Måndag 18 mars 2019

Västerbottningen

Äldreboenden tackade volontärer i Nordmaling

Sång-, bak- och berättarcirklar, blomplantering, filmvisning, äventyrsföredrag, förskolebesök, allsång och studiecirklar om att minnas sin hembygd, med mera.
– Som mest var det 100 nya arrangemang på att av kommunens boenden i fjol, säger Lillemor Berggren, samordnare Kultur för seniorer i Nordmaling.

Nordmaling · Published okt 26, 2018 at 11:15

Kultur för seniorer, Kultur och hälsa, handlar om att öka utbudet av hälsofrämjande kulturevenemang för seniorer på boenden och i samhället.

Aktiviteterna bygger på ideella insatser och sker i samverkan med studieförbund, pensionärsföreningar, boenden, personal, förskolor, integrationsenhet och volontärer.

Förra veckan bjöd Strandholmens och Tallbackens äldreboenden volontärerna på tackfika. Ett 30-tal seniorvolontärer samlades för att umgås, få information och utbyta erfarenheter.

– Det är fantastiskt på vilket sätt ni är med och sätter guldkant på de äldres tillvaro, säger Marita Rinendal, enhetschef Strandholmen.

– Personalen ser att besöken tillför så mycket och uppskattas av de boende, det är annars lätt att det social kommer bort i omvårdnaden, där behöver vi utveckla våra värderingar och rutiner, säger Vivianne Holmlund, chef Tallbacken.

Elisabeth Sjölund, Meborgarskolan, har lett studiecirklar i sång och bakning.

– De boende har varit med och bakat i den mån de kan, sångerna är lättsjungna och välkända, säger hon.

Anna Bergman har besökt Strandholmens demensavdelning:

– Gamla låtar har förmågan att locka fram minnen, de finns kvar någonstans.

Cathrina Strandberg har hållit studiecirkeln Vi minns vår hembygd.

– Vi har utgått från seniorernas egna minnen och hembygder, sedan har vi samlat fakta, varje deltagare har fått sin individuella dokumentation, det stärker identiteten, säger hon.

Lennart Forsvik är en 79-årig äventyrare:

– Jag har berättat om min motorcykelresa 1146 mil genom USA i fjol, jag är väldigt efterfrågad och det är jätteroligt att få betätta.

Kultur för seniorer har länge funnits i Umeå kommun varifrån Eleanor Bodel tagit med konceptet till hemkommunen Nordmaling.

– Man får inte glömma att många volontärer också är sköra och vill känna sig behövda, säger hon.

Enskilda avlopp utmaning på landsbygden

Länet I Västerbotten finns 33 000 fastigheter med avlopp som inte är anslutna till kommunernas avloppsnät. Med dagens takt skulle det ta 56 år att åtgärda alla dessa. Utmaningen är extra stor på landsbygden.

Flest elavbrott sker i Bjurholm

Bjurholm Elkunderna i Bjurholm drabbades av flest elavbrott i Sverige 2017, enligt statistik från ansvarig myndighet. – Elnät i glesbygd är mera utsatt för väder och vind, säger Jenny Hakeberg, pressansvarig Vattenfall eldistribution.

John är ny reporter i Vindeln

VINDELN John Bakke är Västerbottningens nya medarbetare med Vindelns kommun och de nordvästra delarna av Umeå landsbygd som bevakningsområde.