Lördag 31 oktober 2020

Västerbottningen

Sluta ge allmosor till blödande

Ledare · Published sep 3, 2020 at 01:15

Omstart till omstart ljuder från speakern på Lyckseletravet när någon av hästarna tjuvstartat. Tiden är i början av 90-talet och jag sitter i en av Mitsubishi-bilarna som ska visas upp inför publiken. Till saken hör att en av eldsjälarna bakom travveckan, Per-Einar Johansson alias ”Röpelle”, även var bilhandlare och tog tillfället i akt att visa upp sina bilar inför folkhopen.

Som chaufförer anlitades hans två döttrar med vänner. Det var i det sammanhanget jag satt i raden av bilar beredd att glida ut på banan för att parkera i en symmetrisk rad mitt framför hopen av människor. Och sen, till råga på allt, med samma symmetri kliva ut och ställa oss bredvid bilarna iförda matchande tränings-
overaller. Vet inte om uppvisningen gav något uppsving för bilförsäljningen, men jag fick ett fint minne och en snygg träningsoverall som gage.

Precis som travhästar behöver ledas till omstart när man varit för ivrig behöver svensk politik ledas till omstart för ett mer tidsenligt regerande av vårt land. Med det menar jag att ta vara på tillfället som den rådande osäkerheten ger och inte fastna i spår som vare sig passar vår nutid eller framtid. Nu gäller det att mana till eftertanke och inte fastna i gamla spår i ivern att komma ur krisen eller behålla makten.

Med insikt om att det krävs förändringar i HUR politiken bedrivs läser jag presentationen av regeringens höstbudget och blir brydd. Åtgärdspaketen känns igen. Kraftiga investeringar i fler jobb brukar enligt vad jag erfarit bidra till en bättre situation för stunden. Det blir varmt ett tag. Kanske är det inte fel på själva åtgärdspaketen men för att våra skattepengar som regeringen fördelar ska användas klokt behöver dessa kompletteras med en representativ ambition att se över hur paketen slår långsiktigt.

Vi kommer lägga fram en budget som är historisk i sin omfattning, säger finansminister Magdalena Andersson, S, när hon presenterar höstbudgeten.

Det vi istället behöver är en budget som är historisk i sitt sätt att anpassas efter de samhällsförändringar vi står inför. Både gällande klimatförändringar men också när det gäller att öka självförsörjningsgraden, bli mindre sårbara och värna vår demokrati. För att klara framtida utmaningar behövs som jag ser det ett nytt sätt att kanalisera åtgärderna. Se över hur det slår mellan kust och inland istället för mellan län. Sluta ge allmosor till blödande kommuner som bara ger kortsiktiga effekter utan möjlighet att bygga upp hållbara strukturkapital. Vi är inte mer beroende av staten än staten är beroende av oss och det är dags att ändra på system som bygger på allmosor och centraliserad makt.

Vi är inte mer beroende av staten än staten är beroende av oss och det är dags att ändra på system som bygger på allmosor och
centraliserad makt.

MP: Vi vill bygga Sverige rättvist och gott

I ett av världens mest utvecklade länder väljer vi vilket samhälle vi vill vara. Om vi vill göra vad vi kan för att ingen ska lämnas efter och leva i utanförskap - eller om vi...

Oförutsedd landsbygdstillväxt

När skolorna i Brännland, Sörmjöle och Stöcke byggdes var det uppenbarligen ingen som förutsåg att befolkningen på landsbygden skulle växa med ökat antal elever som följd.

C: Utveckla det geriatriska öppenvårdsteamet i länet

Det Geriatriska öppenvårdsteamet som idag finns i Umeå är en viktig resurs i den nära vården. Centerpartiet i Region Västerbotten har lämnat in en motion där man föreslår...

Skjut inte björn från helikopter

Svenska jägareförbundet anser att man misslyckats kapitalt med att balansera licensjakt och skyddsjakt.

V: Glöm inte de kroniskt sjuka under pandemin

När många vårdinsatser uteblivit på grund av risk att smittas av Covid 19 så får inte de kroniskt sjukas behov glömmas bort. Långt över 100 000 besök i länets sjukvård verkar ha...

Norrlands glesbygd är en gödkalv

Utvecklingen är en katastrof. Alla blir förlorare. För medan husen töms i lands- glesbygder kommer parker och grönområden i storstäderna att förvandlas till villa-, radhus- och lägenhetsområden.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport