Onsdag 25 november 2020

Västerbottningen

Oförutsedd landsbygdstillväxt

Ledare · Published okt 29, 2020 at 06:03

När skolorna i Brännland, Sörmjöle och Stöcke byggdes var det uppenbarligen ingen som förutsåg att befolkningen på landsbygden skulle växa med ökat antal elever som följd. Skoltomterna erbjöd antingen redan från start ingen möjlighet till utbyggnad eller så har annan bebyggelse tillåtits begränsa skoltomterna. I Brännland kan man möjligen med skohorn klämma in ytterligare en skolbyggnad medan det påstås inte vara möjligt i Sörmjöle och Stöcke.

Detta framgår av den skolutredning som nu är ute på remiss i Umeå kommun där den lösning som erbjuds är att elever som inte får plats i byskolorna ska bussas till skolor i Umeå tätort. Det är inte acceptabelt. Familjer som bosätter sig på landsbygden ska som alla andra kunna lita på att förskola och skola kan erbjudas i närområdet. Om så inte sker försämras förutsättningarna för befolkningstillväxt i stora delar av Umeå kommun. Att bussa elever som inte ryms till tätorten Umeå kan också få stora negativa sociala effekter som riskerar den lokala sammanhållningen.

Signalerna från skolutredningen är särskilt allvarliga med tanke på de beteendeförändringar som med stor sannolikhet blir en följd av pandemin i form av fler distansmöten och ökat arbete med bostaden som bas. Norske Bank förutspår att arbete från hemmet kommer att öka från 5 till 20 procent som en följd av pandemin. Det innebär en dramatisk förändring för var, de som har möjlighet till hemarbete, kan bosätta sig utan att behöva avsätta mer tid och pengar för arbetspendling. Ett pendlingsavstånd på 3 mil innebär 30 mil per vecka. Med två dagars arbete hemma kan pendlingsavståndet för samma antal mil per vecka utökas till 5 mil.

Detta leder rimligtvis till ökade fastighetspriser på längre avstånd än idag från orter med bra arbetsmarknad. Därmed vidgas rejält de geografiska områdena där det blir möjligt att låna pengar för byggande. I nästa steg kan ökat hemarbete också innebära att fler företag etableras på landsbygden vars verksamheter är platsoberoende. Att i det perspektivet försöka ”lösa” problemet med elever som inte ryms i landsbygdsskolor med bussning till tätorten Umeå går i helt fel riktning. Tvärtom behövs nu framtidssäkra investeringar i nya skollokaler i landsbygdsområden där behovet finns.

I Vindelns kommun är situationen delvis den motsatta med flera landsbygdsskolor med idag svagt elevunderlag. Men också här kan effekterna av pandemin öka möjligheterna till boende och investeringar som genererar fler elever i de byar där skolorna nu är hotade. Särskilt intressant är att notera företagarnas starka engagemang för skolornas och de aktuella byarnas framtid. Att som både i Umeå och Vindeln utreda skolornas framtid isolerat utan hänsyn till övriga samhällskonsekvenser är inte acceptabelt.

Skolor har genom åren byggts runt om i landet på landsbygd och i städer och tätorter som en mycket viktig del i samhällsbygget. Så är det i lika hög grad idag. Låt inte brist på helhetssyn ta död på möjligheterna till befolkningstillväxt på landsbygden.

Vänsterpartiet menar att sjukförsäkringen måste lagas

Mitt i den härjande pandemin utförsäkras långtidssjuka av Försäkringskassan och tvingas söka hjälp till hyra och mat från kommunerna. Enligt tidningen Arbetet sökte drygt 18 000...

Nystart för Granö, Hällnäs och Åmsele

Framtiden för de tre älvsnära byarna ligger i bybornas egna händer samtidigt som det har stor betydelse för hela kommunens framtid. Kommunen måste nu göra allt som står i deras förmåga att stötta bybornas initiativ.

Stad och land hand i hand då blommar Sverige upp

Vi är kommunstyrelseordförande i två av landets minsta kommuner – Malå och Sorsele. Kommunerna ligger i Västerbottens inland – södra Lappland. Våra kommuner innehåller stora...

Enad front vinner tilit och tro

Att som medborgare och företagare se kommunledningen i enad front ökar den gemensamma självkänslan.

Stötta urkraften i bytänkandet

När skolor lades ner förr så var det statliga företrädare, inspektörer från Länsskolnämnden som skulle möta bybor och politiker som var sams om att skolan måste vara kvar. Staten...

Småskolors vara eller icke vara

Eftersom skolnedläggningar är vanliga och alltid väcker känslor, följs processen med stort intresse på många håll i landet.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport