Onsdag 21 augusti 2019

Västerbottningen

Oväntat genialt utredningsförslag

Ledare · Published jul 4, 2019 at 08:00

Undrens tid är ännu icke förbi. I en tid när det mesta går i centralistisk riktning presenterade i förra veckan en statlig utredning ett förslag som, kors i taket, ser till hela landet och inte bara storstadsområdena. Vad jag syftar på är den så kallade Reseavdragskommitténs förslag. Kommittén konstaterar att resor till och från jobbet är privata resor som ska bekostas av den enskilde men att de sedan hundra år tillbaka har haft stöd från staten i form av reseavdrag för att öka rörligheten på arbetsmarknaden.

Nuvarande reseavdrag grundas på tidsvinst vilket fått till följd att en stor del av den statliga subventionen hamnat i storstadsområdena och samtidigt inbjudit till omfattande fusk. Genom att stödet för arbetsresor är utformat som ett avdrag är det dessutom mest värt för människor med höga inkomster. Dubbelfel alltså! Eller som representanter för Svensk Kollektivtrafik uttrycker i en debattartikel i Dagens Nyheter den 26 juni: ”Felkonstruerat reseavdrag gynnar män i storstäder”.

Detta vill Reseavdragskommittén nu ändra på. Man föreslår att den ohanterliga principen om tidsvinst slopas och ersätts med en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor. Man föreslår att denna gräns sätts vid 30 kilometer enkel väg. Har man närmare till jobbet än så ska ingen statlig subvention utgå. Vid arbetsresor längre än 30 km föreslår en skattereduktion på 60 öre per km upp till max 80 km resväg, som i vissa glesbebyggda områden kan ökas till 150 km.

Vidare föreslås ett fast tillägg på 20 kronor per dag för alla avstånd över 30 km och uppåt i områden där kollektivtrafikalternativ saknas. Inte minst viktigt är att man föreslås att subventionen görs i form av en skattereduktion och inte som ett avdrag före skatt. Det innebär att reseavdraget blir lika mycket värt oavsett vad man tjänar. Dubbelt rätt alltså!

Kommittén bedömer att 150 000 – 200 000 färre kommer att få skattelättnad d v s i huvudsak personer i storstadsområden med väl utbyggd kollektivtrafik medan mer pengar går till områden där resealternativ saknas. Man bedömer att arbetsresor med bil i storstadsområdena kommer att minska och att kollektivtrafik och samåkning kommer att öka.

Förslaget är på många sätt genialt bl a genom att det förenar kollektivtrafikens och landsbygdens intressen.

Men alla vill inte förstå. Så fort kommittén presenterat sitt förslag gick moderatledaren Ulf Kristersson ut och beskrev det som ett frontalangrepp på landets (dvs storstädernas) bilister. Ridå!

Det är nu viktigt att de grundläggande principerna om en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för arbetsresor kan få majoritet i Sveriges Riksdag och inte saboteras av diverse storstadskramare.

Förslaget förenar kollektivtrafikens och landsbygdens intressen

Flickor med autism får sin diagnos senare än pojkar

Flickor med autism får ofta sin diagnos betydligt senare än pojkar. Förskolan spelar redan en viktig roll och för att stötta pedagoger presenterar vi två tecken på autism som ofta...

Norrmejerier - dags att byta fokus!

Stefan Jansson, professor i cell- och molekylär biologi vid Umeå Universitet, har i sommar i en debattartikel pekat på att Norrmejerier använder gmo-fritt foder som en profilfråga...

Regionen slösar bort pengar på administration

Likt låten ”Sommaren är kort det mesta regnar bort”, med sommarregn och skyfall som försvinner bort så landar stora delar av region Västerbottens pengar hos administrationen...

Låt skillnader bli styrkor i vårt land

Jag vet inte om det beror på att jag lever med ett ständigt engagemang för ett sammanhållet och hållbart Sverige när jag kopplar ihop det jag hör på radion med läget i landet. Hör...

Miljökontoret tar inte tag i nedskräpning

Vännäs Kommun är likgiltig inför problem. Frågan måste nu verkligen ställas då ingentig görs när problem dyker upp. Det har skrivits massor av insändare samt även varit uppe på...

Greta behöver en kompis

Greta Thunberg gör succé världen över med sitt patos och engegemang för klimatet. Personligen har jag varit lite skeptisk till fenomenet och funderat över det kloka i att låta ett...