Söndag 19 maj 2019

Västerbottningen

Angelägen upprustning av Lögdeälvsleden på gång

Lögdeälvsleden har i 20 års tid marknadsförts som en turistattraktion i Nordmaling. Men skicket är si och så och skötseln beroende av ideella krafter.
– Vi förväntar oss att kommunen tar ett större ansvar, säger Lennart Norberg, Lögdeå.

Lögdeå · Published sep 27, 2018 at 13:15

Lögdeälvsleden sträcker sig 89 kilometer från mynningen i Lögdeå upp genom Bjurholms kommun. I Nordmaling är sträckan sex mil.

Lögdeälven är vida känd för laxfiske. Naturen känneteckans av ravinlandskap, meanderbågar och terrasser. Efter leden finns övernattningsstugor, vindskydd, spänger och rastplatser.

– Vi har ställt upp ideellt och försök se till att leden varit något så när tillgänglig, säger Norberg som genom åren hållit koll på första milen upp till Hyngelsböle.

Sträckan från Fällfors till Bjurholms kommungräns har skötts av Roland Gustavsson i Fällfors.

– Jag har tagit på mig det där utan att det är bestämt. Det är cirka fem kilometer jag slår och klipper varje år, annars skulle den växa igen.

2015 erhöll älvleden inom Nordmalings kommun schablonstöd från Skogsstyrelsen. Summan är drygt 400 000 kronor. Medlen ska användas för att stödja återställandet av leden.

På privat initiativ restaureras nu en första etapp från Lögdeå till Hyngelsböle.

– Vi fortsätter så långt pengarna räcker, säger Norberg.

– Tanken är att spängerna görs så breda att leden även lämpar sig för cykling, säger Peter Gustavsson som har restaureringsuppdraget.

Per Öman, Lögdeå sportklubb, ser en potential för friluftsliv i närområdet, med stigar upp mot Aspeå fäbodar och Ålidberget.

– De aktiviteter vi främst tänker på är traillöpning och mountainbike, det är växande sportgrenar i Sverige. Leden är lång, kuperad och varierad, vi ser gärna att man höjer standarden hela vägen upp till Fredrika.

De ideella krafterna vill nu att Nordmalings kommun tar större ansvar som huvudman. De efterlyser en avsiktsförklaring, skötselplan och budget för leden.

Conny Nordendahl är kommunens näringslivsutvecklare.

– Kommunen vill satsa på besöksnäring, längs havet och älvdalarna finns potentialen, det är också en faktor för inflyttning och etableringar, då vill man förstås inte ha en förfallen led att skylta med, säger han.

"Blev väldigt besviken"

Vindeln När Stig "Sigge" Rydberg parkerade bilen vid gångbron på västra sidan av Vindelälven så upptäckte han någonting som gjorde honom både arg och besviken.