Måndag 14 juni 2021

Västerbottningen

”Vi flytt int!” blir välkommen hit!

Ledare · Published jun 10, 2021 at 01:15

Norra Sverige har i årtionden fått hantera sviterna av den av socialdemokratiska regeringar pådrivna flyttvågen till industrin i Syd- och Mellansverige på framför allt 1950 och 1960-talen.

Reaktionen mot centraliseringspolitiken som kom att sammanfattas i devisen ”Vi flytt int” ledde till maktskifte 1973 sedan Centerpartiet växt till hela 25 procent av väljarkåren. Att få till en rejäl förändring visade sig dock närmast omöjligt då de övriga regeringspartierna Moderaterna och Folkpartiet hade samma centralistiska böjelser som Socialdemokraterna.

Idag är det äntligen annat ljud i skällan drivet av klimatomställningen. Det stora överskottet av gröna el i norr i form av vattenkraft och vindkraft fungerar som en magnet för alla företag som vill gå i spetsen för omställningen. Statens försummelser när det gäller utbyggnad av elnätet gör att företagen vill etablera sig här och nu. Ingen vill vänta 7 - 10 år på ökad överföringskapacitet. Det är bara för Norra Sverige att tacka och ta emot.

Även om det tagit lite tid har nu även centrala media – radio, TV och de så kallade rikstidningarna – fått upp ögonen för vad som är på gång i de nordligaste länen. Tidningsartiklar och TV-reportage avlöser varandra med information om investeringsboomen och det växande behovet av arbetskraft som beräknas till flera 10 000-tals personer de kommande 10 åren. Nya projekt är dessutom ständigt på gång.

Nyligen presenterades en idé om att bygga en vätgasledning från Sundsvall upp längs Norrlandskusten upp till Haparanda/Torneå och ner längs den finländska kusten. Genom en sådan ledning skulle överskottsel från vindkraften i norr som omvandlas till vätgas kunna distribueras för tillverkning av fossilfritt stål och mycket annat. I Ö-vik planerar företaget Liguid Wind att bygga världens första fullskaliga fabrik för produktion av fossilfritt fartygsbränsle baserat på vätgas och biogen koldioxid från Ö-vik Energis kraftvärmeverk.

Den intressanta frågan är nu om staten kommer att ställa upp med flyttbidrag norrut på samma sätt som man gjorde på 1960-talet när industrin söderut skrek efter folk bl. a ASEA i Västerås och Scania i Södertälje. Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, som administrerade flyttbidragen kom ju att i folkmun att tolkas som ”Alla Måste Söderut”. Alla måste inte norrut men det behövs betydande inflyttning i norra Sverige för att klara kompetensförsörjningen i alla de stora industri- och infrastrukturprojekt som är på gång drivna av klimatomställningen.

Ledningen i de berörda kommunerna kämpar på efter bästa förmåga för att öka bostadsbyggandet liksom att bygga ut service av olika slag för att på bästa sätt kunna ta emot fler invånare. Men nu är det dags för staten att ge upp sin njugga (för att inte säga koloniala) inställning till norra Sverige och inse att det satsningar som nu är på gång är av intresse inte bara för hela Sverige utan också i internationellt.

Knappen ”vi flytt int” (söderut) är nu överspelad. Dags att ta fram en ny knapp med texten ”Välkommen hit”. Snacka om revansch för Norra Sverige.

KD och V ratar ny politisk organisation i Vindeln

I januari 2021 skickades det ett förslag avseende ny politisk organisation i Vindeln till kommunfullmäktiges partier i Vindeln. Vi, Kristdemokraterna och Vänsterpartiethar...

”Vi flytt int!” blir välkommen hit!

Knappen ”vi flytt int” (söderut) är nu överspelad. Dags att ta fram en ny knapp med texten ”Välkommen hit”. Snacka om revansch för Norra Sverige.

Ovärdig syn på samekulturen

Ser att det är ”populärt” att skriva hatiska kommentarer om samer och renar. Har man som jag ett par hundra år bakåt i inlandet och Lappland är det mycket troligt att man liksom...

Dags att hänga på flyttvågen

Det är nu det händer och nu gäller det att hänga på flyttvågen.

Västerbottningar för tunga för att åka ambulans

För att kunna rädda fler liv utrustas ambulanser med allt mer utrustning. Tyvärr riskerar den utrustningen, i kombination med att hela fem av tio västerbottningar är överviktiga,...

Krafttag krävs mot arbetslösheten

Nu krävs kreativa krafttag för att att fånga upp unga som riskerar långa tider utanför arbetsmarknaden.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport