Onsdag 25 november 2020

Västerbottningen

Stadsperspektiv hejdar omställning!

Ledare · Published okt 8, 2020 at 01:15

Det mesta av både nyhetsförmedling och samhällsdebatt förs ur ett stadsperspektiv. Staden är normen varmed andra livsmiljöer ses som avvikande. Det märks i många sammanhang. När man ska bestrida en trafikbot i Umeå kommun via Internet uppmanas man att i formuläret ange gatuadress och stad. Tavelsjö blir plötsligt stad. Regelmässigt betraktas offentliga satsningar i städer för investeringar medan motsvarande på landsbygden ofta ses som stöd. Exemplen kan mångfaldigas.

Visst kan förutsättningarna för satsningar i städer i många fall vara bättre men inte i alla. En sådan är övergången till fossilfri drift inom transportsektorn som står för 43 procent av de svenska koldioxidutsläppen. Då stadsperspektivet är norm ligger fokus på utbyggnad av publika laddplatser och räckvidd för att försäljningen av elbilar ska kunna ta fart då få stadsbor har möjlighet till hemmaladdning. På landsbygden finns den infrastrukturen redan på plats genom att i stort sett alla hushåll har tillgång till parkeringsplats och tillräckligt med el för att installera laddbox.

Att diskussionen ur ett stadsperspektiv också fokuserar på bilarnas räckvidd kan tyckas märkligt men har en enkel förklaring. Den genomsnittliga körsträckan 2019 var högst i Solna kommun med 1 412 mil med Stockholm inte långt efter med 1 263 mil medan motsvarande i Lycksele var 986 mil och i Åsele 1078 mil, mindre än i Umeå med 1116 mil. Det kan tyckas konstigt då både Lycksele och Åsele är glesbygdskommuner men förklaringen är enkel. Inlandskommunerna är mer ”urbaniserade” d v s en större andel av befolkningen bor i tätorten varmed de dagliga körsträckorna blir betydligt kortare. I samtliga kommuner i Västerbotten är körsträckorna per bil och år kortare än i Stockholms kommun.

Detta sammantaget gör att möjligheterna att skaffa elbil är större i Västerbotten och särskilt i inlandskommunerna och på landsbygden. Med fulltankad bil varje morgon kan alla ta sig till jobbet och fortsatt utbyggnad av publika laddplatser gör de fåtaliga långresorna lättare att klara av. Frågan är om bilhandlarna arbetar efter den insikten. I förra veckans Bil & Bostad som ges ut av Västerbottens-Kuriren marknadsfördes sex rena elbilar. Men var försöker man hitta sina köpare, i stan eller på landsbygden där förutsättningarna att äga elbil är mycket bättre?

Vid konferensen på temat ”Landsbygd – utan bensin och diesel” i Överklinten den 19 september framgick bl. a att ca 1200 personer från Robertsfors kommun pendlar till jobb i andra kommuner. Alla som pendlar med bil skulle kunna ta sig till jobbet med eldrift. Visst, elbilarna är än så länge något dyrare än sina fossildrivna motsvarigheter men staten bidrar med 60 000 kronor och framför allt är driftskostnaderna mycket lägre.

Om bilhandlarna nu har elektriska bilar att leverera, varför inte visa upp sina fordon och låta presumtiva kunder provköra i länets landsbygds- och inlandskommuner där möjligheterna till egen parkering och hemmaladdning är störst. Är det stadsperspektivet som sätter käppar i hjulet eller myten om långa körsträckor?

Vänsterpartiet menar att sjukförsäkringen måste lagas

Mitt i den härjande pandemin utförsäkras långtidssjuka av Försäkringskassan och tvingas söka hjälp till hyra och mat från kommunerna. Enligt tidningen Arbetet sökte drygt 18 000...

Nystart för Granö, Hällnäs och Åmsele

Framtiden för de tre älvsnära byarna ligger i bybornas egna händer samtidigt som det har stor betydelse för hela kommunens framtid. Kommunen måste nu göra allt som står i deras förmåga att stötta bybornas initiativ.

Stad och land hand i hand då blommar Sverige upp

Vi är kommunstyrelseordförande i två av landets minsta kommuner – Malå och Sorsele. Kommunerna ligger i Västerbottens inland – södra Lappland. Våra kommuner innehåller stora...

Enad front vinner tilit och tro

Att som medborgare och företagare se kommunledningen i enad front ökar den gemensamma självkänslan.

Stötta urkraften i bytänkandet

När skolor lades ner förr så var det statliga företrädare, inspektörer från Länsskolnämnden som skulle möta bybor och politiker som var sams om att skolan måste vara kvar. Staten...

Småskolors vara eller icke vara

Eftersom skolnedläggningar är vanliga och alltid väcker känslor, följs processen med stort intresse på många håll i landet.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport