Söndag 20 september 2020

Västerbottningen

Var rädd om dricksvattnet

Ledare · Published aug 6, 2020 at 06:15

Ända sedan i mars har vi kunnat lyssna på dagliga presskonferenser från några av våra myndigheter om läget i landet under den pågående pandemin.

Informationen har följt samma mönster, men ibland har man studsat till när något oväntat eller extra skrämmande har avhandlats.

Det gjorde i alla fall jag den 13 april när representanten för MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) varnade för att vi kan få brist på dricksvatten om pandemin pågår över en längre tid.

Nyheten försvann snabbt i det enorma informationsflödet kring Corona/ Covid -19, men blottlägger sårbarheterna kring vårt viktigaste livsmedel – dricksvatten.

En genomsnittlig dag förbrukar varje svensk 140 liter vatten. Av det används bara tio liter till mat och dryck, resterande 130 liter (!) används till disk, tvätt, toalett och dusch/bad etc.

Av Sveriges befolkning får ungefär tio procent sitt dricksvatten från egna brunnar och resterande får sitt dricksvatten via kommunala vattenverk.

För att kunna producera dricksvatten behövs ofta kemikalier i reningsprocessen i de tusentals kommunala vattenverk som finns runt om i Sverige. Många kommuner använder visserligen vatten från grundvattentäkter som i sig redan är rent i sina vattenverk, men andra förlitar sig på råvatten från sjöar etc där kemikalier är en förutsättning för att kunna producera tjänligt dricksvatten.

Som en fingervisning kan nämnas att det finns 15 vattenverk i Kramfors, 23 i Lycksele, fyra i Robertsfors, fem i Nordmaling och 25 i Örnsköldsvik.

Kommunernas lagerhållning av kemikalier är som i så mycket annat när det gäller krisberedskap minst sagt bristfällig. Även här gäller ”Just-in-time-principen”. Att ha ett större eget beredskapslager av kemikalier för att kunna producera tjänligt dricksvatten över tid har inte varit en prioriterad fråga.

Och det var just detta som MSB påpekade vid den där presskonferensen den 13 april. Nu viftades detta bort som ”alltför alarmistiskt”. Men faktum kvarstår. Om den komplicerade och invecklade logistikkedjan som är en förutsättning för att vi ska få fram erforderliga nödvändiga kemikalier till vattenverken bryts hotas tillgången till tjänligt dricksvatten.

Redundansen är närmast obefintlig. Slås dricksvattenförsörjningen ut i ett område finns inga ”reservkällor” att tillgå. Något att tänka på när man protesterar mot restriktioner runt ett vattenskyddsområde.

Så var rädd om dricksvattnet. Vårt viktigaste livsmedel.

MSBs varning viftades bort som ”alltför alarmistisk”

Klimathotet på tas inte på allvar

Sverige är ett av de länder som tar lättast på klimathotet, enligt en studie från ett medieforskningsinstitut knutet till Oxford University. Bara hälften av de svenskar som svarat...

Landsbygden fossilfri först

Landsbygden blir fossilfri före städer och större tätorter.

Våra riksdagsledamöter måste minska bostadskrisen

Färre än 1 procent av Västerbottens invånare tycker att regeringen har en mycket bra bostadspolitik, och bara lite fler än två av tio ger den ens godkänt betyg enligt en...

Det lokala ledarskapet vet bäst

Veckans besked är därför hoppingivande på flera plan, dels en hyllning till det lokala ledarskapet, att man från centralt håll förstår att det är lokalt som man bäst vet

Fler elever klarar målen i autismvänliga skolhus

Bara knappt två av fem barn med autism når skolans mål, det visar Autism- och Aspergerförbundets skolenkät. Men så behöver det inte vara. Genom att bygga skolor enligt principen...

Sluta ge allmosor till blödande

Vi är inte mer beroende av staten än staten är beroende av oss och det är dags att ändra på system som bygger på allmosor och centraliserad makt.