet landsbygdsbor generellt sett är mer kritiska till EU än boende i övriga delar av landet är väl inte direkt någon nyhet. Det är inte heller...

(Fi:) Folk ska inte behöva sova på gatan i Sverige

Sverige 2019. Det är kallt. Människorna strömmar förbi, tågen är försenade och snön faller sakta ner. Politikerna inne i Europaparlamentet, riksdagen och kommunhusen förbereder...

Handeln flyttar till landet

Västerbottningen, Lokaltidningen, Västerbottens Mellanbygd och Nord-sverige publicerade vecka 4 artiklar om företag som bedriver e-handel med landsbygden som bas – Tant Fondant i...