Tisdag 17 september 2019

Västerbottningen

Skatt som inte drar isär landet

Ledare · Published sep 5, 2019 at 14:32

En artikel på DN-debatt i förra veckan förtjänar uppmärksamhet i en tid när nya lösningar krävs för att klara dagens ekonomiska, sociala och klimatmässiga utmaningar. Lars Marcus och Holger Wallbaum, professorer i stadsbyggnad respektive hållbart byggande vid Chalmers tekniska högskola, menar att vi behöver en rejäl skatteväxling från arbete till markvärdestegringar om vi ska komma tillrätta med hög miljöbelastning, slit- och släng och inte minst obalanser mellan stad och land.

Professorerna är definitivt något viktigt på spåren. Det måste vara något grundläggande fel i hanteringen av den offentliga ekonomin när medborgare i kommuner och regioner med den högsta skatten samtidigt har den sämsta servicen. Dessa ”missgynnade” områden är dessutom i stor utsträckning de som förser vårt land med träråvara, energi och mineraler mm som utgör basen för det svenska välståndet.

Lars Marcus och Holger Wallbaum, menar att en alltför stor andel av de offentliga intäkterna baseras på beskattning av löneinkomster medan enorma värdestegringar på mark och anläggningar (arbetsfria inkomster) i stort sett inte beskattas alls. Värdestegringar som dessutom till stor del är en följd av offentliga investeringar i infrastruktur i form av vägar, järnvägar, flygplatser, skolor, sjukvård, vatten- och avlopp, teatrar och mycket mera. Där stat och kommun investerar dras hushåll och företag med medan områden där så inte sker blir förlorare. Därav högst skatt i områden med sämst service.

Artikelförfattarna är noga med att betona att investeringar i faktiska förbättringar inte ska beskattas men däremot värdestegringar som följer av offentliga och andra investeringar som höjer värdet därutöver. En beskattning av sådana arbetsfria inkomster menar man skulle ge utrymme för betydande skattesänkningar på arbete. Något som i sin tur skulle göra det billigare att anställa och bidra till att klara rekryteringen till vård och omsorg liksom möjliggöra bättre underhåll och premiera arbetskrävande kvalitetsvaror istället för slit- och släng. Idag är det billigt att skaffa sig saker men dyrt att få hjälp av människor något som i ett hållbarhetsperspektiv är en katastrof.

Dagens skattesystem bidrar vidare till att dra isär landet. Så här skriver man: ”Eftersom läget är avgörande för markens värde innebär detta även en geografisk omfördelning från landsbygd till storstäder och från ytterstad till innerstad – arbete i periferin höjer markvärdena i centrum. Vi ser då hur denna process även är medskapare till det landskap av utanförskap som varit motorn i den sociala oro och det politiska missnöje vi kan se både i Sverige och andra länder”.

Här finns onekligen något att gå till botten med i kommande skattereformer. Den förstärka skatteutjämning som kommer nästa år som en följd av januariavtalet är bra men det behövs en genomgripande skattereform om inte landet ska dras isär än mer.

Att ställa stad mot land bidrar till att öka klyftorna

I en debattartikel (Folkbladet 3/9) menar riksdagsledamoten Isak Frohm (S) och regionrådet Anna-Lena Danielsson (S) att klyftorna mellan stad och län minskas med förslaget till ny...

Varför bita ihop och hålla käft?

Vad är det som gör att viss fakta aldrig når ut eller går in? Och vad är det som gör att somliga nyheter bara glider förbi medan annat strunt görs till värsta grejen?

Kyrkans mötesplats ska stå för mångfald - inte enfald

Kyrkorna i Sverige står sammantaget för Sveriges största mötesplats. En mötesplats som ska stå för mångfald, något annat vore enfald. Genom möten mellan människor växer vi...

Skatt som inte drar isär landet

En artikel på DN-debatt i förra veckan förtjänar uppmärksamhet i en tid när nya lösningar krävs för att klara dagens ekonomiska, sociala och klimatmässiga utmaningar. Lars Marcus...

Underhåll vägarna istället för att sänka hastigheten!

Just nu storsatsar Trafikverket på informationskampanjer för att förklara för medborgarna varför man sänker hastigheten från 90/100 till 80 km/timme på hundratals mil och vägar i...

Ett par lingon i tomma hinkar

Under några dagar fick glesbygden stå i fokus även i riksmedierna. ”Mer pengar till glesbygd” blev temat i olika inslag och artiklar efter Lövens uttalande om skatteutjämning. Och...