Fredag 6 december 2019

Västerbottningen

Oväntat genialt utredningsförslag

Ledare · Published jul 4, 2019 at 08:00

Undrens tid är ännu icke förbi. I en tid när det mesta går i centralistisk riktning presenterade i förra veckan en statlig utredning ett förslag som, kors i taket, ser till hela landet och inte bara storstadsområdena. Vad jag syftar på är den så kallade Reseavdragskommitténs förslag. Kommittén konstaterar att resor till och från jobbet är privata resor som ska bekostas av den enskilde men att de sedan hundra år tillbaka har haft stöd från staten i form av reseavdrag för att öka rörligheten på arbetsmarknaden.

Nuvarande reseavdrag grundas på tidsvinst vilket fått till följd att en stor del av den statliga subventionen hamnat i storstadsområdena och samtidigt inbjudit till omfattande fusk. Genom att stödet för arbetsresor är utformat som ett avdrag är det dessutom mest värt för människor med höga inkomster. Dubbelfel alltså! Eller som representanter för Svensk Kollektivtrafik uttrycker i en debattartikel i Dagens Nyheter den 26 juni: ”Felkonstruerat reseavdrag gynnar män i storstäder”.

Detta vill Reseavdragskommittén nu ändra på. Man föreslår att den ohanterliga principen om tidsvinst slopas och ersätts med en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor. Man föreslår att denna gräns sätts vid 30 kilometer enkel väg. Har man närmare till jobbet än så ska ingen statlig subvention utgå. Vid arbetsresor längre än 30 km föreslår en skattereduktion på 60 öre per km upp till max 80 km resväg, som i vissa glesbebyggda områden kan ökas till 150 km.

Vidare föreslås ett fast tillägg på 20 kronor per dag för alla avstånd över 30 km och uppåt i områden där kollektivtrafikalternativ saknas. Inte minst viktigt är att man föreslås att subventionen görs i form av en skattereduktion och inte som ett avdrag före skatt. Det innebär att reseavdraget blir lika mycket värt oavsett vad man tjänar. Dubbelt rätt alltså!

Kommittén bedömer att 150 000 – 200 000 färre kommer att få skattelättnad d v s i huvudsak personer i storstadsområden med väl utbyggd kollektivtrafik medan mer pengar går till områden där resealternativ saknas. Man bedömer att arbetsresor med bil i storstadsområdena kommer att minska och att kollektivtrafik och samåkning kommer att öka.

Förslaget är på många sätt genialt bl a genom att det förenar kollektivtrafikens och landsbygdens intressen.

Men alla vill inte förstå. Så fort kommittén presenterat sitt förslag gick moderatledaren Ulf Kristersson ut och beskrev det som ett frontalangrepp på landets (dvs storstädernas) bilister. Ridå!

Det är nu viktigt att de grundläggande principerna om en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för arbetsresor kan få majoritet i Sveriges Riksdag och inte saboteras av diverse storstadskramare.

Förslaget förenar kollektivtrafikens och landsbygdens intressen

Inför organiserad screening av prostatacancer i länet

I november månad pågår mustaschkampen som samlar in pengar för forskning om behandling av prostatacancer. Mustaschkampen ska också sprida kunskap om sjukdomen och bilda opinion...

Lite civilkurage vore klädsamt

Osthyvlarnas tid är över, nu behövs bödelns yxa, svärd och skoningslöshet.

Orimligt med obalans mellan kommunerna

I dagarna röstade riksdagen ja till regeringens nya förslag till kommunal kostnadsutjämning. Förslaget förväntas, enligt SCB:s preliminära siffror för 2019, ge Robertsfors kommun...

Halkan blottlägger orättvisor

I tisdags i förra veckan slog halkan till, samma dag som våra sopor skulle hämtas. Sopbilen var i faggorna innan den beställda sandningen hann utföras varmed chauffören bestämde...

Vit Jul borde vara en självklar tradition!

Snart är det jul igen. Barnen julpysslar på dagis och skolor. Det bjuds på julmust, pepparkakor och lussebullar. Tända ljus och luciasång. En mysig och förväntansfull stämning...

Sverige måste hitta balansen

Finansdepartementet och regeringen stoltserar med goda statsfinanser och stort reformutrymme. Samtidigt går många kommuner på knäna och tvingas dra ner på välfärden. Vård, skola...