Lördag 15 maj 2021

Västerbottningen

Nystart för Granö, Hällnäs och Åmsele

Ledare · Published nov 19, 2020 at 01:15

Vindelns kommun är att gratulera. Samverkan mellan de berörda byarna och kommunens företagare satte stopp för kommunledningens illa underbyggda förslag att lägga ner skolorna i Granö, Hällnäs och Åmsele. Om det är med omtanke om byarnas framtid som förslaget dras tillbaka eller ett försök att undvika förlust i nästa val må vara osagt.

Dagens seger garanterar dock inte skolornas framtida fortlevnad. Samtliga skolor har litet elevunderlag. Elevunderlaget behöver öka för att undvika framtida hot om nedläggning. För det behövs ett ökat antal barnfamiljer. Det gäller nu för orterna att med kraft ta tag i sin egen utveckling med alla till buds stående medel. Det allra viktigaste är att i varje by utveckla/stärka ett ledarskap som initierar, stimulerar och samordnar olika utvecklingsinsatser. Att förlita sig på att kommunen ska fixa framtiden är meningslöst. Däremot kan man hoppas att kommunen stöttar byarnas egna initiativ.

Möjligheterna bör egentligen vara mycket goda inte minst genom förväntade långsiktiga effekter av pandemin. Digitaliseringen har tagit ett jättekliv genom bland annat digitala möten och arbete hemifrån förväntas öka dramatiskt framöver. Med arbete hemifrån två dagar i veckan kan pendlingsavstånden öka flera mil till samma kostnad som idag. Med eldrivna fordon kan kostnaden till och med minska framöver. Något som vidgar arbetsmarknaden för alla tre orterna.

För Granö/Tegsnäset som ligger vid Umeälven mitt emellan Umeå/Vännäs och Lycksele kan denna effekt bli mycket påtaglig. Här finns dessutom genom Granö Beckasin en framväxande besöksnäring liksom Tegsnässkidan/Tegsnäshus som expanderar inom byggsektorn. I denna miljö bör finnas goda förutsättningar för befintliga företag att växa och nya att etablera sig.

Att kryddväxter från Hällnäs dominerar i norrländska livsmedelsbutiker och även säljs i övriga delar av landet är helt osannolikt. Tänk om Hällnäsborna kan hitta fler osannolika saker som kan göra att fler söker bosättning i det dramatiska landskapet med utsikt över Vindelälven. Att de vackra sanatoriebyggnaderna med bedårande utsikt över älven står tomma är en skam. Här borde företagare och kommun i samverkan kunna återta äganderätten och hitta en väg framåt som lyfter samhället.

I Åmsele diskuteras nu en förestående vindkraftsparks vara eller inte vara. Om det finns en majoritet bakom de negativa tongångar som vädrats i media vet vi inte. Men om nu parken blir av gäller det att förhandla sig till så mycket lokala utvecklingsmedel som möjligt. Liksom rusta sig för att göra så bra affärer som möjligt under byggtiden. Bygget ger få lokala jobb men de cirka 70-tal arbetare som bygget genererar behöver boende, mat och aktiviteter. Starta med att inventera varje kvadratmeter för uthyrning och se till att gästarbetarna kan köpa bra mat. Det kan fungera som ett bra träningsläger för att utvecklas som ort och besöksmål.

Framtiden för de tre älvsnära byarna ligger i bybornas egna händer samtidigt som det har stor betydelse för hela kommunens framtid. Kommunen måste nu göra allt som står i deras förmåga att stötta bybornas initiativ.

Små skolor i byarna behövs om hela landet ska leva

Trots brist på forskningsstöd har idén om stora skolor som det bästa dominerat skoldebatten och regelutvecklingen, skriver företrädare för Centerpartiet som ifrågasätter denna...

Talangfabriker på landsbygden

Det är tack vare alla eldsjälar som ideellt arbetar i den lokala idrottsföreningen som vi i Sverige kan ha så många internationella världsstjärnor inom idrotter

Sluta upp att kämpa mot vindkraften

Lars-Antti Oskarsson, Kajsa Persson och Annukka Sjöström skriver i en debattartikel (VK 23 april) att de ser vindkraften som ett hot mot vår natur, både lokalt och även totalt...

Släng ut gökungen medan tid är!

Nu är det upp till Centerpartiet att göra detsamma – prioritera hela landet istället för en storstadssatsning och prioritera klimat och miljö.

Geriatriska vårdcentraler är framtiden

En av sjukvårdens allra tuffaste utmaningar handlar om omhändertagandet av äldre multisjuka patienter. Som befolkningsutvecklingen ser ut idag kommer det om cirka 30 år finnas...

Fascinerande "sakte-TV"

Pandemirestriktionerna har dessutom medfört att allt fler upptäcker allt som kan upplevas i närmiljön.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport