Torsdag 28 oktober 2021

Västerbottningen

Varför silas det mygg hela tiden?

Ledare · Published aug 26, 2021 at 01:15

Andemeningen i statsminster Löfvens tal var ”Att göra det bästa för Sverige” när han berättade om sitt beslut att avgå i november. De flesta rikspolitiker har nog den ambitionen. Det låter bra, men mer än en gång har jag förvånats över hur politiker silar mygg och sväljer kameler. Miljö- och klimatfrågorna utgör en nästan outsinlig källa till ställningstaganden som förefaller ologiska.

Häromdagen såg jag en uträkning om hur bra det skulle vara om alla körde elbil istället för bensindrivet. Beräkningen är säkert korrekt, men bilar faller inte ner från himlen. De ska tillverkas och för att det alls ska bli en bil behövs massor med mineraler, metaller och kemikalier. I sin tur innebär det att vi bland annat behöver gruvdrift.

Sveriges riksdag har slagit fast målet att minska utsläppen från vägtrafiken med 70 procent fram till 2030. Det kräver stora insatser, av alla!

Arne Müller, författare och journalist beskriver en konsekvens av fler gruvor i Pajala:

”I dagsläget går det 170 tunga lastbilstransporter dagligen de 16 milen från gruvan till Malmbanan vid Svappavara. Med de planerade nya gruvorna kommer trafiken att öka till 340-640 lastbilar.” Transporterna innebär som alla förstår stor klimatpåverkan i form av koldioxidutsläpp. Så stora att det inte skulle kunna kompenseras om än samtliga pajalabor skulle sluta köra bil och bara använda cykel och sparkstötting. Vilket ju är en utopi i en glesbygdskommun.

Missförstå mig nu inte. Jag är helt på det klara med att klimathotet är verkligt och att vi behöver tänka om på så många plan. Men varför lyfts inte uträkningar fram över hur klimatet skulle påverkas om de som kan, åker kollektivt och vi andra kör tills bilarna tar slut istället för att hela tiden köpa nytt?

Det görs också skillnad beroende på var vi bor och vilka vi är. I Stockholms skärgård är enskilda avlopp en av de största miljöbovarna, men där finns inget större intresse att tvinga fram bättre lösningar. Att avloppsvattnet går ut i havet går an där, medan pensionärer på andra håll behöver ansluta även fallfärdiga ödehus till kommunala avloppssystem. Och det blir nära nog komiskt att läsa att sommargästande grannarna till en bonde med 15 kor på Ingarö, i Värmdö kommun, är oroliga för att verksamheten ska förstöra kulturvärden och skada kulturmiljölandskapet, genom sitt enligt dem ”relativt storskaligt jordbruk”.

”Går det att förbjuda sommargäster?” skrev någon fyndig som kommentar.

Jag undrar, är vi ens lika inför lagen? När byskolorna i Vilhelmina kommun skulle läggas ned överklagades beslutet med hänvisning till barnkonventionens paragrafer om barnens bästa. Förvaltningsrätten i Umeå fann inga skäl att riva upp besluten, medan förvaltningsrätten söderut går emot nedläggningsbesluten i Solna och Danderyd med hänvisning till samma lag. Glesbygdskommuner har som alla vet gedigen erfarenhet av att hantera nedläggningsprocesser, men handlar det här bara om juridik?

Jag undrar, är vi ens lika inför lagen?

Gruvnäringens regelverk är krångligt och hämmande

Sverige är ett rikt land och ett av de rikaste länderna inom EU gällande gruv- och mineralnäringen. Vi har en stark miljölagstiftning och våra miljöprövningar är grundligt...

Tala klarspråk i oktober!

Så varför denna hajp kring näringslivsrankning om jag får fråga? Lägg fokus på att främja föreningslivet och få fler att engagera sig ideellt.

L: Nedrustning av Neurorehab Sävar har påbörjats!

Verksamheten i Sävar stängdes sommaren 2019 på grund av ”sjuka hus” och flyttades till hotell Björken. Sedan hösten 2020 är Neurorehab Sävar inhysta i Geriatriskt centrum på...

Utbilda för "riktiga" jobb!

Statusen på praktiska jobb behöver höjas.

Hugg inte ner gammelskogen

De senaste åren har vi sett hur extremt väder och skogsbränder har ökat. Det är en jobbig insikt att vi människor har misslyckats när det gäller att ta hand om denna vackra...

Modiga beslutsfattare efterlyses

De beslut man tar, den väg man väljer har betydelse för kommande genrationer. Mer än någonsin.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport