Fredag 6 augusti 2021

Västerbottningen

Släng ut gökungen på en gång!

Ledare · Published apr 29, 2021 at 01:15

För två veckor sedan presenterade regeringen den så kallade infrastrukturpropositionen som anger en ram på 799 miljarder kronor för perioden 2022 – 2033 för investeringar och underhåll av vägar och järnvägar. I samband med presentationen förklarar infrastrukturminister Tomas Eneroth att planeringen för att bygga Norrbotniabanan i sin helhet ska intensifieras och att det kanske är vår viktigaste infrastruktur just nu i hela Sverige.

Det är gott och väl, men fan tro’t! I infrastrukturplanen finns en gökunge som riskerar att sluka en orimligt stor del av den föreslagna ramen på nära 800 miljarder kronor, nämligen de föreslagna höghastighetsbanorna mellan våra tre största städer. Detta särskilt som pengarna pytsas ut genom årliga budgetanslag. Har man väl börjat bygga detta feltänkta projekt riskerar pengarna att sina för att ta igen eftersatt underhåll liksom för Norrbotniabanan och andra angelägna projekt.

Som vi påtalat tidigare på ledarplats är satsning på höghastighetståg en extrem storstadssatsning i en tid när resurser behöver fördelas på ett helt annat sätt för att kunna hålla ihop landet framöver. Att satsa 100-tals miljarder kronor på att korta restiden för ett fåtal mellan våra tre största städer med någon timme är inte rimligt. Satsningen är på flera sätt i otakt med tiden. Det är de regionala resorna som ökar kraftigt i Sverige medan de långväga resorna bara utgör 2 procent av alla resor. Ska vi minska bilåkandet så måste resurserna satsas på den regionala och lokala trafiken.

Dessutom kan klimateffekterna ifrågasättas. Visst, tåg för persontransport är ett klimatsmart alternativ när det sker på befintliga banor med befintligt tågmaterial det vill säga där miljökostnaden redan är tagen. Ser man däremot till klimateffekterna vid byggande av nya banor och nytt rullande material kommer frågan i en helt annan dager. Särskilt vid banor för höghastighetståg krävs enorma mängder cement som är mycket energikrävande att framställa liksom stora mängder järn och stål för räls, kontaktledningar och mycket annat. Det är ovisst om den klimatskulden någonsin kan tas igen.

Storstadssatsning i kombination med sannolikt negativa klimateffekter gör det närmast obegripligt att Centerpartiet ställt sig bakom och fortfarande vidhåller denna satsning. Kritiken från partiet i olika delar av landet är hård. För några veckor sedan publicerades ett debattinlägg av ledande företrädare för Centerpartiet i Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten med rubriken ”Investera i järnväg för 250 km/h i hela landet.” där man säger att satsning på höghastighetståg riskerar att bromsa utvecklingen av järnvägssystemet i hela Sverige. Deras förslag är att ta ett helhetsbegrepp och bygga ett heltäckande system av järnväg i hela landet som tillåter en hastighet om 250 km/h.

Moderaterna har dessbättre insett att en satsning på höghastighetståg är allt för äventyrlig och säger nej. Nu är det upp till Centerpartiet att göra detsamma – prioritera hela landet istället för en storstadssatsning och prioritera klimat och miljö.

Med andra ord – kasta ut gökungen medan tid är.

Nu är det upp till Centerpartiet att göra detsamma – prioritera hela landet istället för en storstadssatsning och prioritera klimat och miljö.

KD: Förminska inte kvinnors sjukdomar!

Ta en värktablett. Slappna av. Sluta stressa! Den typen av bemötande är alldeles för vanligt när man söker hjälp för medicinska besvär som enbart drabbar kvinnor: exempelvis...

IT-säkerheten måste bli högre

Det är lätt hänt att värdefull information hamnar i fel händer. Det tråkiga är att konsekvenserna kan bli allvarliga.

Hallå, Hallå, Varför finns ingen täckning?

I Västerbottningens ledare 29 juli skriver Erik Löfgren om behovet av bredband och bra postservice i HELA landet! Det är bara att hålla med i allt han skriver! Landsbygden halkar...

"Hallå hallå"! Ingen täckning...

Att kunna ringa, mejla och skicka post borde vara ett demokratiskt grundkrav i HELA Sverige år 2021

Fiber – en förutsättning för landsbygden i Västerbotten

På landsbygden i Västerbotten saknar 3 av 10 en anslutning som är tillräckligt snabb för att leva upp till det nationella bredbandsmålet. En ny rapport, framtagen av...

EU är på villovägar i skogen

En konfrontation med verkligheten kanske är nödvändig för att nå tillnyktring i debatten.
Sport