Torsdag 28 oktober 2021

Västerbottningen

Vädret blir en konkurrensfördel!

Ledare · Published sep 2, 2021 at 01:15

Den gröna industrirevolutionen i norra Sverige väcker frågor om kompetensförsörjning. Kommer tillräckligt många att vilja flytta hit till de tusentals nya jobb som nu skapas i Västerbotten och Norrbotten. I en artikelserie i Västerbottens Kuriren oroas man för att inte tillräckligt många vill flytta hit där det är ”mörkt och kallt”.

Men hallå! Har inte denna sommar visat att vädret kan vara till norra Sveriges fördel. Att Luleå toppat årets sol-liga med Umeå på andra plats är ju knappast ett tecken på mörker. Visst är dagarna kortare på vintern men å andra sidan har vi fortfarande riktiga vintrar med snö som lyser upp. Något som i år fått en påtaglig effekt genom att vårt lands största årliga publika arrangemang Rally Sweden från och med nästa år flyttar från Värmland till mer snösäkra Västerbotten.

Sommarens rekordtemperaturer runt Medelhavet på upp mot 50 grader ger föraningar om vad som av FN:s klimatpanel förutspås bli mycket mer frekvent framöver i södra Europa vilket kan få turistströmmarna att vända norrut. Värmeböljor som tidigare beskrivits med positiva förtecken får med ökande temperaturer en helt annan innebörd som plågsamma, hälsovådliga och t o m dödliga. I värmens spår följer extrem torka med skogsbränder men också stormar och stora regnmängder med förödande konsekvenser.

I norra Skandinavien är vi än så länge förskonade från de extrema väderhändelser som frekvent rapporterats om från i stort sett alla delar av världen det senaste året. Visst fick vi mycket snö i vintras med ett och annat inrasat tak men det är ända hanterbart. Den mest påtagliga konsekvensen är väl att kommunerna överskrider sina snöröjningsbudgetar.

Med detta som bakgrund finns det anledning att sluta älta mantrat om ”mörkt och kallt”. Som vi ser på oss själva ser andra på oss. Därför är det dags att lägga ”mörkt och kallt” åt sidan och i stället locka nya invånare med behagliga somrar och riktiga vintrar.

Med den utveckling som vi nu ser är det knappast klimatet som utgör hinder för den inflyttning som krävs för att klara kompetensförsörjningen. Det är andra saker som är helt avgörande som att bygga tillräckligt med bostäder och utveckla samhällsservice, fritids- och kulturaktiviteter som möjliggör ett gott liv. Och inte minst att vi alla agerar så att nya invånare känner sig välkomna.

Knappast någon har kunnat förutspå den gröna industrirevolution som pågår i norra Sverige som en följd av kampen mot klimatförändringarna. Lika lite har vi nog tänkt tanken att vårt väder skulle kunna bli till en fördel. Men nu kanske vi är där. Stabilt väder utan extrema inslag blir eftersträvansvärt.

Så välkommen till soliga och lagom varma somrar och riktiga vita vintrar.

Gruvnäringens regelverk är krångligt och hämmande

Sverige är ett rikt land och ett av de rikaste länderna inom EU gällande gruv- och mineralnäringen. Vi har en stark miljölagstiftning och våra miljöprövningar är grundligt...

Tala klarspråk i oktober!

Så varför denna hajp kring näringslivsrankning om jag får fråga? Lägg fokus på att främja föreningslivet och få fler att engagera sig ideellt.

L: Nedrustning av Neurorehab Sävar har påbörjats!

Verksamheten i Sävar stängdes sommaren 2019 på grund av ”sjuka hus” och flyttades till hotell Björken. Sedan hösten 2020 är Neurorehab Sävar inhysta i Geriatriskt centrum på...

Utbilda för "riktiga" jobb!

Statusen på praktiska jobb behöver höjas.

Hugg inte ner gammelskogen

De senaste åren har vi sett hur extremt väder och skogsbränder har ökat. Det är en jobbig insikt att vi människor har misslyckats när det gäller att ta hand om denna vackra...

Modiga beslutsfattare efterlyses

De beslut man tar, den väg man väljer har betydelse för kommande genrationer. Mer än någonsin.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport